Енергоаудит муніципальних систем теплопостачання

Підприємство «НВЦ Теплокомлпект» за останній період виконало ряд енергетичних обстежень систем комунального теплопостачання та промислових підприємств. Крім основної задачі по проведенню енергетичних обстежень перед фахівцями підприємства була поставлена задача напрацювання методології проведення енергетичних обстежень, що здатна об’єктивно та якісно визначити потенціал енергозбереження системи теплопостачання та забезпечити ранжування і якісне визначення показників економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи.

На думку фахівців «НВЦ Теплокомплект» необхідність удосконалення методології проведення енергетичного аудиту систем теплопостчання в Україні є досить актуальною.

Погляди енергоаудиторів нашої компанії на цю проблему приведені в розділі сайту «О компании. Разработки, проблемы, внедрения»

 

До питання методології проведення енергетичного аудиту систем теплопостачання. Тепловий баланс — основа алгоритму проведення енергетичних обстежень.

Підприємство «НВЦ Теплокомлпект» за останній період виконало ряд енергетичних обстежень систем комунального теплопостачання та промислових підприємств. Крім основної задачі по проведенню енергетичних обстежень перед фахівцями підприємства була поставлена задача напрацювання методології проведення енергетичних обстежень, що здатна об’єктивно та якісно визначити потенціал енергозбереження системи теплопостачання та забезпечити ранжування і якісне визначення показників економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи. Методологія повинна забезпечити можливість внесення коригувань в оцінку основних техніко-економічних показників в наступні періоди, наприклад після часткового впровадження енергозберігаючих заходів. При роботі над методологією особлива увага приділялась аналізу нормативної літератури, щодо питань виконання енергетичних обстежень систем теплопостачання та аналізу розроблених для деяких міст України міських енергетичних планів, схем теплопостачання та енергетичних аудитів.

Звертає на себе увагу та обставина, що в багатьох виконаних роботах відсутнє аргументоване визначення потенціалу енергозбереження систем теплопостачання незважаючи на те, що саме визначення потенціалу енергозбереження є однією з основних цілей проведення енергетичного аудиту.

Фахівці нашого підприємства прийшли до висновку, що при проведенні енергетичних обстежень систем теплопостачання, рекомендований багатьма посібниками та типовими методиками  ТЕПЛОВИ БАЛАНС, є саме тим механізмом, що забезпечує коректне проведення оцінки потенціалу енергозбереження систем теплопостачання  та вирішує інші поставлені задачі.

Необхідність розробки теплових балансів для систем теплопостачання дещо збільшує трудомісткість проведення енергетичних обстежень, але значно підвищує вагомість таких робіт. Крім того, суттєво підвищується відповідальність енергоаудиторів за результати виконаних робіт.

Із згаданими матеріалами можна ознайомитись тут: Открыть

 

Термомодернізація житлових будинків має стати реальністю

Теплова ізоляція українських будівель, зокрема житлових, не відповідає не лише сучасним світовим вимогам, а навіть вимогам теплотехнічних нормативів тих періодів, коли ці будівлі зводились. Втрати теплової енергії житловими будівлями велечезні. Необхідність утеплення огороджувальних конструкцій житлових будинків не викликає сумнівів. Вже більше 6 років в Україні діє новий ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель». Утеплення, або як сьогодні прийнято називати «термомодернізація» житлових будинків у відповідності до вимог згаданого ДБН може вдвічі скоротити споживання теплової енергії. З 1 липня 2013 року в ДБН внесені зміни, які підняли рівень вимог до теплової ізоляції будівель. Виконання термомодернізації за останніми вимогами може забезпечити зниження витрат теплової енергії на 60-70%. Широке впровадження термомодернізації може дати значну економію енергоносіїв та покращити умови життя мешканцям українських будинків.

Розуміння, що утеплення житлових будинків в Україні має стати масовим, існує не менше 20 років. Але до цього часу термомодернізація житла здійснюється лише подекуди, як реалізація пілотних проектів. В той же час засоби масової інформації, подаючи матеріали  про впровадження  пілотних проектів термомодернізації житлових будинків, створюють враження, що процеси масового утеплення будівель вже почались. На жаль, це лише враження. Для широкомасштабного утеплення житла необхідні значні кошти. Держава таких коштів не має. Виходом із ситуації мають стати кредити та залучення приватних інвесторів. В Україні вже існує таке поняття, як «державно-приватне партнерство». Як мені здається, системи відносин, що означають ці слова, ще не існує, але саме поняття вже є. В рамках згаданої системи відносин інвестиції мають бути повернуті. Причому термін повернення інвестицій має бути не досить значним. Інвестор повинен повернути свої кошти та отримати додатковий прибуток. І цей прибуток повинен бути не менший, ніж та сума, яку може отримати інвестор просто розмістивши свої кошти на депозиті. Ось тут і виникає проблема – повернення інвестицій може стати реальним лише на протязі 20-30 років. Про додатковий прибуток мова взагалі не ведеться. Причиною цього є той факт, що тарифи на теплову енергію для житла, як і газ для житлового сектору, мають нереально низькі ціни. А як наслідок і економія від утеплення невелика. Не вистачає її для повернення інвестицій. Тут нагадує про себе давно відома істина, яку в нашій країні чомусь не дуже визнають – низькі тарифи не завжди благо.

На перший погляд може скластись враження, що ми маємо дешеве тепло для житлових будівель. Насправді воно дешеве тільки для того, щоб не мати економії від утеплення будівель. В реальності  теплопостачання житлових будинків дуже дороге, бо держава компенсує значні кошти постачальнику газу НАК «Нафтогаз України» та виробникам теплової енергії – підприємствам системи «Теплоенерго». Розміри компенсацій значні, але вони не носять регулярного, системного характеру і тому їх практично неможливо врахувати при розробці інвестиційних проектів. До того ж, якщо їх і врахувати на папері, то відсутня будь-яка правова основа для повернення заощаджених коштів інвесторам.

За таких умов в неоднозначній ситуації опиняються енергоаудитори і розробники інвестиційних проектів. Якщо вони орієнтуються лише на ціни газу та тарифи на теплову енергію для житла, то висновки завжди будуть невтішними. Термін повернення інвестицій становитиме 2–3  десятки років. Інвесторів такі показники зацікавити не можуть. Ситуація погіршується ще й тим, що висновки енергоудиторів декларують повну безперспективність впровадження в житловому секторі проектів енергоефективності. Такі висновки  спонукають до песимізму… На жаль, у енергоаудиторів відсутні будь-які підстави для використання більш реальної інформації про фактичну вартість тепла в наших будинках.

Існує два шляхи вирішення проблеми: або забути про перспективи термомодернізації житлових будинків, або встановити порядок, при якому енергоаудитор буде оперувати реальною ціною тепла, а інвестор отримає гарантії повернення інвестицій. Мені особисто імпонує останній варіант вирішення питання.

Компанія «НВЦ Теплокомплект» звернулась з листом до «Спілки енергетичного сервісу України» з пропозицією розглянути ситуацію, що склалася та знайти шляхи сприяння позитивного вирішення питання.

З листом та пояснювальною запискою можливо ознайомитися тут: Открыть

Спілка енергетичного сервісу України

В Україні створена громадська організація «Спілка енергетичного сервісу України». Державна реєстрація здійснена 21.05.2013 р. Мета громадського об’єднання: задоволення інтересів та захист законних прав своїх членів у сфері енергетичного сервісу та забезпечення реальної участі її членів у реалізації державної політики  у сфері енергоефектив- ності, технічного та організаційно-методичного регулювання енергозбе-реження та екологічної безпеки.

Основним завданням Спілки є сприяння створенню в Україні ефективно діючого ринку енергетичного сервісу. Спілка декларує, що є організацією з правами саморегулювання.

ПП «НВЦ Теплокомплект», що є одним з засновників Спілки, покладає надії та докладе всіх зусиль, щоб новостворена «Спілка енергетичного сервісу України» стала діяльним учасником процесів енергоефектив-ності в Україні.

Свідоцтво про реєстрацію  «Спілки енергетичного сервісу України»:  Открыть