Про енергозберігаючі заходи направлені на зниження споживання газу в бюджетній сфері

Ускладнення ситуації на газовому ринку змусили Україну внести корективи в паливну стратегію. В 2009 році вийшов ряд Розпоряджень Кабінету Міністрів України, які встановлюють обмеження  на використання природного газу комунальними підприємствами та бюджетними установами. Натомість рекомендовано  широко застосувати нетрадиційні джерела енергії.

В 2009 році нашим підприємством проведений енергетичний аудит декількох бюджетних установ – дитячих шкіл-інтернатів Полтавської області. При проведенні енергетичного аудиту черговий раз доведено:

2_16

  • недоцільність подальшої експлуатації морально та фізично зношених секційних котлів НІІСТУ-5 та котелень в цілому, що не мають необхідних засобів автоматизації регулювання від- пуску тепла.

1_17

  • недоцільність подальшої експлуатації морально та фізично зношених секційних котлів НІІСТУ-5 та котелень в цілому, що не мають необхідних засобів автоматизації регулювання від- пуску тепла.

4_2

  • необхідність заміни існуючих циркуляційних насосів, що спожи- вають в 3-5 разів більше елект- роенергії, ніж споживає сучасне на- сосне обладнання.

Проведений техніко-економічний аналіз показав доцільність впровадження електро-акумуляційного опалення  для шкіл-інтернатів, що обстежувались. Проведені підприємством «НВЦ Теплокомплект» дослідження показали, що найвищого ефекту можливо досягти  шляхом впровадження комбінованих (гібридних)  електро-газових котелень.

В той же час не досить чіткі формулювання Розпоряджень КМУ № 159-р від 11.02.2009 року  та № 256-р  від 19.02.2009 року  практично стали на заваді впровадження систем електроакумуляційного опалення з одночасним  використанням природного газу. Не зважаючи на те, що використання газу в гібридних котельнях дає змогу значно підвищити економічну привабливість застосування рекомендованого електро-акумуляційного опалення , його використання в згаданих документах розглядається як не рекомендоване та навіть не дозволене.

Відсутність чітких рекомендацій відносно можливості застосування газу в проектах впровадження енергозберігаючих заходів змусили наше підприємство звернутись за роз’ясненнями щодо оприлюднених Розпоряджень до Кабінету Міністрів України. Ми хотіли отримати однозначне пояснення чи можливе застосування гібридних електоро-газових акумуляційних котелень для бюджетної сфери.

Відповідь надана Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 21.09.ю2009 року № 51424/1/1-09. Згідно листа НАЕР застосування гібридних котелень можливо віднести до рекомендованих енергозберігаючих заходів. В той же час листом НАЕР підкреслюється, що енергоефективність проектів з енергозбереження, що фінансуються з державного бюджету, повинна бути обґрунтована.

Розробки фахівців підприємства «НВЦ Теплокомплект» підтверджують, що в зв’язку із значними капітальними витратами на впровадження  електроакумуляційних систем опалення одночасне використання газових теплогенераторів для покриття пікових навантажень забезпечує високу економічну ефективність гібридних електро-газових котелень. Особливо це стосується газифікованих об’єктів бюджетної сфери, що проводять реконструкцію теплогенеруючих потужностей. З листом НАЕР можливо ознайомитись тут

КП «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

Предприятием «НВЦ Теплокомплект» за период 2000-2008 годы выполнен комплекс работ по модернизации объектов теплоснабжения КП «Полтававодоканал», среди которых:

  • котельная Затуринских очисных сооружений с котлами DeDietrich;
  • котельная базы предприятия по улице Панянка с котлами Protherm 120;
  • ряд автоматизированных теплогенераторных Супруновских очистных соору-жений, базы предприятия по переулку Спортивному, КНС, лаборатории и хло-раторной и др.;
  • системы инфракрасного обогрева помещений стоянки автомобилей и мастерских

Внедрение современного отопительного оборудования дало возможность в два раза сократить расходы газа.

8

Теплогенераторная административного корпуса базы в переулке Спортивном

9

Теплогенераторная административно-бытового корпуса Супруновских очистных сооружений

1_1

Распределительная гребенка котельной базы по улице Панянка

4_1

Помещение хранения автомобилей базы в переулке Спортивном (инфракрасный обогрев)

7_1

Инфракрасный обогрев в гараже

2_1

Теплогенераторная тракторных боксов Супруновских очистных сооружений

Работы по выполнению энергоэффективных систем теплоснабжения предприятия «Полтававодоканал» продолжаются. «НВЦ Теплокомплект» прини-мает активное участие во внедрении тепловых насосов использующих низкопо-тенциальное тепло канализационных стоков.

3_1

Теплообменники первичного контура теплового насоса, установленные непосредственно в канализационных лотках

6_3

Теплонасосные агрегаты, установленные в корпусе механических грабель Затуринских очистных сооружений