Енергозбереження в бюджетній сфері. «Тимчасові методичні рекомендації по підготовці та впровадженню заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області»

Загальновідомо, що фактичне споживання енергоносіїв об’єктами бюджетної сфери значно перевищує встановлені в Україні нормативи. За оцінками фахівців потенціал ресурсозбереження в будівлях бюджетної сфери може сягати 40% від існуючого енергоспоживання. Саме неефективність витрат бюджету на постачання комунальних ресурсів визначає необхідність підвищення ефективності споживання енергії в бюджетних установах.

На жаль, визначення потенціалу енергозбереження та розробка пропозицій по впровадженню енергозберігаючих заходів загальнові- домим шляхом — шляхом проведення енергетичного аудиту на бюджетних об’єктах України діє лише частково. Обов’язкове проведення енергетичного аудиту, про що довгий час велись розмови, не введено. Не впроваджений і механізм енергетичного менеджменту на бюджетних об’єктах. Така ситуація не стимулює розвиток процесів енергозбереження. Тому посадовими особами Полтавської обласної адміністратрації ведеться пошук шляхів оптимізації ведення роботи по забезпеченню енергоефективності на об’єктах бюджетної сфери. В рамках ведення цієї роботи нашому підприємству запропоновано надати свої пропозиції до розробки «Тимчасових методичних рекомендацій по підготовці та впровадженню заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області». Ці рекомендації розраховані на керівників бюджетних установ та посадових осіб районних державних адміністрацій, міських, сільських та селищних рад і мають використовуватись в період підготовки попередніх пропозицій по розробці і впровадженню заходів з енергозбереження.

Такі пропозиції нами були розроблені. Ознайомитись з ними можливо по посиланню:

К вопросу автономного электроотопления жилищь

В связи с тем, что значительную часть стоимости комунальных услуг составляет плата за отопление сейчас многие ищут альтернативные варианты отопления жилищь. Сегодня в периодических изданиях и в интернете часто говорят об автономном электрическом отоплении. Его называют отоплением будущего, приводяться яркие эпитеты: эффективное, рациональное, простое, удобное….

Действительно электрическое отопление имеет много преимуществ. Но экономическая эффективность этого вида отолпения, как и любого другого, зависит от тарифов на энергоносители, в данном случае на электроэнергию. При принятии решения о переходе на электрическое отопление важно знать перспективу изменения тарифов.

С анализом некоторых вопросов, связанных с использованием электроотопления для жилищ, проведенным специалистами нашего предприятия, можно ознакомиться по ссылке:

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/tekst.pdf.