ПРО ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

0

Компанія «НВЦ Теплокомплект» оприлюднила на своєму сайті матеріали досліджень екологічних аспектів теплопостачання населених пунктів. З цими матеріалами можливо ознайомитись за посиланням:

http://tecom.com.ua/pro-ekologichni-aspekti-teplopostachannya-naselenih-punktiv-ukrayini-3.html 

Фахівці компанії стурбовані, що в умовах формування нової політики енергоефективності держави з поля зору випадають важливі питання, пов’язані з контролем забруднення атмосфери, яке має прямий зв’язок з енергоефективністю. 

Про екологічні аспекти теплопостачання населених пунктів України.

Проблема енергоефективності залишається для України однією із найбільш актуальних проблем. Ця проблема підлягає негайному та системному вирішенню. Але останнім часом необхідність забезпечення ефективного використання енергоносіїв чомусь підмінили неповноцінним терміном «заміщення газу». І вся Україна почала рапортувати про переведення котелень з газу на дрова, забувши при цьому, що яку б назву не мало паливо його необхідно використовувати ефективно. Показником ефективності використання палива (показником енергоефективності) прийнято вважати витрати умовного палива на $1 тис. виробленої в державі продукції. Цей показник має назву енергоємність. Енергоємність української економіки значно вища, ніж у більшості країн світу. Якщо прийняти енергоефективність Українми за одиницю, то для деяких інших країн вона буде становити: Росія — 0,8; Чехія — 0,4; Польща — 0,35; Германія — 0,27; Японія — 0,2.
Чим вище енергоємність, тим більша кількість палива спалюється не маючи практичної користі. Більше того, даремно спалене паливо — є джерелом надмірного забруднення довкілля.
Газоподібне паливо є найбільш «чистим» органічним паливом. При його повному згоранні серед токсичних речовин утворюються лише оксиди азоту (NOх). При неповному згоранні у викидах присутні оксиди вуглецю (CO). В разі спалювання твердого палива перелік шкідливих речовин, та їх питома кількість, значно більші. Таким чином заклик до «заміщення газу», який безумовно є актуальним та доцільним, повинен передбачати впровадження цілої системи заходів, серед яких головними мають бути: підвищення ефективності використання будь-яких палив та зменшення негативного впливу на оточуюче середовище. Темою цієї розмови ми обрали тему викидів забруднюючих речовин при використанні палив, нормування викидів від паливовикористовуючого обладнання та контроль за забрудненням атмосфери.
Органічне паливо: газ, продукти переробки нафти, вугілля, біопаливота інше використовується в промисловості (металургія, хімічна промисловість), для теплових електростанцій (КЕС), та теплоелектроцентралей (ТЕЦ), в комунальному господарстві та побуті.
Значний інтерес являє собою використання палива для забезпечення обігріву житлових та громадських будівель в населених пунктах України. В переважній більшості населених пунктів України основним паливом залишається природний газ. Для генерації теплової енергії використовуються водогрійні газові котли, які умовно можливо поділити на такі групи:
а) Побутові водогрійні котли тепловою потужністю від 10 до 100 квт;

                          

б) Водогрійні котли, що експлуатуються в малопотужних комунальних котельнях та в котельнях об’єктів бюджетної сфери та громадських будівель тепловою потужністю від 100 квт до 10 Мвт. В котельнях цієї групи продовжується експлуатація значної кількості застарілих котлів типів: НІІСТУ-5, Факел, ВК-22, ДКВР, ДЕ, КВГ, ТВГ, Елга та інші.

    

В той же час певна частина цих котельних вже оснащені сучасними котлами від відомих компаній VIESSMANN, BUDERUS, PROTHERM, BOSCHта інших, а також вітчизняними котлами, що виготовляються за європейськими технологіями та комплектуються імпортними газовими пальниками.

    

Останнім часом в цих котельнях починають з’являтися котли, що працюють на біопаливі/
в) У великих містах для потреб комунального теплопостачання експлуатуються потужні котельні з водогрійними котлами потужністю до 50-100 Гкал/год (наприклад котли ПТВМ
г) Для великих міст та промислових центрів характериним є використання для потреб населення теплової енергії, що виробляється на потужних ТЕЦ.

      

Розглянемо який механізм нормування викидів забруднюючих речовин діє в Україні для паливовикористовуючого обладнання. В Україні нормування викидів забруднюючих речовин здійснюється на 3-х рівнях:

  1. На виході з теплогенеруючого обладнання при виробництві теплової енергії.
  2. У місцях здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу – на виході з димових труб.
  3. В приземному шарі атмосфери в зоні перебування людей.

Нормування викидів забруднюючих речовин на стадії виробництва теплової енергії здійснюється шляхом встановлення технологічних нормативів допустимих викидів  забруднюючих речовин на виході із теплогенеруючих установок. Технологічні нормативи встановлюють допустимі концентрації забруднюючих речовин (мг/м3) на виході із котлів.

В Україні діють такі нормативи технологічних норм допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від теплогенеруючого обладнання, що використовується для теплопостачання:

— «Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 Мвт» (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 р №541)

— «Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря  із котелень, що працюють на лушпинні соняшника» (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 1310.2009 р №540).
Будь-які інші технологічні нормативи для джерел теплової енергії, затверджені  Міністерством охорони навколишнього природного середовища в Україні відсутні. Для теплогенеруючого обладнання, що має теплову потужність нижче ніж 50 Мвт технологічні нормативи відсутні, за виключенням котелень, що працюють на лушпинні соняшника.
На виході із джерел забруднення атмосфери – димових труб нормування викидів здійснюється шляхом встановлення нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р  №309)
Нормативи допустимих викидів на виході із димових труб встановлюються  в залежності від величини масових викидів (грам/год) та класу небезпеки забруднюючих речовин. Так, для діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOх) та діоксиду вуглецю (СО), в разі якщо масові викиди становлять більше 5000 грам/год встановлюються такі значення допустимих викидів: діоксин сірки та оксиди азоту – 500 мг/м3,  оксид вуглецю – 250 мг/м3.
В разі якщо масові викиди вказаних вище речовин менше 5000 грам/год допустиві викиди вказаних вище речовин на виході із димових труб не нормуються.
Масові викиди забруднюючих речовин в розмірі 5000 гр/год відповідають досить значній потужності теплогенеруючої установки. Так котельня установка, що має концентрацію викидів оксиду азоту до 250 мг/м3 для для забезпечення масового викиду, що дорівнює 5000 гр/год повинна мати теплову потужність 10-15 Мвт. Для прикладу, комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» більше 70% своєї теплової потужності забезпечує котлами, що мають теплову потужність менше 10 Мвт.
Концентрація забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери в зоні перебування людей не повинна перевищувати допустимі значення. Гранично-допустима концентрація (ГДК) – це максимальна кількість шкідливих речовин в одиниці об’єму або маси атмосферного повітря, яка практично не впливає на стан здоров’я людини. Для санітарної оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря важливим є визначення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітря населених пунктів. При розрахунках ГДК враховується ефект розсіювання викидів шкідливих речовин в атмосферу. Розсіювання викидів в атмосфері залежить від: висоти труби, через яку здійснюються викиди; секундного об’єму забруднень, що викидаються; різниці температур газової суміші та атмосферного повітря; умов розсіювання; фонової концентрації забруднюючих речовин.
Якщо коротко охарактеризувати стан справ з нормуванням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від паливовикористовуючого теплогенеруючого обладнання, то його можна назвати, як незадовільний. Це дійсно так, бо лише для невеликої частини теплогенеруючого обладнання, тепловою потужністю більше 50 Мвт, великих міст та крупних промислових центрів встановлені технологічні нормативи допустимих викидів. Більша частина теплогенеруючого обладнання, що використовує органічне паливо з метою забезпечення теплопостачання населених пунктів України, не має технологічних нормативів допустимих викидів. Не діє в Україні і система контролю за ефективностю використання палива теплогенеруючими установками (в Європейському Союзі такий контроль є обов’язковим).
На початку 90-х років минулого століття в Україні був впроваджений механізм проведення пусконалагоджувальних робіт на паливовикористовувальному обладнані та періодичних перевірок режимів експлуатації цього обладнання.  Вперше було розроблене та введене в дію «Методическое пособие по проведению комплекснихэколого-теплотехнических испытаний котлов, работающих на газе и мазуте» Киев – 1992. Цей Методичний посібник був розроблений під редакцією академіка Академії інженерних наук України д.т.н.,професора І.Я. Сігала, при активні участі Міністерства екології України.
01.07.1991 року в Україні були введені в дію «Временные требования органов газнадзора по проведению наладочных работ и инвентаризации источников выбросов на газоиспользующем оборудовании». Цей документ встановлював порядок проведення комплексних еколого-теплотехнічних режимно-налагоджувальних випробувань парових та водогрійних котлів.
Згаданими вище «Методическими указаниями» були встановлені допустимі концентрації забруднюючих речовин у відхідних газах котельних установок, що базувались на діючих у той період державних стандартах. Фактично вперше були встановлені технологічні нормативи допустимих викидів.
До останнього часу режимно-налагоджувальні випробування парових та водогрійних котлів здійснювались у відповідності до методології сформованої на початку 90-х років. Зараз в Україні не лише не в повному об’ємі встановлені технологічні нормативи, а і не діють будь-які нормативні документи, що встановлюють порядок проведення еколого-теплотехнічних режимно-налагоджувальних випробувань котлів. Склалась ситуація при якій органи охорони навколишнього природного середовища вимагають в обов’язковому порядку використовувати режимні карти котлів при розробці документів, що обгрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, але в державі не діють нормативи по проведенню режимно-налагоджувальних випробувань. Але це окрема тема, яка потребує детального розгляду.
Нормативи викидів забруднюючих речовин і порядок проведення налагоджувальних робіт — це тісно пов’язані між собою теми, які є вкрай важливими та які залишаються в Україні фактично без контролю.
Повертаючись до теми технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин на виході із парових та водогрійних котлів слід сказати, що деякими стандартами ці нормативи таки встановлені. Наприклад:

— ГОСТ 10617-83 «Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 Мвт»;
— ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 Мвт»;
— ДСТУ 2326-93 «Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 квт».

Але згадані нормативи не відповідають сучасним вимогам та при цьому відсутні чіткі рекомендації по застосуванню цих стандартів. Крім того вони неофіційно не визнані технологічними нормативами. Така неузгодженість з одного боку, начебто, зобов’язує виробників теплогенеруючого обладнання виконувати вимоги ГОСТ та ДСТУ, але не дає можливості обмежувати експлуатацію обладнання, яке не відповідає їх вимогам при видачі підприємствам дозволів на викиди забруднюючих речовин.

Зараз спостерігається ситуація при якій широко розповсюджуються автономні поквартирні системи опалення, дахові, вбудовані та прибудовані котельні. При цьому викиди продуктів згорання максимально наближаються до житлового сектору. Ці процеси відбуваються в умовах при яких не встановлені жорсткі нормативи концентрацій забруднюючих речовин у викидах від котлів та не ведеться їх моніторинг. Існує можливість застосування котлів, що мають значні викиди забруднюючих речовин, що значно перевищують навіть непомірно високі діючі нормативи. Це стосується як вітчизняних, так і імпортних котлів.

Більше 10 років тому нашим підприємством були проведені інструментальні випробування значної кількості котлів з метою виявлення показників забруднення атмосфери. Основним завданням виконаної цієї роботи було дослідження показників роботи котлів PROTHERM, так як наше підприємство являлось ексклюзивним представником цієї торгової марки в Полтавській області. Ця робота, проведена спільно з компанією ДП «Провітерм-Україна», мала свої наслідки – був випущений котел Protherm-120 ЕКО, що має викиди в атмосферу на рівні кращих світових взірців.

З деякими матеріалами виконаної в той час роботи можна ознайомитись за посиланням:www.tecom.com.ua/work/publications/90/2003_ekologіja.pdf Проведені дослідження показали, що імпортовані із європейських країн водогрійні котли потужністю від 24 квт до 200-300 квт, обладнані найпростішими «атмосферними пальниками», мають дуже високі концентрації оксидів азоту у викидах продуктів згорання газу та недостатньо високу ефективність використання газу. Вітчизняні котли, виготовлені за європейськими взірцями, мають такі ж незадовільні характеристики. Такі показники викидів, за умов відсутності дієвого контролю, створюють складну екологічну ситуацію та потребують урегулювання цього питання.
За останні 10 років ситуація не змінилась. На рисунку 1 приведений графік, розроблений за матеріалами напрацювань фахівців компанії «НВЦ Теплокомплект». Цей графік відображає ситуацію щодо концентрацій оксидів азоту (NOх) у викидах парових та водогрійних котлів, що є джерелами теплової енергії у населених пунктах України. В дійсності ситуація дещо складніша. У зв’язку з відносно масовим переведенням котлів з газу на тверде паливо, що передбачається, актуальним стає питання забруднення атмосфери оксидом вуглецю, діоксидом сірки та твердими частинками. Подальший розгляд ситуації, пов’язаної із забрудненням атмосфери продуктами згорання палив, для спрощення аналізу, базується на розгляді показників лише одного компонента забруднень – оксидів азоту (NOх), що утворюються при спалюванні газу. Інші складові частини забруднень, що утворюються при спалюванні різних палив не розглядались. На графіку рисунку 1 приведені умовні чотири зони концентрацій оксидів азоту на виході із парових та водогрійних котлів. На графіку приведене максимальне допустиме значення концентрацій NOх у викидах котлів теплопродуктивністю від 0,1 до 3,15 Мвт. Цей документ залишається основним діючим документом в Україні, що встановлює допустимі викиди забруднюючих речовин для котлів цього класу

Нормативи, що встановлені: ГОСТ 10617-83 для NOх (250 мг/м3) та ГОСТ 2326-93 для NOх (240 мг/м3), значно вищі нормативів, встановлених європейськими технічними умовами для газових пальників. Газові пальники європейських виробників, позначені: Low NOх та мають норматив викидів NOх  80-120 мг/кВт*год, що відповідає концентрації 60 – 85 мг/м3.

Аналізу графіка рисунку 1 можна показує,що:

— Концентрації викидів NOх котлами, встановленими в соціалістичний період (зони І і ІІ), відповідають нормативам, що діяли в той період і до цього часу не відмінені.

— Згадані вище нормативи, м’яко кажучи, є дуже лояльними у порівнянні з нормативами, що діють в Європейському Союзі.

— Значна кількість імпортних та вітчизняних котлів, обладнаних атмосферними пальниками, мають викиди NOх, що в 2 — 2,5 рази перевищують навіть завищені застарілі нормативи згідно ГОСТ 10617-83 і ГОСТ 2326-93 та в 5 – 6 разів перевищують європейські нормативи (зона ІІІ).

Широке впровадження в останні 10-15 років в Україні відносно не дорогих котлів, оснащених атмосферними пальниками, різних торгових марок із різних країн Європи, навіть при високих концентраціях оксидів азоту у викидах, необхідно вважати явищем прогресивним. Україна зрозуміла, що котли можуть бути ефективними, автоматизованими, малогабаритними, працювати без постійного обслуговуючого персоналу та, навіть, естетично виглядати. Це приблизило нас до розуміння якими мають бути сучасні системи теплопостачання та опалення.
Але згадана ситуація триває надто довго. Продовження експлуатації таких котлів та особливо продовження їх встановлення є недопустимим.
Особливе занепокоєння викликають індивідуальні котли, що встановлюються на автономних  квартирних  системах опалення та мають викиди продуктів згорання безпосередньо «на фасад» будинку. Для таких котлів мають бути встановлені найжорсткіші нормативи та здійснюватись контроль  за їх експлуатацією.

ВИСНОВКИ:

  1. Відсутність технологічних нормативів допустимих викидів для котлів тепловою потужністю від 10 квт до 50 Мвт не сприяє покращенню екологічних показників атмосферного повітря та не дає змоги припинити впровадження котлів з високими показниками концентрацій забруднюючих речовин.
  1. Настав час розробки та впровадження заходів щодо виведення із експлуатації теплогенеруючого обладнання, що має невиправдано високі концентрації забруднюючих речовин у викидах продуктів згорання.
  1. Актуальність порушених вище питань зростає у зв’язку із необхідністю реалізації програм по заміщенню газу місцевими паливами.
  1. Потребує відновлення дії нормативних документів щодо порядку проведення еколого-теплотехнічних режимноналагоджувальних випробувань паливовикористо- вуючого обладнання та пусконалагоджувальних робіт для обладнання, що здається в експлуатацію.

Назріла необхідність розробки та введення в дію нового порядку проведення пусконалагоджувальних робіт для паливовикористовуючого обладнання для всих видів палива, що використовуються в Ураїні та порядку проведення контролю теплотехнічної та екологічної ефективності паливовикористовуючого обладнання.

С.О.Парасочка В.М.Хрящевський