Про енергоменеджмент та про моніторинг споживання енергоресурсів.

Енергетичний менеджмент є основним інструментом скорочення споживання енергії та підвищенням ефективності її використання. Це система управління споживанням енергоносіїв, що заснована на проведенні регулярних вимірів та перевірок і забезпечує споживання лише необхідної кількості енергії.

Впровадження енергетичного менеджменту дає змогу отримати детальну картину споживання ресурсів, дати оцінку проектів економії енергії, що плануються до впровадження.

За впровадження цього нового виду діяльності та в цілому за енергетичну ефективність комунального або бюджетного об’єкту повинен відповідати енергетичний менеджер. Основними обов’язками енергетичного менеджера повинно бути

 • збір на аналіз даних по споживанню паливно-енергетичних ресурсів;
 • розробка та впровадження ефективної системи обліку енергоносіїв;
 • складання карти споживання енергії;
 • розробка лімітів споживання енергоносіїв;
 • розробка пропозицій по впровадженню енергозберігаючих заходів;
 • впровадження заходів по економії енергії, що не потребують інвестицій;
 • інформація персоналу про діяльність енергетичного менеджменту.

Перелік обов’язків енергетичного менеджера можливо продовжувати, та слід зазначити, що енергетичний менеджер повинен володіти

 • інженерною освітою в області енергетики;
 • досвідом управління виробництвом;
 • досвідом керівництва проектами;
 • організаційними здібностями;
 • розуміти концепцію енергетичного менеджменту;
 • знати економіку та принципи розробки бізнес-планів;
 • здатністю переконувати та розуміти мотивацію вчинків людей.

Вимоги до енергоменеджерів дуже високі. Це є однією з причин відсутності енергоменеджерів в бюджетних установах та комунальних підприємствах. В свою чергу відсутність енергоменеджерів приводить до того, що практично відсутня і будь-яка діяльність, що забезпечує ефективне використання ресурсів. Навіть в установах, обладнаних лічильниками тепла, важко знайти фахівця, який би робив спроби аналізувати споживання тепла. В крайньому випадку лічильник є засобом розрахунків за спожите тепло. Відомі випадки, коли навідь вже змонтовані теплові лічильники не експлуатуються через відсутність кваліфікованого персоналу.

Кваліфікованих енергоменеджерів в бюджетних установах доведеться чекати ще досить довго. В той же час функції енергоменеджерів в бюджетних установах могли б виконувати спеціалізовані енергосервісні підприємства, що мають для цього достатньо досвіду.

Найважливішою функцією енергоменеджменту є енергетичний моніторинг – збір та аналіз інформації про споживання енергоносіїв.  Цей елемент енергоменеджменту необхідно впровадити в першу чергу.

Приведемо приклад можливого впровадження методу збору та аналізу інформації про споживання тепла для потреб опалення бюджетними установами.

Такий систематичний збір та обробка інформації, необхідний для прийняття рішень, інформування громадськості, або впровадження проектів. Достовірна інформація про стан справ в споживанні енергоресурсів повинна стати стимулом  до ефективного впровадження енергоефективних технологій.

Для впровадження енергомоніторингу систем опалення будівель потрібно досить небагато: лічильники тепла та їх щомісячні показники, будь-який комп’ютер та нескладна програма або, точніше, електронна таблиця EXEL. Звичайно потрібен фахівець, що знайомий з комп’ютером, а головне володіє основами теплотехніки.

Регулярне щомісячне ведення електронної таблиці дасть відповіді на безліч запитань:

 • чи відповідає споживання тепла діючим нормативам;
 • чи існує потенціал енергозбереження, яка його величина та який потенціал економії коштів;
 • чи забезпечуються в приміщеннях нормативи санітарної гігієни;
 • чи відповідає технічним вимогам система опалення;
 • чи потрібне впровадження енергозберігаючих заходів;

Витрати тепла на опалення залежать не лише від теплотехнічних характеристик будівель, а й від кліматичних умов. Різні зими характеризуються температурою зовнішнього повітря та тривалістю їх стояння. Різні зими мають різну кількість, так званих градусо-днів.

Запропонований метод енергомоніторингу дає змогу об’єктивної оцінки споживання тепла з використанням поняття градусо-днів і має використовуватись в період підготовки попередніх пропозицій по розробці і впровадженню заходів з енергозбереження.

При проведенні оцінки споживання тепла системами опалення позитивний результат дає порівняння споживання тепла на 1 градусо-день. Цей метод дає змогу давати об’єктивну оцінку витрат тепла для окремих будівель або груп будівель незалежно від температури зовнішнього повітря і тривалості опалювального періоду. Кількість градусо-днів для обраного періоду (найчастіше – місяць) є добутком кількості днів в проміжку часу на різницю середньої температури зовнішнього повітря та середньої внутрішньої температури в приміщеннях, що опалюються.

Аналіз споживання тепла передбачає чотири умовних етапи:

1-й етап:

 • Визначення розрахункового споживання тепла з використанням фактичних теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій та розрахункових температур  внутрішнього та зовнішнього повітря.
 • Визначення розрахункової кількості градусо-днів.
 • Визначення питомого розрахункового споживання тепла на один розрахунковий градусо-день.

2-й етап:

 • Фіксація фактичних температур зовнішнього та внутрішнього повітря та корегування значень розрахункового споживання тепла у відповідності до фактичних температур* внутрішнього та зовнішнього повітря.
 • Визначення фактичної кількості градусо-днів.
 • Визначення питомого скорегованого споживання тепла на один фактичний градусо-день.

3-й етап:

 • Визначення фактичного споживання тепла за даними теплових лічильників (за відповідні проміжки часу).
 • Визначення питомого фактичного споживання тепла на один фактичний градусо-день.

4-й етап: Аналіз отриманих значень питомого споживання тепла (Гкал/град-день):

 • Фактичне питоме споживання тепла дорівнює скорегованому та розрахунковому питомому споживанню тепла – споживання тепла відповідає розрахунковим значенням, в приміщеннях забезпечується розрахункова температура, перевитрати тепла відсутні.
 • Фактичне питоме споживання тепла нижче розрахункового – в приміщеннях не забезпечується розрахункова температура, споживання тепла нижче норми.
 • Фактичне питоме споживання тепла вище розрахункового – має місце перегрів приміщень або (та) додаткові, не передбачені розрахунком, втрати тепла (наявність щілин віконних притворів, неізольованих теплопроводів, витоків теплоносія та інше)

*) – фактична середня температура внутрішнього повітря в опалювальних приміщеннях визначається шляхом натурних спостережень. Фактична середня температура зовнішнього повітря  приймається за даними гідро-метеорологічних служб.

Вся, перелічена вище, інформація зводиться в електронну таблицю. Загальний вигляд такої електронної таблиці та графіків для аналізу отриманих даних приведений на рисунку

1_7

Електронна таблиця дає змогу з наростаючим підсумком на протязіроку, або іншого пріоду, аналізувати споживання тепла і визначати чи мають місце перевитрати тепла, чи здійснюється його економія.

Скориставшись посиланням:

Енергомоніторинг  можливо розглянути діючий приклад електронної таблиці.

Аналогічні таблиці не важко скласти для варіанту використання замість тепла таких енергоносіїв як газ, рідке паливо, вугілля, електроенергія та інше. Використовуючи аналогічні таблиці можна накопичувати інформацію та аналізувати фактичні та нормативні витрати тепла, наприклад, на 1 куб. метр будівель за рік.

Наше підприємство готове співпрацювати з комунальними підприємствами чи бюджетними установами в питаннях ведення енергетичного моніторингу, як першого щабля впровадження енергоменеджменту.

Енергозбереження в бюджетній сфері. «Тимчасові методичні рекомендації по підготовці та впровадженню заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області»

Загальновідомо, що фактичне споживання енергоносіїв об’єктами бюджетної сфери значно перевищує встановлені в Україні нормативи. За оцінками фахівців потенціал ресурсозбереження в будівлях бюджетної сфери може сягати 40% від існуючого енергоспоживання. Саме неефективність витрат бюджету на постачання комунальних ресурсів визначає необхідність підвищення ефективності споживання енергії в бюджетних установах.

На жаль, визначення потенціалу енергозбереження та розробка пропозицій по впровадженню енергозберігаючих заходів загальнові- домим шляхом — шляхом проведення енергетичного аудиту на бюджетних об’єктах України діє лише частково. Обов’язкове проведення енергетичного аудиту, про що довгий час велись розмови, не введено. Не впроваджений і механізм енергетичного менеджменту на бюджетних об’єктах. Така ситуація не стимулює розвиток процесів енергозбереження. Тому посадовими особами Полтавської обласної адміністратрації ведеться пошук шляхів оптимізації ведення роботи по забезпеченню енергоефективності на об’єктах бюджетної сфери. В рамках ведення цієї роботи нашому підприємству запропоновано надати свої пропозиції до розробки «Тимчасових методичних рекомендацій по підготовці та впровадженню заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області». Ці рекомендації розраховані на керівників бюджетних установ та посадових осіб районних державних адміністрацій, міських, сільських та селищних рад і мають використовуватись в період підготовки попередніх пропозицій по розробці і впровадженню заходів з енергозбереження.

Такі пропозиції нами були розроблені. Ознайомитись з ними можливо по посиланню:

К вопросу автономного электроотопления жилищь

В связи с тем, что значительную часть стоимости комунальных услуг составляет плата за отопление сейчас многие ищут альтернативные варианты отопления жилищь. Сегодня в периодических изданиях и в интернете часто говорят об автономном электрическом отоплении. Его называют отоплением будущего, приводяться яркие эпитеты: эффективное, рациональное, простое, удобное….

Действительно электрическое отопление имеет много преимуществ. Но экономическая эффективность этого вида отолпения, как и любого другого, зависит от тарифов на энергоносители, в данном случае на электроэнергию. При принятии решения о переходе на электрическое отопление важно знать перспективу изменения тарифов.

С анализом некоторых вопросов, связанных с использованием электроотопления для жилищ, проведенным специалистами нашего предприятия, можно ознакомиться по ссылке:

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/tekst.pdf.