З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !

Компанія «НВЦ Теплокомплект» підтримує ініціативу Презедента України «НАШІ КОЛЬОРИ» та заклик до українців напередодні річниці Незалежності прикрасити свої будинки та  офіси національними кольорами та держаним прапором.

Колектив компанії «НВЦ Теплокомплект» щиро вітає громадян України із визначним святом – Днем Незалежності і запевняє, що і надалі буде вносити свій вклад в забезпечення енергетичної незалежності нашої держави.

Про пошуки механізмів стимулювання заміщення газу у сфері теплопостачання.

2_3(чи стануть інвесторами процесів заміщення газу власники індивідуальних будівель?)

Зупинка поставок газу та конфлікт з Росією не залишають Україні іншого вибору, ніж кардинальне вирішення питань енергетичної безпеки. Основним інструментом для цього має стати енергоефективність та енергозбереження.

Першочерговими заходами має стати заміщення газу альтернативними місцевими паливами та впровадження відновлювальних джерел енергії.

В існуючій ситуації дуже важливо створити передумови для широкого впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, за допомогою яких можливо скоротити споживання газу. Один із перспективних напрямків – це індивідуальні будівлі житлового сектору, де можливе та доцільне впровадження теплових насосів та сонячних колекторів.

Після заяви уряду про наміри широкого сприяння заміні газу альтернативними та відновлювальними джерелами енергії впровадження таких систем теплопостачання  для індивідуальних будинків має стати пріоритетним. Хотілося б вірити, що прийняті рішення є зваженими, що курс на енергоефективність буде впевнений і безповоротний, що держава розуміє свою роль у стимулюванні цих процесів. Так хотілося переконатись, що здоровий глузд щодо проблем теплопостачання починає перемагати.

Проведені фахівцями нашого підприємства розрахунки, виконані на прикладах реальних житлових об’єктів, розвіяли туман сподівань.

Проведений аналіз базувався на реальних даних про тарифи на енергоносії в Полтавській області. Тарифи на газ для індивідуального житлового сектору залежить від річного об’єму споживання газу:

  • річне споживання газу до 2,5 тис. м3 ……………….ціна газу 1,089 грн/м.куб;
  • річне споживання газу від 2,5 до 6,0 тис. м3 …… ціна газу 1,788 грн/м.куб;
  • річне споживання газу більше 6,0 тис. м3 ………. ціна газу 3,645 грн/м.куб.

Залежність цін на газ від річних об’ємів споживання газу та від теплової потужності системи опалення будинку в сільській місцевості Полтавської області, приведені на графіку:

3Графік залежності цін на газ від річного об’єму його споживання доповнений показником, що характеризує теплову потужність системи опалення. Аналіз графіку показує, що якщо потужність системи опалення будинку більше 25 квт (або, що те саме, опалювальна площа будинку більше 250-350 м2) ціна газу буде становити 3,65 грн/м2.

Якщо житловий будинок буде опалюватись з використанням електроенергії, то для будинку площею 250-350 м2 споживається значно більше 800 квт-год за місяць. Отже ціна електроенергії становить 1,34 грн/квт.

Критерієм економічної ефективності енергоносіїв є показник вартості певної кількості енергоносія, що витрачається для приготування 1 Гкал теплової енергії.

Нескладні розрахунки показують, що вартість паливної складової однієї гігакалорії теплової енергії становитиме  близько 500 грн – для газу та близько 1500 грн для електроенергії. Таким чином вартість одиниці тепла для газу, за існуючих в серпні 2014 року цін на енергоносії для населення в Полтавській області буде в 3 рази вища, ніж вартість одиниці тепла для елергоенергії.

В Україні задекларовані наміри сприяння скороченню споживання газу шляхом здешевлення електроенергії, що використається для потреб опалення. НКРЕ підтвердило – ціни на електроенергію для опалення будуть знижені на 30%. Якщо буде введене таке здешевлення, то безперечно співвідношення, що розглядалось вище буде не 1 до 3, а 1 до 2,0. Але, що це змінює ? Економічна доцільність заміни газу на електричну енергію не з’явиться. Теплова енергія «газова» залишається в два рази дешевшою, ніж теплова енергія «електрична».

Плануючи заміну газу альтернативними енергоносіями часто згадують нічні пільгові тарифи на електроенергію. Так, дійсно, вночі можливо отримати дешеву електроенергію. Але лише на протязі 7 годин за  добу. В пікові години дня ціни на електроенергію зростає рівно на стільки, наскільки  потрібно, щоб компенсувати нічне здешевлення. Звичайно за 7 годин є можливіость, використовуючи «дешеву» електроенергію, виробити таку кількість тепла, щоб його вистачило на цілу добу. Але для цього потрібно мати потужність теплогенеруючого обладнання в 3 рази вищу, ніж розрахункове навантаження на опалення. Як правило, енергетики таку можливість не забезпечують. Хто сумнівається, може спробувати отримати технічні умови в Обленерго. А якщо, навіть, такі технічні умови будуть видані, то необхідно вирішити питання акумуляції виробленого за ніч тепла для обігріву будинку на протязі решти 17 годин. Влаштування теплових акумуляторів – це досить дорогий захід.

Теоретично все це можливо, але далеко не всюди і не так просто, як здається на перший погляд. Але якщо вдасться впровадити нічне електроакумуляційне опалення, то в цьому випадку паливна складова 1 Гкал теплової енергії і буде становити: (1000000/860)*1,34* 0,35* 0,7 = 382 грн, що майже в два рази вигідніше за природний газ. На жаль, реальні спроби впровадження електроакумуляційної  системи опалення показали, що існує дуже багато перешкод, щоб такі схеми стали доступними для широкого кола споживачів теплової енергії.

Реалізувавши такий супердорогий і маловірогідний проект отримаємо лише 24% економії по відношенню до «газового» варіанту опалення. Інвестиції в реалізацію такого проекту будуть окупатись дуже довгий період, а можуть не окупитись взагалі, якщо енергетики змінять умови нічного тарифу. І ніхто не дасть інвесторам ніяких гарантій.

Є ще один спосіб заміни газу на електричну енергію. Цей спосіб передбачає використання теплових насосів. Тепловий насос надзвичайно перспективний різновид відновлювальних джерел енергії, який відкриває широкі можливості використання природного тепла: тепла грунту, повітря, води, сонця. За допомогою теплових насосів та сонячних колекторів споживання органічного палива та електроенергії може скоротитись на 60-70% від загальної потреби в енергії. З точки зору економії енергії все виглядає надзвичайно привабливо.

Для забезпечення зацікавленості споживачів тепла та потенційних інвесторів у впровадженні теплових насосів необхідно, щоб забезпечувалась інвестиційна привабливість. Тобто мала місце об’єктивна інформація про вигоди, які можливо отримати: розрахунковий термін повернення інвестицій та інші позитивні показники економічної ефективності. Прийнятним терміном повернення інвестицій для теплових насосів можна вважати термін 8-12 років. Чи буде у випадку, що розглядається  забезпечуватись згаданий вище термін окупності ? Як правило, для визначення економічних показників ефективності інвестицій необхідне проведення складних економічних розрахунків. В даному випадку і без складних розрахунків зрозуміло, що економічна зацікавленість заміни газу шляхом впровадження теплових насосів відсутня.

Вище показано, що витрати коштів на енергоносії для індивідуальних будинків площею більше 250-300 м2 для газу і електроенергії співвідносяться як 1 до 3. Для забезпечення передумов для розгляду економічної привабливості тепловий насос повинен мати коефіцієнт перетворення СОР = 4-5, тобто співвідношення енергії, що споживається тепловим насосом до його теплопродуктивності повинне бути більше, ніж співвідношення витрат: «газ-електроенергія». Для теплових насосів типу «грунт-вода» при температурі теплоносія системи опалення 45 оС може бути забезпечений СОР = 4.

Для теплового насосу типу «повітря-вода», при тих же умовах, значення СОР не перевищуватиме 2. Це свідчить про те, що повітряний тепловий насос при використанні для потреб опалення в кліматичних умовах України буде збитковим.

Все, що було сказане вище про коефіцієнт перетворення теплових насосів стосувалось власне теплових насосів. Але до складу теплонасосних установок, крім теплових насосів входять і інші споживачі енергії, це: насоси гідравлічної схеми, пікові підігрівачі, засоби автоматизації. Враховуючи споживання енергії іншими споживачами середній за сезон (рік) коефіцієнт перетворення теплонасосної установки для грунтового теплового насосу не буде перевищувати СОР=3. Таким чином, в найкращому випадку експлуатаційні витрати для теплового насосу не будуть перевищувати експлуатаційні витрати  для газового варіанту. Про термін окупності говорити не доводиться, бо при значних капітальних витратах теплових насосів він становитиме не один десяток років.

Таким чином революція енергоефективності, про яку так багато говорили на верхніх рівнях, відміняється.

Для стимулювання процесів енергоефективності будівель житлового сектору, що стали об’єктом приведеного дослідження, необхідно:

  • коригування тарифів на газ і електроенергію;
  • впровадження державного стимулювання енергоефективності.

Багатообіцяючу назву має Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 року №293 «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання». На жаль, маючи таку оптимістичну назву, вона стосується лише сектору комунального теплопостачання. Жодного слова в Постанові не сказано про суб’єктів господарювання, бюджетну сферу та індивідуальних власників житла. Значну популярність в Україні отримали котеджі та котеджні містечка. Власники котеджів є перспективними потенційними інвесторами для впровадження відновлювальних джерел енергії. Саме пошукам стимулів для заміщення газу індивідуальними забудовниками були присвячені, викладені вище, матеріали. Розглядався сектор найбільш перспективних інвесторів – власників або забудовників індивідуальних будинків площею більше 250-350 квадратних метрів.

Висновок проведених досліджень дуже сумний: навіть найбільш вірогідний інвестор енергоефективності – власник або потенційний власник котеджу, «хатинки» або «палацу», який дуже хоче інвестувати в українську енергоефективність, не має жодного стимулу для цього.

Слухаеш радіо, дивишся телевізор або читаєш Постанову і розумієш, що знову виходить «як завжди» і сумнів бере, що хотіли «як краще».

Входити в зиму без достатньої кількості газу та до того ж із сумнівами чи є в державі зважене, конструктивне розуміння виходу із цього становища, дуже важко. Ніяким закликами та наказами неможливо змінити енергетичну ситуацію. Справа не зрушиться з місця. Для цього треба мати не лише необхідні умови (жорстка необхідність зниження споживання енергоносіїв). Потрібно мати ще й достатні умови: відповідну нормативну базу та діючу систему стимулювання впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

Діюча нормативна база в питаннях енергоефективності не лише не сприяє впровадженню енергоефективних технологій, а і активно перешкоджає залученню інвестицій у цю важливу галузь економіки. Слово «стимулювання» по відношенню до енергоефективності вперше з’явилось в назві Постанови. Поки не зрозуміло, чи буде мати це слово реальний сенс.

У всьому цивілізованому світі є розуміння важливості державного стимулювання процесів енергоефективності. саме завдяки впровадженню цієї обов’язкової умови стали реальністю наміри Європейського Союзу здійснити свою суперпрограму «20-20-20» (до 2020 року знизити споживання енергоносіїв і викидів в атмосферу на 20% та збільшити частку відновлювальних джерел енергії на 20%).

6_6

Досконалою є система стимулювання енергоефективності, яка діє в Сполучених Штатах Америки. Ця система детально вивчалась фахівцями нашої компанії безпосерньо в багатьох штатах Північної Америки. Інформація про досвід США на посиланні:

http://tecom.com.ua/2013/04/07/programma-sabit-energoeffektivnost-obraz-zhizni-razvityh-stran/.

За наявності системи стимулювання (державних субсидій в енергоефективність) спрацьовує принцип «халяви». Якщо надається субсидія, то гріх нею не скористатись. Це той випадок, коли вади людської натури спрацьовують на користь суспільства. Субсидія стимулює до інвестицій приватних інвесторів. Держави, які зрозуміли, що субсидії в енергоефективність – це важливі інвестиції в розвиток, а не втрати коштів, взяли твердий курс на сталий і впевнений розвиток, на високий рівень життя своїх громадян.

Хто може дати відповідь на питання: чому маючи найбільш енерговитратну еноміку у світі, заявивши про європейську орієнтацію, Україна ніяк не може створити умови для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання та теплоспоживання ?                                                                               

С.Парасочка