Думки та враження щодо проекту Закону «Про енергетичну ефективність будівель»

1

Будь-який фахівець, що має відношення до проблем енергоефективності, не може не цікавитись процесами, що відбуваються навколо цієї важливої тематики. Тому розробка та введення в дію  нових законодавчих актів представляє особливий інтерес. Розумію, що для розробки та аналізу законопроектів існують депутати, спеціальні структури  та безліч громадських діячів та об’єднань. Але для мене, як для людини, яка на протязі значного періоду слідкує за розвитком цих процесів та приймає в них безпосередню участь, як енергоаудитор та керівник енергосервісної компанії, важко втриматись від зацікавленого розгляду законопроекту.
З незрозумілим поспіхом в Україні намагаються ввести в дію Закон «Про енергетичну ефективність будівель». Енергоефективність будівель – це надзвичайно важливо. Але в Україні до цього часу відсутнє навіть визначення енергоефективності. Відсутня, образно кажучи, система координат, в якій цей Закон має діяти. Складається враження, що цей Закон зараз найбільше потрібний для виконання плану по імплементації європейських законодавчих документів. Було б більш доцільним спочатку розробити та ввести в дію базовий закон, наприклад Закон  «Про енергоефективність». Але маємо те, що маємо.
Згідно Пояснювальної записки до законопроекту доцільність прийняття Закону пояснюється необхідністю врегулювання  на законодавчому рівні питання щодо підвищення енергетичної ефективності будівель. Закон ставить за мету врегулювати весь комплекс питань, пов’язаних з ефективним використанням енергії в будівлях. Скажу відразу, що таке складне питання цей закон не вирішить. Україна, як повноважний член енергетичного співтовариства має координувати свою законодавчу базу з питань енергоефективності з Європейським Союзом. Тому новий Закон  має пристосувати до умов України Директиву 2010/31/ЄС «Про енергетичну ефективність будівель». Це дуже непроста задача, бо приймаючи європейську методологію та законодавчу базу, необхідно враховувати українські особливості та реалії. Просте (тупе) копіювання Директиви не лише не принесе користі, це буде великою шкодою для української економіки та соціальної сфери.
Розгляд нового законопроекту ускладнюється тим, що його прототип – Директива 2010/31/ЄС є лише однією із цілої системи директив, тісно пов’язаних між собою. Існує, наприклад,  Директива 2012/27/ЄС «Про енергетичну ефективність», яка є базовою по відношенню до  Директиви № 31.
Законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» розглядається, як майбутній базовий (!) Закон. Саме так назвав цей Закон Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко в інтерв’ю виданню «Новое время»,  говорячи про концепцію Фонду енергеоефективності. При спробі розгляду цього законопроекту, як базового Закону в моїй уяві виникає будівля … без фундаменту. Тому формулюючи свої думки щодо положень законопроекту я не зможу не посилатись на деякі інші Директиви ЄС, зокрема на двадцять сьому, бо фундамент має бути.
Дуже складно приступати до аналізу законопроекту, що стосується конкретного сектору, при відсутності базових нормативних документів. Якісно та повно проаналізувати такий документ просто неможливо, але спробую розглянути хоча б окремі питання.
Спочатку розглянемо яким чином деякі положення Директиви 2010/31/ЄС виглядають в українському виконанні, а потім навпаки: наскільки окремі пункти законопроекту відповідають європейському прототипу та реальним потребам України.

 1. Пункт (3) преамбули Директиви підкреслює, що будівлі є одним із найголовніших та масових споживачів енергії, тому дуже важливим є зменшення споживання та використання енергії з альтернативних відновлювальних джерел. Директива відмічає, що зменшення споживання енергії та збільшення частки  енергії з відновлювальних джерел мають відігравати важливу роль у створенні робочих місць в регіональному розвитку.

Два важливі питання: використання енергії з альтернативних відновлювальних джерел та  зменшення споживання енергії та пов’язане з цим питання, створення робочих місць та розвиток регіонів.
В ЄС приділяється значна увага відновлювальним джерелам енергії. Там діє окрема  Директива 2009/28/ЄС  «Про заохочення використання енергії виробленої з відновлювальних джерел…». Цілим рядом інших директив встановлена конкретна задача довести частку енергії з відновлювальних джерел в енергетичному балансі до 2020 року до 20%. Ця задача визначена, як обов’язкова.  Згадана вище директива теж є базовою по відношенню до цієї директиви.
В українській версії 31-ої директиви відновлювальні джерела наче й згадуються, але якось між іншим, не конкретно. Відчувається, що утеплення стін – це більш реально, а відновлювальні джерела почекають. Відсутня впевненість, що цей законопроект здатний стимулювати, а тим більше зобов’язувати, впровадження відновлювальних джерел енергії. Розуміння важливості цього напрямку не продемонстроване.
Питання створення робочих місць та, як результат, розвиток регіонів є однією із найважливіших складових розвитку економіки України. В дійсності – це і є головна мета реформ.  Будь-яка діяльність має бути направлена саме на це. Але в реальності все виглядає по-іншому. Підвищення енергоефективності може і має стимулювати розвиток ринку праці. Для цього є всі можливості. Але на практиці розвивається лише тіньовий ринок праці.
Такі роботи, як «латочне» утеплення фасадів багатоповерхових житлових будинків досить масово виконується в українських містах. Якби у когось з’явилось бажання проаналізувати ринок праці, що забезпечує виконання цих робіт, то він би переконався, що значна частина цих робіт знаходиться в «тіні». Інший приклад. Сто відсотків «дерев’яних» котлів, що закуповується населенням з використанням «теплих кредитів» встановлюються тіньовими виконавцями з горезвісними «конвертами» замість відомості про отримання заробітної плати.  Таких прикладів безліч.
В Україні є унікально можливість створити цивілізований ринок праці для забезпечення розвитку процесів енергетичної ефективності. Розвиток цивілізованого енергосервісу (енергетичних послуг – за термінологією Європи) – це безальтернативний шлях.
Але цей шлях чомусь не хочуть бачити автори законопроекту, які в «Пояснювальній записці до законопроекту» зазначили: пункт. 10. Вплив реалізації на ринок праці: Реалізація проекту не вплине на ринок праці.  Але при цьому  в пункті 2 таблиці «Обгрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики» зазначено: сприяння розвитку ринку послуг із сертифікації будівель.
Це унікально! Для сертифікації будинків, про які і без сертифікації відомо, що вони абсолютно не відповідають навіть мінімальним вимогам прийнятного проживання (не говорячи про вимоги енергоефективності), створюється спеціальний ринок праці, а для впровадження реальних проектів енергетичної ефективності розвиток ринку праці не передбачається.
Є ще один цікавий момент в «Пояснювальній записці». Виявляється підвищення енергетичної ефективності будівель «не стосується соціально-трудової сфери» (пункт 9 Пояснювальної записки). Наче і немає у нас соціальної напруги навколо тарифів та комунальних платежів. Дивує, що розробники законопроекту, які так часто на численних форумах, семінарах та круглих столах вживають термін «сталий розвиток», так і не поцікавились, що він означає.


2. Пункт (4) преамбули Директиви відмічає, що управління попитом* є важливим інструментом, що дозволяє здійснювати вплив на ринок енергії. В цьому пункті фактично мова йде про податкове та фінансове стимулювання та про ринок інвестицій.
*) — використання методів податкової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту, наприклад, зменшення податкових ставок, запровадження дотацій сприяє зростанню попиту – www.slovopedia.org.ua
3Пункти (18, 19) преамбули Директиви стосуються фінансових механізмів та інших заходів для сприяння заходів з енергоефективності.

Управління попитом – це практично система стимулювання, без якої неможливий розвиток процесів енергоефективності. Стимулювання, фінансові механізми та ринок інвестицій – це питання, які тісно пов’язані. Всі ці питання у законопроекті сходяться на Фонді енергоефективності, про який мова йде в Статті 12. Це складні та недостатньо відпрацьовані питання. Думки фахівців нашої компанії щодо концепції Фонду вже подавались на нашому сайті:  http://tecom.com.ua/pro-kontseptsiyu-fondu-energoefektivnosti-ta-vidsutnist-strategiyi-energoefektivnosti.html


4. Пункт (9) преамбули Директиви відмічає, що енергетична ефективність будівель має розраховуватись на підставі методології, яка може бути відмінною на національному та регіональному рівнях. Крім теплотехнічних характеристик методологія має враховувати і інші фактори: опалювальне та вентиляційне обладнання, джерела відновлювальної енергії, пасивні елементи опалення, якість внутрішнього повітря, природне освітлення та інше
5. Пункт (10) преамбули Директиви – про встановлення мінімальних вимог енергетичної ефективності будівель. Відмічена важлива обставина: мінімальні вимоги мають бути встановлені таким чином, щоб досягти оптимального рівня між здійсненими інвестиціями та заощадженими витратами енергії протягом життєвого циклу будівлі.
6.
Пункт (16) преамбули Директиви відмічає, що значна реконструкція будівель передбачає вжиття рентабельних заходів для збільшення їх енергетичної ефективності. З огляду на ефективність витрат має існувати можливість обмеження мінімальних витрат енергетичної ефективності.

 Спільними для цих 3-х пунктів є те, що в них мова йде про методологію розрахунків енергетичної ефективності будівель. Найперше на що необхідно звернути увагу – це вимога про те, що методологія для розрахунків енергетичної ефективності будівель має враховувати, як національні так і регіональні особливості. З точки зору фактичної енергоефективності будівель, шляхів її досягнення та рентабельності цього процесу Україна дуже відрізняється від країн Європи. Тому і методологія має відповідати національним особливостям. До особливостей необхідно віднести терміни фізичного та економічного життя будівель, кліматичні умови, нормативи мікроклімату у приміщеннях, економічний стан та інше.
Вважаю, що основні положення методології та її особливостей мають входити в якості додатків до законопроекту. Посилань на загальноєвропейську методологію недостатньо.
Найбільш вірним шляхом розробки законопроекту був би шлях, при якому спочатку розробляються національні методології, а потів Директива 2010/31/ЄС адаптується до українських умов з урахуванням національних особливостей.
Важливим було б до прийняття закону та розробки кінцевих варіантів методології здійснити їх відпрацювання на еталонних будівлях, як житлових так і нежитлових. Така робота особлива важлива для існуючих будівель. Наявність еталонних будівель передбачається додатком ІІІ до Директиви 2010/310ЄС «Порівняльні методологічні рамки для визначення оптимальних рівнів рентабельності…»


7. Ще раз повернемось до Пункт (10) преамбули Директиви щодо встановлення мінімальних вимог енергетичної ефективності будівель.

Питання встановлення мінімальних вимог енергетичної ефективності будівель дуже важливе та багатогранне. Це одне із ключових питань енергоефективності будівель. На цей показник значною мірою впливає багато факторів, серед яких:

 • кліматичні умови регіону;
 • особливості регіону;
 • рівень підтримання внутрішніх мікрокліматичних параметрів у приміщеннях;
 • техніко-економічні показники модернізації будівель;
 • особливості стану та житлових циклів будівель та інше.
  Кожний із згаданих вище факторів потребує окремого розгляду, але одним із найбільш важливих, безперечно, необхідно вважати питання житлових циклів будівель. Це питання є одним із основних для багатоквартирного житлового фонду України, який  має суттєві відмінності від житлового фонду європейських країн.
  На жаль питання життєвих циклів не знайшло собі місця в законопроекті. Життєві цикли лише формально згадуються в законопроекті, незважаючи на те, що саме ці проблеми суттєво відрізняють Україну від Європи. Спробую пояснити свою стурбованість щодо цього питання.
  Починаючи з кінця 50-х років минулого століття та до кінця 80-х  років житлове будівництво було досить однорідним. Дві третини об’ємів вводу в експлуатацію становили індустріальні повнозбірні залізобетонні крупнопанельні багатоповерхові житлові будинки з квартирами по соціальному стандарту. Ці будинки обладнані центральними системами тепло- та водопостачання, електропостачання, газопостачання та каналізації. Зовнішні огороджувальні панелі за умовами теплопередачі розраховувались, виходячи з дуже низької ціни на енергоносії.
  Життєвий цикл цих будівель нормативно визначався шляхом встановлення термінів планового капітального ремонту будівель через перших 20-25 років експлуатації та повної амортизації вартості будівель ще через 20-25 років експлуатації. Після цього мали прийматись рішення про вивід будівель з житлового фонду або реконструкції та модернізації. В містах України більша частина населення мешкає саме в таких будинках. У цих будинках практично ніколи не проводився капітальний ремонт та закінчився нормативний термін безпечної експлуатації. Тобто крім власне проблем утеплення гостро стоїть питання стану будівельних конструкцій з точки зору  їх здатності  витримати додаткові навантаження від теплоізолюючих матеріалів, елементів їх кріплення та оздоблення, а також від додаткового обладнання.

Згадаємо деякі визначення щодо життєвих циклів:
Життєвий цикл об’єкта нерухомості – це послідовність процесів існування об’єкта від задуму до ліквідації. Життєвий цикл має такий порядок: задум – народження – зрілість – старіння – смерть.
Для значної частини українського багатоквартирного житла настав період старіння. Важливим етапом є ремонт. Метою ремонтів є відновлення  об’єкта нерухомості.
Важливим показником об’єктів нерухомості є термін економічного життя об’єкту —  період часу, протягом якого об’єкт може бути використаний як джерело прибутку. Термін економічного життя завершується, коли удосконалення перестають давати прибуток до вартості об’єкта. Термін фізичного життя об’єкту – це час, коли в існуючому будинку можна жити чи працювати.
Перш, ніж починати масову термомодернізацію необхідно визначитись із життєвими циклами будинків, встановити економічні та фактичні терміни життя будинків. Необхідне обов’язкове проведення технічних обстежень будівель, як це передбачається вимогами нормативів. Технічні обстеження мають проводити лише спеціалізовані компанії, що мають відповідні ліцензії. При проведенні технічних обстежень мають визначатись терміни життя (експлуатації )будівель, що залишились, та умови проведення термомодернізації будівель.
В залежності від реальної тривалості термінів життя будівель (згідно директиви-прототипу закону  — «оцінений експлуатаційний період») мають визначатись мінімальні величини енергоефективності будівель та їх техніко-економічні показники. На жаль така важлива характеристика житлового фонду в законопроекті не відображається.
В абзаці 5, пункту 1, Статті 5 відзначається, що «… не вимагається встановлення мінімальних вимог енергетичної ефективності, які не виявляються рентабельними протягом оціненого експлуатаційного періоду». Мова йде про економічну ефективність інвестицій у термомодернізацію будівель. Цей важливий економічний показник термомодернізації будівель навіть натяком не відображений у законопроекті.
Проблема «оціненого експлуатаційного періоду» значної частини житлових будинків, збудованих в період  50-90-х років за індустріальною технологією, є надзвичайно важливою. Згідно даних класичної технічної літератури: И.А. Дедюхова «Техническое обследование жилых зданий» будівлі індустріального типу можуть мати нормативний термін служби до 150  років:

2Але згідно примітки* будівлі з неповним каркасом мають термін служби лише 25-30 років. Більшість масових житлових будинків, збудованих у вказаний період мають неповні каркаси. Будівлі з неповним каркасом – це будівлі в яких поряд з внутрішнім каркасом  несучими являються і зовнішні стіни на відміну від повнокаркасних будівель з чітким поділом конструкцій за функціями  — несучі (колони, балки, ригелі) та огороджуючі навісні панелі.
Звичайно рішення, щодо термінів служби будівель мають приймати фахівці, але схоже проблеми будуть мати місце, тому замовчувати це питання в законопроекті не можна.
Всім добре відомо, як у згаданих будівлях змінюються, і без того «неповні, каркаси», коли санвузли об’єднуються з ванними, кухні з вітальнями та спальнями, лоджії включаються до складу житла. Згадайте телевізійні картинки про те, як відносно незначні вибухи в окремих квартирах руйнують, як карточні хатки,  значну частину будинків.
3
Проблема неповних каркасів та рентабельності мінімальних вимог енергоефективності досить складна. Не маю бажання перебільшувати, але й не треба займати позиції страуса.


 8. Значна увага в Директиві приділяється сертифікації будівель.

Питанню сертифікації будівель в європейському законодавстві надається дуже велике значення. Сертифікація є обов’язковою для великої кількості будівель. Напевно для розвинених європейських країн це є логічним.
Сертифікація будівель, низька енергоефективність яких є очевидною, не є доцільною. В Україні більшість будівель мають вкрай низьку енергоефективність. Тому питанню запровадження сертифікації будівель треба приділити особливу увагу, щоб отримати максимальну користь від цього заходу та не допустити неефективного витрачання коштів. Обов’язкову сертифікацію необхідно починати тоді, коли значна частина будівель досягне мінімального рівня енергетичної ефективності. Це щодо обов’язкової сертифікації. Але запровадження рейтингу енергоефективних будівель за умов добровільної сертифікації можна починати відразу. Така сертифікація може бути ефективної.
Власники та балансоутримувачі будівель, що досягли високих рівнів енергоефективності, зможуть мати можливість суттєво підвищити статус своїх будівель, їх ринкову вартість та мають отримувати додаткові компенсації від держави. Така сертифікація будівель може стати потужним стимулом до широкого впровадження будівель високої енергетичної ефективності. Це підтверджено численним світовим досвідом.
Я не закликаю до повної відмови від обов’язкової сертифікації будівель, а пропоную знайти шляхи для перенесення термінів введення такої сертифікації та до пошуку оптимальних варіантів сертифікації. До речі, в США відсутня класифікація будівель за енергетичною ефективністю та обов’язкова сертифікація. Але в США діють відомі у всьому світі системи рейтингів, такі, як наприклад  LEED та ENERGY STAR, за якими ведеться сертифікація будівель за ініціативою їх власників. Питання енергетичної ефективності в США дуже популярні. Цей рух в США носить назву «зелене будівництво». Досвід такої форми сертифікації будівель може бути корисним для України.


  9. Пункти (29) преамбули Директиви відмічає: «установники (інсталятори) та будівельники є ключовими для успішного застосування цієї Директиви. Тому з допомогою підготовчих або інших заходів має бути забезпечена наявність належної кількості установників та будівельників з відповідним рівнем кваліфікації для установки та інтегрування необхідних технологій у сфері енергетичної ефективності та енергії з відновлювальних джерел».

У цьому пункті преамбули мова йде про безпосередніх виконавців проектів термомодернізації будівель – будівельників та монтажників інженерних систем будівель. Але підготовка та реалізація проектів енергоефективності це складний процес, що потребує спільної праці енергоаудиторів, інженерів різних напрямків та кваліфікацій, економістів, монтажників, будівельників. Спільна праця цих фахівців по досягненню енергетичної ефективності згідно положень Директиви 2012/27/ЄС іменується енергетичною послугою та має таке визначення: «Енергетична послуга» — це матеріальна вигода, послуга або товар, що походять з комбінації енергії з енергоефективною технологією та (або) заходом…, що надається на підставі договору та за звичайних умов (має) підтвердити покращення енергоефективності або економію первинної енергії, які можуть бути перевірені або оцінені.
На мій погляд в наших умовах енергетичні послуги доцільно іменувати енергетичним сервісом, але суть питання від зміни назви не зміниться.
Базова Директива ЄС №27 багато уваги приділяє питанням розвитку системи надання енергетичних послуг:
 — «слід забезпечити наявність достатньої кількості надійних фахівців, компетентних у сфері енергоефективності…»;
— «необхідно запровадити схеми сертифікації надавачів енергетичних послуг, в т.ч. енергетичних аудитів та інших заходів із покращення енергоефективності»;
— «необхідно і надалі розвивати ринок енергетичних послуг для забезпечення наявності як попиту на такі послуги, так і пропозицій таких послуг»;
 — розвитку ринку енергетичних послуг «… може сприяти прозорість, наприклад, перелік надавачів енергетичних послуг»

Наближаючись до наших умов маємо говорити про створення ринку енергетичного сервісу шляхом стимулювання створення та розвитку енергосервісних компаній. Що відносно цього питання пропонує проект так званого базового Закону?
Законопроект в пунктах 1 і 2 статті 10 підтверджує, що енергетична ефективність будівель може забезпечуватися шляхом:
     1) підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель;
      2) встановлення засобів обліку та регулювання споживання енергетичних ресурсів;
     3) впровадження автоматизованих систем моніторингу і управління;
     4) модернізації систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та освітлення;
     5) використання відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії та/або видів палива (з використанням інженерного обладнання, яке розміщене в межах будівлі, прибудованих до неї приміщеннях та на прибудинковій території);
     6) встановлення систем акумуляційного електронагріву;
     7) здійснення інших заходів із підвищення енергоефективності будівель.

 Тобто має виконуватись складний комплекс робіт, чому має передувати:
    1) здійснення обстеження систем у будівлі та запровадження незалежного моніторингу звітів про результати таких обстежень;
    2) здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель та запровадження незалежного моніторингу сертифікатів енергетичної ефективності будівель.

Мова йде про значне поле діяльності для спеціалізованих енергосервісних компаній, але підпункт 4) пункту 1 Статті 1 дивним чином визначає виконавця:
Виконавець робіт (надавач послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель — фізична особа, що пройшла професійну атестацію та має право на виконання робіт (надання послуг) із сертифікації енергетичної ефективності будівель, що експлуатуються, та закінчених будівництвом об’єктів, обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря будівель;
Інші виконавці у законопроекті не розглядаються взагалі. Коментарі зайві! Як зазначено в Пояснювальній записці: «Реалізація проекту (закону) не впливає на ринок праці». Я переконаний, що реалізація законопроекту не зможе  позитивно вплинути на стан енергетичної ефективності будівель.


Щодо деяких пунктів законопроекту:

Підпункт 5), пункту, 1 Статті 1 проекту Закону містить визначення поняття «енергетична ефективність будівель». Скажу відразу, що запропонований варіант визначення є досить заплутаним та важким для сприйняття. Інакше і бути не може, бо перш, ніж давати визначення енергетичної ефективності будівель треба мати визначення загального поняття енергоефективності. В Україні таке визначення відсутнє. Розробники законопроекту орієнтувались на визначення поняття енергоефективності будівель згідно Директиви 2010/31/ЄС. Але за відсутності визначення базового поняття енергоефективності в Україні розробникам законопроекту необхідно було б взяти до уваги визначення базового поняття енергоефективності згідно Директиви 2012/27/ЄС «Про енергетичну ефективність». Європейці діють логічно: спочатку загальні законодавчі положення, а потім конкретні. Спочатку енергоефективність, як загальне базове поняття, а потім енергоефективність для будівель. На жаль, у нас часто буває не так, як у людей, а якось навпаки.
Згідно підпункту 4) пункту 1 Статті 2 Директиви 2012/27/ЄС «енергоефективність – це співвідношення між роботою, послугами, товарами або енергією на виході та енергією на вході». Якщо це визначення трохи спростити, то воно буде ідеальним: енергоефективність – це співвідношення між енергією на виході та енергією на вході.
Маючи таке загальне визначення енергоефективності європейці в п. 4 Статті 2 Директиви 2010/31/ЄС дають визначення енергетичної ефективності будівлі, яке у дещо спрощеному варіанті має такий вигляд: енергетична ефективність будівель – це кількість енергії (виміряної або розрахункової), що необхідна для задоволення потреб в енергії будівлі (для опалення, вентиляції, нагрівання води, освітлення).
Навряд чи останнє визначення можна вважати ідеальним, але маючи визначення загального поняття енергетичної ефективності розумієш, що  в кінцевому підсумку мова йде про співвідношення енергії, що споживається будівлями з еталонними значеннями споживання енергії будівлями. Таке порівняння витрат енергії дає можливість віднесення будівель до певного класу енергетичної ефективності.
Визначення енергетичної ефективності будівель згідно пп.5 п.1. Статті 1 законопроекту позбавлене логіки. Це заплутане визначення просто неможливо зрозуміти. Я перепрошую,  але мені воно видається нісенітницею, бо не може бути енергоефективність будівлі «характеристикою цієї будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання». Виходить, що 5 чи 9 поверхів будинку – це енергоефективність, адже поверховість – це характеристика будівель (???).  Як одна з характеристик у визначенні між іншим згадується і енергія. Але згадавши енергію розробники законопроекту, напевно самі цього не розуміючи, ще більше заплутали ситуацію.. У визначенні законопроекту, що розглядається, мова йде про енергію, що дає змогу забезпечувати протягом життєвого циклу будівель задоволення побутових потреб людини та створення оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування та/або проживання у приміщеннях. Фахівці знають, що в більшості українських приміщень ні в зимовий, ні в літній періоди оптимальні мікрокліматичні параметри не забезпечуються. Бувають дуже короткі періоди, коли цьому сприяють параметри зовнішнього повітря. Довготривале  та стійке підтримання оптимальних мікрокліматичних параметрів у приміщеннях може забезпечити тільки якісні системи кондиціювання. Але системи кондиціювання споживають значну кількість енергії та суттєво впливають на параметри енергоефективності.
Мікрокліматичні умови (температура та вологість повітря) можуть бути допустимими або оптимальними. Оптимальні умови мікроклімату є значно жорсткішими, ніж допустимі та значно дорожчими. Навіть благополучна Європа в своїх директиваї не ставить перед собою таких задач, які поставили українські автори законопроекту.
Згідно Додатку Г ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для житлових кімнат та наприклад, для приміщень громадських будівель, в яких люди зайняті розумовою працею мають такі значення:
6Фахівці з кондиціювання повітря добре розуміють різницю параметрів за оптимальними та допустимими параметрами. Особливо впливає на енергоспоживання забезпечення заданої оптимальної вологості повітря. Перед нами стоїть задача забезпечення допустимих мікрокліматичних умов, бо не завжди у нас і такі умови досягаються.
Мені можуть заперечити мешканці столичних офісів, аргументуючи, що системи кондиціювання вже широко розповсюджені. Можу заперечити одне – столиця — то ще не вся країна. Не даремно Директива 2010/31/ЄС зазначає, що методологія визначення енергоефективності може мати суттєві відмінності на національному та регіональному рівнях.


Підпункт 8), пункту, 1 Статті 1 проекту Закону визначає поняття «мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель».І знову ті самі граблі. Україна, яка споживає енергію з ефективністю, що в 3 рази нижче середньосвітової, яка не в змозі забезпечити допустимі параметри мікроклімату в будівлях, встановлює «мінімальні  вимоги енергоефективності будівель» (мінімальні !!!), що мають забезпечувати на протязі всього життєвого циклу оптимальні умови мікроклімату. Красива казка – тисячі бетонних багатоповерхівок із закінченим допустимим терміном експлуатації з ідеальним мікрокліматом (?!).
Цілком пристойним та почесним завданням є забезпечення в цих будівлях допустимих умов мікроклімату, що мають відповідати мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель. Забезпечення оптимальних умов мікрокліміту при певних витратах енергії має давати право на присвоєння будівлі більш високого красу енергоефективності.


Підпункт 7),  пункту 1, Статті 1 законопроекту дає визначення класів енергетичної ефективності будівель. Про класи енергетичної ефективності разом із сертифікацією будівель мова йде, як про ноу хау. В той же час ще в 2006 році введений в дію ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», який встановив поняття класів енергетичної ефективності будівель. Згаданий ДБН містить інформацію про необхідність розробки енергетичних паспортів та методологію їх розробки. Цей енергетичний паспорт не просто табличка для заповнення, а досить чітка методологія, яка враховує усі сучасні вимоги. Цей енергетичний паспорт є практично тим же сертифікатом, про який заговорили, як про панацею. Серед діючих нормативних документів є і ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007  «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції».
Що відбувається ? Буде відмінений енергетичний паспорт, чи він буде діяти одночасно з сертифікатом ?  Будуть внесені зміни у класифікацію енергетичної ефективності будівель, чи залишиться, вже десять років діючий, порядок класифікації будівель ?
Доречі, стверджую, що методологія розробки енергетичного паспорта згідно ДБН В.2.6-31:2006 досить дієва та адекватна, хоча і відносно складна. Але вона добре вписується в методологію проведення енергетичних аудитів будівель, аналіз споживання енергії та визначення потенціалу енергозбереження. Ця методологія вперше дала можливість виконання адекватних енергетичних аудитів будівель. Наша методологія з’явилась в період, коли проведення аудитів будівель стало актуальним. На жаль ця робота практично не фінансувалась державою. Тому наша українська методологія не знайшла свого розвитку. Аудиторам нашої компанії «НВЦ Теплокомплект» пощастило виконати енергоаудити ряду громадських будівель за цією методологію. Ми переконались, що ця методологія заслуговує право на життя та подальший розвиток. Ми позитивно оцінюємо методологію, яка діє в Україні з 2006 року. Методологія офіційно діє, але практично не використовується. Розвитку української методології сертифікації будівель (енергетичні паспорти) та встановленню класифікації будівель зашкодили грантові програми. Енергетичні аудити, що фінансувались донорами виконані з використанням певних іноземних програм, які є досить непрозорими та повністю ігнорують діючу українську нормативну базу. Була навіть спроба впровадити термін «калькулятор енергоаудиту», тим самим формалізуючи, спрощуючи та дискредитуючи таку важливу складову енергетичного сервісу, якою є енергетичний аудит. Ця ситуація дає підстави замислитись про ефективність грантової допомоги.
Згідно діючої нормативної бази в Україні встановлено 6 класів енергоефективності:
4В матеріалах, що розробляються за грантовими програмами згадується 7 класів енергетичної ефективності. Але ж реальні проекти підвищення енергоефективності повинні розроблятись за вітчизняною нормативною базою і експертизи мають проводитись на відповідність вітчизняній нормативні базі. На засіданні Національної ради реформ №20, що відбулась 07.06.2016 року, презентація Голови Держагенства з енергоефективності відкривалась такою 7-ми класною сторінкою:

5

Державне агенство не знає, які нормативи діють в Україні, чи навпаки воно щось знає про зміни, які насуваються?
Якщо раптом закон буде прийнятий у тому вигляді, як представлений законопроект, то яким чином мають діяти українські виконавці енергетичного аудиту та інших енергосервісних робіт: користуватись діючою нормативною базою чи зупинити діяльність взагалі в очікуванні додаткових вказівок ?
В діях грантоїдів сумніви будуть відсутні – вони будуть продовжувати писати звіти про використання грантів, даючи їм різні назви: енергоаудит, енергоплан та інше та докладати про досягнуті успіхи на своїх зібраннях.


Підпункт 9), пункту 1, Статті 1 законопроекту дає визначення поняття «обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціювання повітря в будівлях (включаючи котли, засоби автоматизації, інше обладнання)».
У пунктах 4-6 Статті 10 мова йде про запропонований механізм проведення обстежень та про надання звіту про обстеження, про створення бази даних звітів про результати обстежень. Все це дуже добре, але з якою метою все це має робитись ? Стаття 10 має назву: «Основні заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель». Виходячи з назви статті, в якій розміщені пункти 4-6, обстеження та звіт про обстеження мають виконуватись для забезпечення енергетичної ефективності будівель. Але не зрозуміло яким чином навіть дуже якісний звіт, занесений у якусь базу даних, забезпечить енергоефективність.
Звернемось до визначення: «обстеження …- це вид енергетичного аудиту, в процесі якого здійснюється збір та проведення аналізу інформації…, оцінюється відповідність фактичних показників енергетичної ефективності встановленим вимогам». Визначення навіть не передбачає розробки рекомендацій по покращенню енергоефективності.
Я згоден, що інформація про «обстеження» в законопроекті дуже близька до інформації про «перевірку» в Директиві 2010/21/ЄС. Але задача не переписати іноземну директиву, а створити нормативний документ, який має дати поштовх та забезпечити функціонування  цілої системи ефективних дій. Періодична перевірка ефективності функціонування обладнання безперечно необхідна. Але механізм проведення такої перевірки має передбачати і розробку рекомендацій та усунення недоліків відразу після їх виявлення. І такий механізм навіть не потрібно шукати в європейських директивах, від є в Україні, тільки про нього починають забувати.
Імплементація – це не просте копіювання положень законодавства, а адаптація до своїх національних умов. В Україні на протязі значного періоду діяв, і частково продовжує діяти, порядок проведення пусконалагоджувальних та періодичних налагоджувальних робіт обладнання та систем, зокрема енергетичних. Цей досвід необхідно вважати позитивним, і було б абсолютно логічним використати його при розробці проекту Закону. Згадаємо ще раз, що європейські законодавці постійно підкреслюють, що завжди мають враховуватись регіональні та національні особливості.
В Україні накопичений значний досвід по проведення налагоджувальних робіт, залишаються діючими або ще збереглись положення та методики по проведенню налагодження. Звичайно, вони потребують коригувань, але база єсть.
Залишається діючою система ціноутворення пусконалагоджувальних робіт. Існуючі ресурсно-кошторисні норми містять корисну інформацію про склад робіт що мають виконуватись при проведенні налагоджувальних робіт та трудомісткість цих робіт.
Основною відмінністю запропонованого Директивою обстеження від традиційного  українського налагодження є те, що при обстеженні результатом роботи є лише звіт (папери), а при налагодженні, крім обстеження та перевірки відповідності нормативних показників енергоефективності, проводяться дослідження режимів експлуатації обладнання, їх коригування та фактичне досягнення оптимальних режимів з інструментальним підтвердженням досягнутих показників. Звіт про виконану роботу теж надається.
Використання європейського досвіду та стратегії досягнення енергетичної ефективності є важливим та корисним. Але не менш важливим є використання власного досвіду, напрацювань та досягнень. Не треба все починати з чистого листа. Власним  досвідом проведення пусконалагоджувальних робіт та періодичного налагоджування необхідно скористатись. З цього приводу доречно згадати рядки з вірша  Т.Г. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам …»:
Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає…..


В Статті 3 законопроекту, що іменується «Основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель» у пункті 1, підпункті 5) між іншим вказано: «забезпечення термомодернізації будівель з одночасною модернізацією енергогенеруючих систем та систем теплових мереж». Це єдине згадування  генерації та теплових мереж в законопроекті. Відсутня будь-яка інформація про напрямки модернізації комунального теплопостачання та можливі шляхи вирішення. Але не секрет, що питання термомодернізації будівель та модернізації систем комунального центрального теплопостачання – питання, що тісно пов’язані між собою. Проблеми необхідно вирішувати лише комплексно. Українське комунальне теплопостачання потребує нової концепції розвитку. То ж наші проблеми дещо відрізняються від європейських і це необхідно враховувати,  як в тактичному, так і в стратегічному напрямках. Свою думку щодо проблем комунального теплопостачання та можливих шляхів вирішення ми вже подавали на сайті нашого підприємства:  http://tecom.com.ua/pro-komunalne-teplopostachannya-opalennya-zhitlovih-budinkiv-ta-energoefektivnist.html
Докорінна модернізація комунального теплопостачання – це проблема перспективна. Але починати її вирішення необхідно вже зараз, створивши концепцію такої довгострокової модернізації. Ця проблема має знайти своє відображення і в законопроекті, що розглядається.
Необхідно створити систему, для якої було б актуальним визначення 27-ї директиви: «Ефективне центральне теплопостачання  — це системи, що використовують не менше 50% відновлювальної енергії».


В законопроекті жодного слова про необхідність використання індивідуальних лічильників теплової енергії або розподілювачів спожитого тепла квартирами у багатоквартирних житлових будинках та про обладнання радіаторів квартир термостатичними клапанами. Без цього заходу про енергетичну ефективність житлових будівель говорити не зовсім доречно. Про цей захід Директива 2010/31/ЄС не згадує, зате ця вимога міститься в Директиві 2012/37/ЄС.
Такі приклади, що підтверджують низьку якість законопроекту та нелогічний шлях його підготовки, можна продовжувати досить довго. Але ніж перелічувати слабкі місця законопроекту, краще створити логічну стратегію та законодавчу базу, що починається  з базових понять. Про представлений законопроект говорити досить складно. Про нього не можна сказати, що він хороший. Але так само не можна сказати, що він поганий, бо він … ніякий! Цей закон, названий віце-прем’єром «базовим», в дійсності таким не являється та не може бути корисним для української економіки та українського суспільства.

С.Парасочка

Знайомство з програмою IQ energy та участь «НВЦ Теплокомплект» у програмі.

Screenshot_2016-07-11-15-16-34             Screenshot_2016-07-11-15-18-29

В Україні почала діяти міжнародна програма IQ energy ( http://www.iqenergy.org.ua ), метою якої є сприяння удосконаленням у сфері житлового сектору України у відповідності до європейських стандартів енергоефективності. Програму було розроблено Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і вона підтримується донорами з метою надання технічної допомоги  та грантів
Планується надання підтримки проектам, стосовно яких можна очікувати досягнення енергоефективності на рівні, щонайменше 20% вище, ніж у порівнянні з середньо ринковими показниками. В рамках програми ЄБРР співпрацює з трьома українськими банками «УКРСИББАНК», «МЕГАБАНК» та «ОТП Банк». Це означає, що фінансування проектів у сфері енергоефективності  житла буде доступне через кредити цих банків. Кредити можуть бути надані зацікавленим приватним власникам житла, в тому числі окремим власникам житла, групам співвласників та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житловим кооперативам.

Програма передбачає надання компенсації (грантів) власникам житла в разі виконання умов програми та досягнення запланованих показників енергоефективності. Так, власники житла – фізичні особи можуть отримати заохочувальний платіж в сумі 15-20% від об’єму інвестицій та 25-35% — для об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Для отримання гранту від програми  IQ energy  позичальник повинен відподати цілій системі критеріїв, серед яких:

 • позичальник має отримати кредит на умовах Програми;
 • позичальник використовує матеріали та обладнання для проекту лише згідно «Каталогу технологій» Програми;
 • позичальник надає документацію згідно вимог Програми.
  Після надання всієї документації експерти Програми мають здійснити перевірку та підтвердити досягнення запланованої енергоефективності. Вірогідність отримання гранту позичальником буде значно вищою, якщо роботи по впровадженню проектів енергоефективності будуть проводитись кваліфікованими енергосервісними компаніями. Програма  IQ energy  створила «Каталог постачальників та виконавців робіт» — це рекомендований Програмою перелік постачальників та енергосервісних підприємств.
  Наша компанія «НВЦ Теплокомплект» пройшла конкурсний відбір та увійшла до «Каталогу постачальників». Компанія має всі необхідні умови для кваліфікованої та якісної розробки та реалізації проектів енергетичної ефективності у житловому секторі включаючи постачання обладнання.
  Попередня оцінка впливу програми IQ energy на енергоефективність українського житла з боку нашої компанії була достатньо високою. Програма декларує кваліфікований і зважений підхід до впровадження енергоефективності у житловому секторі та націлена на підвищення енергоефективності щонайменше на 20% за рахунок використання інноваційного обладнання , яке має впроваджуватись спеціалізованими компаніями.
  Саме тому компанія «НВЦ Теплокомплект» зареєструвалась у Програмі, як постачальник обладнання та виконавець робіт по впровадженню програм енергоефективності.
  Здається вперше в Україні запроваджується програма, яка потенційно може сприяти розвитку енергетичного сервісу в найбільш широкому секторі споживання тепла – житловому секторі.
  Для запровадження будь-якої програми енергоефективності необхідно мати інвестиційно привабливий клімат. В Україні відсутня можливість використання кредитів, що надаються комерційними банками, для впровадження заходів з енергозбереження через надвисокі проценти по кредитам. Тому була надія, що кредити від ЄБРР будуть більш привабливими та разом з грантовою підтримкою суттєво зрушать з місця проблему енергетичної ефективності житла.

Спробуємо розібратись яким чином в реальності програма IQ energy може вирішувати такі благородні задачі, які очікувались від програми:

 • покращення інвестиційного клімату для потенційних інвесторів – власників житла;
 • розвиток ринку енергетичного сервісу;
 • впровадження інновацій.

Програма IQ energy, як інвестиційний інструмент.
Модернізація економіки неможлива без інвестицій. Найбільш потужним потенційним джерелом інвестицій є кредити. Кредити необхідно повертати. Для своєчасного повернення кредитів необхідно мати джерело грошових потоків, що забезпечить їх повернення. Для проектів енергоефективності кредити є основною складовою інвестицій, бо скорочення споживання енергії генерує фінансові потоки за рахунок зменшення витрат на енергоносії. Витрати на впровадження заходів з енергоефективності, як правило, значні і тому терміни повернення інвестицій досить тривалі. В таких умовах привабливість кредитів може мати місце лише за умов низьких кредитних ставок. В Україні кредитні ставки комерційних банків досить високі. Проценти по кредитам залежать від вартості грошей в кожному конкретному випадку. Для того, щоб надавати клієнтам кредити, банки залучають грошові кошти різними способами: беруть кредити в НБУ або у іноземних банків, приймають вклади населення. За залучені кошти банки мають виплачувати проценти. Це і є вартість грошей. Чим дорожче комерційному банку обходяться  гроші, тим вищі процентні ставки по кредитам. Крім облікової ставки НБУ або ставок рефінансування  іноземних банків кредитні ставки комерційних банків залежать від інфляції, власних витрат та ризиків комерційних банків.
У розвинених країнах Європи ставки рефінансування досить низькі, економічна ситуація більш стабільна, тому кредити відіграють значну роль у фінансуванні проектів енергоефективності. Облікова ставка Національного Банку України на порядок вища європейської. Станом на липень 2016 року облікова ставка НБУ становить 18,5%. З урахуванням інфляції та ризиків комерційних банків високі процентні ставки по кредитам не дають можливості залучати кредити комерційних банків до інвестування проектів енергетичної ефективності.
Ринок енергетичної ефективності України потребує суттєвого покращення інвестиційної привабливості. Особливо цього потребує сфера житлового сектору. Тому я покладав велику надію на програму IQ energy.  Анонси програми та логіка розвитку подій підказували, що кредити за програмою  ЄБРР мають бути значно дешевшими, ніж традиційні українські кредити. Була надія, що це буде особлива кредитна програма, яка дасть можливість скористатись можливостями потенційних інвесторів модернізації житлового сектору – власників та співвласників житлових будинків.
Вартість кредитів ЄБРР включає річну відсоткову ставку LIBOR+8% та одноразові комісійні НБУ та банку у розмірі 3% від основної суми кредиту. LIBOR – лондонська міжбанкова ставка по депозитах. Ставка LIBOR має мінімальне значення. Вона може бути навіть від’ємною. Звідси зрозуміло, що вартість грошей від ЄБРР значно нижча, ніж вартість грошей від НБУ, тому і мало місце очікування дешевих кредитів. Але цього не сталося. Українські банки, що долучені до програми, не мають спеціальних програм кредитування за програмою IQ energy. Ці кредити здійснюються за загальними правилами кредитування, що діють в цих комерційних банках.
Ось результати експрес-ознайомлення з участю згаданих вище банків у програмі IQ energy:

Screenshot_2016-07-11-13-16-31    Сума кредиту – до 100 тис. грн
Термін кредитування – до 3-х років.
За даними, отриманими від працівників банку, за приведених вище умов кредитування щомісячний платіж, що включає тіло кредиту та всі проценти і комісії має становити 4813 грн. Тобто за 3 роки клієнт банку має виплатити 3813*36=173280 грн, або на 73,3% більше, ніж тіло кредиту.

Screenshot_2016-07-11-13-14-59        Сума кредиту – до 100 тис. грн
Термін кредитування – до 5-ти років.
Згідно інформації від працівників банку, за приведених вище умов кредитування клієнт має виплатити банку 220 тис. грн крім тіла кредиту, або на 220% більше, ніж тіло кредиту.

Screenshot_2016-07-11-13-06-22     Сума кредиту – до 30 тис. грн
Термін кредитування – до 2-х років.
Умови цього банку значно кращі, але загальна сума процентів і нарахувань теж доволі велика. До того ж сума кредиту банку незначна і явно недостатня для вирішення питань, пов’язаних з покращенням енергоефективності.

Всі згадані вище кредити надаються лише для власників індивідуальних житлових будинків. Банківський фінансовий продукт, передбачений програмою IQ energy для об’єднань співвласників житлових будинків (ОСББ), поки відсутній. Як довго цей продукт буде відсутній невідомо. Банки не дають прямої відповіді. А саме цей фінансовий продукт є найбільш актуальним.
Реалізуючи заходи з енергозбереження з використанням кредитів власник житла має здійснити виплати, які значно (навіть багаторазово) перевищують тіло кредиту. Зацікавити потенційного інвестора мають заохочувальні платежі – гранти. Але суми цих заохочувальних платежів мізерні по відношенню до переплат по процентам банків. До того ж Програма надає грантові виплати лише в разі використання обладнання з «Каталогу» Програми .  А в «Каталог» включене якісне, але найдорожче обладнання від європейських виробників. Можна аргументувати, що якісне обладнання дасть змогу повніше заощаджувати енергію. Це дійсно так, але за умови, що впроваджуватись це обладнання буде кваліфікованими фахівцями. На жаль програму IQ energy та її партнерів – банків це не цікавить. Головне продати. Попереднє анонсування програми було більш оптимістичним.
Ось як представляє схему виконання умов Програми «УКРСИББАНК» у своїй презентації:
Screenshot_2016-07-16-10-25-27Виконавці робіт по впровадженню проектів енергоефективності – фахівці з розробки проектів, підбору обладнання, обслуговуванню тут відсутні.
З цього приводу можна зазначити, що дешеве обладнання в професійних руках може дати значно кращий ефект, ніж супер ефективне та дороге  обладнання в руках дилетантів.
Кредити від IQ energy не зможуть ніяким чином покращити інвестиційний клімат та суттєво сприяти модернізації житла в Україні. Дуже хотілось би, щоб умови Програми були удосконалені. А поки пересічним громадянам України ці кредити не лише не допоможуть, а скоріше навпаки – остаточно підірвуть віру в можливість покращень.
Кредити від IQ energy можуть бути корисними тим власникам житла, які мають можливість оплатити енергетичну модернізацію свого житла і без кредитів. Але взявши кредит та погасивши його на протязі 1-2 місяців та отримавши компенсаційні виплати, ці заможні власники житла  можуть отримати фінансову вигоду на рівні близько 10%.  Єдиною умовою отримання фінансової компенсації буде виконання всіх вимог Програми та доведення свого права на отримання фінансової компенсації. Досягти цього буде не складно, якщо скористатись послугами кваліфікованих енергосервісних компаній, які включені до «Каталогу» як постачальники обладнання та як виконавці робіт. Такою компанією є компанія «НВЦ Теплокомплект».
З фінансової точки зору можна зробити такий висновок: Ця Програма не для пересічних власників житла. Програма вигідна виключно для банків та зможе дещо допомогти небідним власникам. Розглядати цю програму, як механізм, що стимулює термомодернізацію житла в Україні, на жаль, не можна.

Вплив програми на розвиток енергетичного сервісу та створення робочих місць.
Посилаючись на матеріали декларування Програми та на Директиви ЄС можна стверджувати, що крім прямих задач по підвищенню енергетичної ефективності житла програма IQ energy має сприяти економічному зростанню та створенню високоякісних робочих місць в різних секторах, пов’язаних із енергоефективністю. Такий підхід до будь-яких програм має стати аксіомою і це підтверджується діючою ідеологією та нормативною базою ЄС щодо енергоефективності. В іншому випадку актуальність для України будь-яких програм, як би привабливо їх не представляли, дорівнює нулю.
Задача створення високоякісних робочих місць може вирішуватись шляхом сприяння розвитку енергетичного сервісу в Україні. Анонси Програми давали таку надію, бо вперше створюється «Каталог виконавців». З’явилась ілюзія, що гранти можуть бути надані лише в тому випадку, якщо робота буде виконана сертифікованою енергосервісною компанією, з виконанням енергетичного аудиту, з розробкою техніко-економічних обгрунтувань та наданням звіту про реалізацію проекту та досягнену ефективність.

Насправді «Каталог » щодо виконавців робіт по реалізації проектів є лише довідковим або демонстраційним. Програма не виставляє ніяких вимог до виконавців. Відсутні вимоги до розробки проектів енергоефективності та якості виконання робіт, відсутні вимоги по забезпеченню досягнення задекларованої енергоефективності. Роботи можуть виконуватись в умовах тіньового ринку виконавцями, які жодним чином не можуть підтвердити свою кваліфікацію. Головним є лише те, щоб було застосоване обладнання від виробників, включених до «Каталогу». Для програма  IQ energy головним є те, щоб  застосоване обладнання було погоджене з європейським «Каталогом» та фотографії підтверджували, що це обладнання стоїть у власника житла та тому місці, де до отримання кредитів цього обладнання не було. Складається ситуація, при якій програма, що декларує підвищення енергоефективності сама в цьому не зацікавлена. Для програми важливим є лише реалізація обладнання. Що це – недопрацювання, чи справжня мета Програми?  Схоже на друге – замість взаємовигідного  розвитку процесів енергоефективності в Україні, маємо лише стимулювання європейських виробників. Незважаючи на європейську та світову практику інвестування проектів енергоефективності з обов’язковою умовою  виконання робіт лише кваліфікованими та сертифікованими виконавцями, програму IQ energy схоже влаштовує лише реалізація обладнання та отримання прибутків банками.
Я дуже хочу, щоб я помилявся.

Щодо впровадження інновацій.
 IQ energy наче б то сприяє впровадженню інновацій, бо ставить вимоги до обладнання. Але з іншого боку повністю ігнорується  той факт, що навіть якісне обладнання, але невірно підібране, неякісно змонтоване або без забезпечення якісних режимів експлуатації може навіть збільшити споживання енергії. Застосування сучасного інноваційного обладнання недостатньо. Необхідно створювати інноваційні системи генерації та споживання енергії з високим рівнем постіно діючого енергетичного менеджменту.
Хочеться відзначити, що в Україні не завжди достатньо ефективно використовується  потенціал європейської донорської допомоги. Донорські програми енергоефективності не мають бути ефективними лише для донорів та (вибачаюсь на слові) для українських  «грантоїдів».
Дуже сподіваюсь, що перші кроки програми є лише пошуком оптимальних шляхів, які обов’язково будуть знайдені і Програма дійсно стане рушієм покращення енергоефективності українських будівель.
Висловлюю надію, що наша компанія «НВЦ Теплокомплект» прийме активну участь у діяльності програми IQ energy, що досвід нашої компанії буде корисним у досягненні високої ефективності Програми.

С. Парасочка

 

Про концепцію фонду енергоефективності та відсутність стратегії енергоефективності.

Читав Концепцію та План створення «Фонду енергоефективності», запропонованого Міністарством регіонального розвитку , будіництва та житлово-комунального господарства Україн, що розглядалась на засіданні Національної ради реформ 7 червня 2016 р. Читав довго, наполегливо намагаючись вникнути і зрозуміти. Сподівався, що Концепція буде сприяти створенню чіткої та зрозумілої стратегії української політики енергоефективності. Мої сподівання не виправдалися.  Читання концепції нічого не прояснило, але добре заплутало. Фонд —  це дуже важливо, він повинен мати свої дуже важливі функції та займати своє конкретне місце місце в чіткій системі енергетичного управління процесами енергетичної ефективності. Системи  я не побачив.  Натомість в моїй голові все переплуталось, лишезгадується український крилатий вислів: «сім мішків гречаної вовни і всі неповні».
Вибачаюсь, я нікого не хочу образити – це лише мої власні відчуття. Можливо я щось не зрозумів. Тому спробую розібратись, починаючи з самого початку – з аналізу стану речей, пов’язаних з енергоефективностю української економіки, світової практики та можливих шляхів досягнення енергоефективності в Україні. Жодним чином не притендую на істину, просто викладу своє розуміння цих питань.
Україна є однією із найбільш енерговитратних країн світу. Надвисока енергоємність супроводжується значними об’ємами споживання органічного палива та значними фінансовими витратами на придбання цього палива. Останні місяці стали стресовими для населення України через неймовірно високе, неодноразове зростання тарифів та теплову енергію, газ, електроенергію…

1

Зростання тарифу на теплову енергію та необґрунтовано завищена оцінка нормативу теплової енергії, що споживається багатоквартирними будинками, поставили більшість населення країни на рівень зубожіння. В сімейних бюджетах не залишилось коштів на гідне харчування та лікування. Відсутність платіжної спроможності населення гальмує розвиток економіки держави.
Найбільші витрати мешканці житлових будинків несуть на потреби опалення. Позбавлені якісного теплового захисту будинки, відсутність об’єктивної інформації щодо фактичного споживання тепла (за умов відсутності обліку споживання теплової енергії), завищений тариф на теплову енергію та відсутність можливості впливати на ситуацію, що склалась,  роблять людей заручниками ситуації.
Надвисоке споживання енергії, крім негативного впливу на соціальну та економічну ситуацію, погіршує стан оточуючого середовища. Заклики до масового переходу з газового палива на тверде сприяють підвищенню згубної дії продуктів згорання палива на людей. Ідеологи заміщення газу біопаливом замовчують, що одночасно з відносною екологічною «чистотою» біопалива з точки зору потепління клімату, згубна дія продуктів згорання твердого біопалива на людей в декілька разів сильніша, ніж продуктів згорання газу.
Вкрай незадовільна соціальна ситуація, важкий економічний стан та екологічні негаразди,  що починають проявлятись в окремих населених пунктах, тісно пов’язані між собою та мають взаємний вплив. Спільним для незадовільного стану цих показників є надвисоке споживання енергоносіїв економікою. Інтегральним показником, що одночасно характеризує і економіку, і соціальну сферу, і екологію є енергоефективність. Чим вища енергоємність економіки, чим більше ми витрачаємо енергоносіїв, тим вища роль належить саме цьому показнику. Не буде перебільшенням, якщо сказати, що від стану енергетичної ефективності залежить незалежність держави.
Енергоефективність необхідно розглядати, як показник, що характеризує еколого-соціально-економічну систему, щодо можливості отримання максимально-корисного результату в соціальній та економічній сферах та мінімально-шкідливого екологічного ефекту за умов обмеження практично всіх ресурсів. Якщо енергоємність – це показник, що характеризує витрати енергоносіїв та одиницю валового національного продукту, то енергоефективність у спрощеному розумінні можна вважати поняттям зворотнім до енергоємності. За визначенням Директиви 2012/27/ЄС енергоефективність – це співвідношення між енергією на виході та енергією на вході. Іншими словами енергоефективнність – це частка енергії, що використана корисно до всієї затраченої енергії. Ще одним варіантом визначення енергоефективності може бути таке визначення: енергоефективність – це необхідний рівень витрат енергетичних ресурсів для досягнення певного рівня задоволення потреб (економічних, соціальних, екологічних). Саме енергоефективність є важливим комплексним показником, від якого в Україні найбільше залежить добробут людей, соціальна атмосфера в суспільстві, екологічна та енергетична безпека, енергетична та політична незалежність. Тому всі питання, щодо підвищення енергоефективності необхідно вирішувати системно та комплексно. Кавалерійські наскоки та ефектні безсистемні дії можуть мати лише популістський ефект. Проблеми енергоефективності мають вирішуватись на основі зваженої обґрунтованої стратегії.

Україна почала процес імплементації європейської законодавчої бази в питаннях енергоефективності. Все частіше вживається європейський термін сталий розвиток. Концепція сталого розвитку (англ. Sustainable devopment) являє собою стратегію, без підпорядкованості якій неможливо вирішувати питання зростання енергоефективності.
В ЄС стратегією енергоефективності є теорія сталого розвиту. В США ідентична ідеологія частіше іменується: «зелене будівництво», «зелені стандарти» або «зелені будівлі». Але  це одна і та сама ідеологія. Це та ідеологія, яка конче необхідна Україні.
В історії формування концепції сталого розвитку можна знайти таке визначення: сталий розвиток – це процес технологічного прогресу та соціальної організації, який задовольняє потреби суспільства (особливо його бідної частини), не  завдаючи при цьому шкоди довкіллю настільки, щоб наступні покоління змогли задовольнити свої власні потреби. Сталий розвиток передбачає соціальну рівність між поколіннями та всередені кожного покоління. Іншим базовим принципом є викорінення бідності. Сталий розвиток – це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід.
Український переклад англійської назви теорії не досить вдалий. Дійсно термін сталий розвиток сприймається, як постійний розвиток, постійне зростання. Більш точно суть теорії передали б слова: «життєздатний розвиток», «збалансований розвиток», «керований розвиток» …
Ідеологія сталого розвитку прийнята як стратегія розвитку в багатьох країнах світу. Вона вважається найперспективнішою ідеологією 21 століття. Розробляючи стратегію розвитку України, що має базуватись на неухильному підвищенні енергоефективності, необхідно зрозуміти та прийняти європейську ідеологію сталого розвитку та американську ідеологію зеленого будівництва, після чого, відмовившись від тупого копіювання, адаптувати ці конструктивні та перспективні стратегії до умов українського суспільства.

Іншим важливим моментом є ідеологія третьої промислової революції. ЮНІДО – відомство ООН по справам промислового розвитку вже прийняло модель третьої промислової революції. В 2007 році її прийняв Європейський парламент. Меркель – ініціатор прийняття цієї програми в Германії. Третя промислова революція вже відбувається, хоч і рухається дуже повільно.
Інтернет – новий засіб комунікації – охоплює більшість людства, створюючи нові потужності, що ґрунтуються на інтегрованих можливостях міліонів учасників. Ця логіка вже почала опановувати і енергетику. В перспективі відмова від великих постачальників енергії, що ґрунтується на газі, нафті, вугіллі.
Третя промислова революція – це безліч малих джерел енергії від вітру, сонця, води, землі, біомаси. Використовуючи теплові насоси, геліосистеми, вітроенергетичні установки кожна країна  має стати самодостатньою.
Європейський Союз в 2020 році повинен отримувати 20% енергії від відновлювальних джерел, знизивши загальне споживання енергії на 20%. Там вже інвестують споживачів енергії для впровадження малої відновлювальної енергетики. Ця ідеологія закріплена Директивами ЄС. Фонд енергоефективності, як це і передбачає Директива 2012/27/ЄС, має бути Національним і просто зобов’язаний приділити увагу цим питання.
На жаль ці важливі ідеологічні питання концепція Фонду ніяким чином не відображає.
Методологічна модель сталого розвитку має такий вигляд:
2

Проведемо короткий аналіз існуючого стану енергоефективності в Україні та оцінку задекларованої реформи економіки держави та важливої її складової – ефективності споживання енергії через призьму теорії сталого розвитку.
Україна не має достатньої кількості власних енергетичних ресурсів та достатньо фінансових ресурсів для їх закупки. Споживання енергії для потреб теплопостачання щонайменше в 2 – 2,5 рази вище споживання енергії, якого можливо досягти в разі доведення теплового захисту будівель до вимог діючих в Україні норм та проведення модернізації систем теплопостачання. Потенціал енергозбереження України можна значно збільшити шляхом впровадження відновлювальних джерел енергії.
Надзвичайно висока енергоємність української економіки вимагає споживання великої кількості паливно-енергетичних ресурсів, значно більшої кількості, ніж може забезпечити власний видобуток. Значну кількість паливно-енергетичних ресурсів Україна змушена закуповувати за кордоном. В результаті значна частина фінансових ресурсів держави витрачається на придбання газу. За таких умов погіршується економічний стан держави, падає добробут населення, погіршуються соціальні умови суспільства.
З точки зору теорії сталого розвитку можна зробити такі висновки. В Україні практично відсутні продуктивні дії, направлені на реальне підвищення енергоефективності, скорочення за рахунок цього споживання енергоносіїв  та підвищення рівня життя населення.  Керований розвиток відсутній, якщо взагалі має місце будь-який розвиток. Всі основні дії спрямовані на пошук ресурсів, що забезпечать оплату паливних ресурсів – це підвищення тарифів, відміна пільг, оподаткування пенсій та тому подібне. Внаслідок цього зросла соціальна напруженість.
Якщо в Україні розглядається лише можливість виживання будь-якою ціною, то адміністративне непрозоре підвищення тарифів та зубожіння населення можливо відповідає поставленій меті. Але якщо мова йде про розвиток та досягнення мети — будівництва збалансованго цивілізованого європейського суспільства, то без ідеології сталого розвитку  обійтись неможливо.
Концепція сталого розвитку, позиціонуючи енергоефективність, як інтегральний показник, визначає фактор стимулювання, як обов’язкову умову розвитку енергоефективності регіонів. При цьому стимули розглядаються, як у матеріальній формі (безпосередній фінансовий вплив), так і у нематеріальній формі (стимулювання через дозволи і угоди).
Якщо термін повернення інвестицій у термомодернізацію будівлі або у відновлювальні джерела енергії становитиме 12-15 років, то інвестора найти дуже складно. Але якщо за рахунок державних стимулюючих субсидій та додаткових стимулів (наприклад …..)  інвестор зможе повернути свої кошти та отримати прибуток на тих же об’єктах за 5-7 років, то це буде добрим фактором створення сприятливого інвестиційного клімату.

Прикладом позитивного досвіду є досвід США, де стратегія енергоефепктивності тримається на трех стовпах: на правовій основі та нормативні базі; на нових прогресивних технологіях; на стимулюванні ринку енергетичного сервісу. Американці переконані, що досягти успіху в політиці енергоефективності можливо лише за умов одночасної дії усіх 3-х факторів, де стимулювання є одним із найголовніших (http://tecom.com.ua/programma-sabit-energoeffektivnost-obraz-zhizni-razvityh-stran.html ).

Перехід на відновлювальні джерела енергії та проведення комплексної термомодернізації будівель абсолютно необхідний через вичерпність паливно-енергетичних ресурсів. З іншого боку, перехід до «зеленої» економіки обґрунтований вимогами до зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Через високу вартість впровадження цих заходів та відсутність достатньої мотивації їх реалізація відкладається на невизначений час. Лише дієва система стимулів може забезпечити реалізацію цього процесу. В багатьох країнах світу розуміння цієї обставини прийшло досить давно. Черга за Україною.
Розглянемо, які фактори в якості стимулюючих можуть стати каталізаторами та прискорювачами революції енергоефективності. По-перше, сам перехід до іноваційної сталої політики розвитку є найголовнішим ключовим стимулом розвитку громади. Формування програм стимулювання процесів підвищення енергоефективності є не менш важливим, ніж розробка самих програм енергоефективності. Підготовка програм стимулювання – це процес непростий та потребує індивідуально підходу до кожного регіону. Дієвість цих програм значною мірою залежить від державної законодавчої бази. Для того, щоб прояснити аспекти механізму сталого розвитку необхідно розглянути систему інструментів стимулювання та визначити джерела залучення коштів для проведення ефективної політики стимулювання сталого розвитку.
Розвиток суспільства за принципами сталого розвитку неможливий без стимулювання. На жаль, в Україні не існує збалансованого механізму  стимулювання сталого розвитку вцілому та регіонів з окрема (не відображено ці питання і в Концепції фонду).
Досвід розвинених країн показує, що стимулювання є найголовнішим фактором досягнення енергоефективності. Тому цьому питанню необхідно приділяти найбільше уваги. Стимулювання – це не лише «теплій кредит» — це ціла система добре збалансованих заходів.

До найбільш важливих напрямків стимулювання сталого розвитку енергоефективності можна віднести такі:

Забезпечення умов для реалізації іновацій.
Інновації – це нововведення в галузі техніки і технології, засновані на досягненнях науки і техніки та передового досвіду. Інновації в галузі енергоефективності – це нововведення, які призводять до покращення кількісних та якісних показників, тобто є фактором та показником підвищення енергоефективності. Наприклад, для систем теплопостачання  факторами іновацій, в першу чергу, необхідно вважати: автоматизацію, застосування ефективних засобів теплового захисту, впровадження відновлювальних джерел енергії.
Існуюча практика свідчить про недостатню інноваційну активність при проведенні реконструкції систем теплопостачання та теплоспоживання. Велика кількість споживачів тепла не мають засобів обліку, відсутні засоби автоматизації, що забезпечують оптимальні гідравлічні режими та режими відпуску та споживання тепла. Недостатня оснащеність забезпечення безпеки експлуатації обладнання. Навіть за наявності достатньо жорсткої нормативної бази, що стимулює інноваційні процеси, досить часто продовжують здаватися в експлуатацію об’єкти, що не повною мірою відповідають вимогам сучасних нормативів.  При цьому зростанню інвестицій не завжди відповідає зростання інновацій. (критерій тендеру – найнижча ціна)
Стимулювання інновацій може здійснюватись та такими основними напрямками:
— запровадження практики конкурсного відбору проектів для інвестування з використанням в якості критеріїв факторів інновації проектів;
— посилення вимог до відповідності проектів діючій нормативні базі;
— введення системи рейтингів (сертифікації) та заохочення об’єктів, що є споживачами енергетичних ресурсів;
— введення в систему державних закупівель в якості критеріїв оцінки показників інновації об’єктів;
— створення в громаді загальної атмосфери націленості на іновації;

Забезпечення конкурентних умов.  Розвиток цивілізованого ринку енергетичного сервісу
Енергетичний сервіс – це вид виробничо-економічної діяльності кінцевим продуктом якої, є економія енергетичних ресурсів. Енергетичний сервіс створює новий вид товару — економію енергетичних ресурсів, яка отримується за рахунок підвищення ефективності їх використання. Признання економії енергоносіїв товаром на законодавчому та нормативному рівнях забезпечить створення і розвиток ринку енергетичного сервісу в Україні. Ринкові відносини передбачають існування та функціонування багатьох ринків. Серед цих ринків своє місце займають і ринки праці та інвестицій.
Створення економії за рахунок підвищення енергоефективності – це дуже складний процес, що потребує злагодженої роботи висококваліфікованих фахівців, що працюють в суміжних напрямках: енергоаудит, проектування, монтаж, налагодження, сервісне обслуговування, економічний супровід. Несення відповідальності за кінцевий результат та впровадження всього комплексу енергосервісних робіт під силу лише добре організованим колективам висококваліфікованих фахівців, об’єднаних спільними ідеями – енергосервісним компаніям.
За існуючого стану більшість робіт по створенню та модернізації систем, пов’язаних із споживанням  енергоносіїв у житловому та комерційному секторі України, виконуються за правилами тіньового ринку. Найчастише виконавцями цих робіт  є «фахівці», які секрети енергетичного сервісу вивчають лише з використанням інтернет.
При відборі виконавців для енергосервісних робіт, навіть для бюджетної сфери, досить часто критерієм відбору являється не професіоналізм, а інші якості. Значну шкоду розвитку ринку енергетичного сервісу несуть монопольні структури.
Розвиток ринку енергетичного сервісу та, в першу чергу, діяльність енергосервісних компаній потребують стимулювання.
Доцільно розглядати такі напрямки стимулювання:
— виконавці енергосервісних робіт мають бути сертифіковані;
— частину кінцевої оплати за виконані енергосервісні роботи виконавці мають отримувати після підтвердження досягнення задекларованого результату;
— предметом державних закупівель має бути не «надання послуг» та «виконання робіт», а забезпечення отримання економії;
— запровадження податкових кредитів для енергосервісних робіт, що виконуються сертифікованими енергосервісними компаніями.

Податкове стимулювання.
Податкове стимулювання заходів, що підвищують енергоефективність, являє собою податковий кредит. Суть податкового кредиту полягає в тому, що він дає змогу компаніям зменшувати нарахований податок на деяку величину, що залежить від понесених витрат. Податкові відрахування являють собою суму, що відраховується з оподаткованого доходу, що встановлюється в %  від об’єму витрат від впровадження проекту.
Механізм податкового кредитування для енергосервісних компаній може стати суттєвим фактором боротьби з тіньовим ринком робіт, пов’язаних з енергетичним сервісом, зокрема в житловому секторі.
В той же час механізм застосування податкового стимулювання потребує детального аналізу можливих наслідків. Податкові пільги мають змінювати поведінку людей. Отримана пільга, як стимул спонукає людей на певні дії. При постійному отриманні цього стимулу закріплюється певний шаблон дій, що позитивно впливає на процес. Але це можливо коли має місце постійний і значний об’єм цих робіт. При епізодичному виконанні незначних по об’єму енергосервісних робіт застосування податкового стимулу не стимулює зміни у поведінці людей, які можуть дати суттєвий ефект.
Негативним моментом запровадження податкових пільг для робіт, що проводяться епізодично, є корупція. З цим фактом важко не погодитись. На жаль, до цього часу виконання енергосервісних робіт в Україні є епізодичними фактами.
Основним фактором, що підтримує ідею податкових пільг для енергосервісних компаній є наявність потужного тіньового ринку (переважно для житлового сектору), що пропонує замовнику знижений рівень цін та не достатньо високу якість робіт. Практика цивілізованого ведення енергосервісних робіт та стимулювання розвитку енергосервісних компаній в Україні відсутня.
Враховуючи високу актуальність впровадження заходів з енергоефективності, зокрема в житловому секторі, з метою ліквідації тіньового ринку та стимулювання розвитку енергосервісних компаній необхідно впроваджувати податкове стимулювання впровадження проектів енергоефективності. Цей захід має стати однією із складових частин цілої системи дій по створенню та розвитку ринку енергетичного сервісу в Україні.

Забезпечення умов для кредитування.
За сучасного стану економіки України витрати на енергію досить часто сягають рівня доходів. Це говорить про значні фінансові вигоди, які можливо отримати від зниження витрат енергії за рахунок підвищення енергоефективності. Інвестувати заходи, що забезпечують підвищення енергоефективності можливо за рахунок кредитів. Кредити можна отримати в комерційних банках. Можливість залучення кредитів залежить від процентних ставок кредитів. Високі процентні ставки кредитів значно погіршують економічні показники проектів енергоефективності.
Процентні ставки кредитів комерційних банків залежить від облікової ставки Національного банку. Облікова ставка Нацбанку – це процентна ставка, під яку Нацбанк видає кредити комерційним банкам. Зростає облікова ставка – зростають і проценти по кредитам.
Облікова ставка залежить від процесів, що відбуваються в економіці, політиці, бюджетній сфері та на грошово-кредитному ринку. Незадовільна політична та економічна ситуація збільшують ризики неповернення кредитів, що призводить до зростання облікової ставки.
Облікова ставка НБУ в десятки разів перевищує облікові ставки (ставки рефінансування) банків розвинених країн.
За діючої облікової ставки кредити комерційних банків неможливо розглядати, як інвестиції для реалізації процесів енергоефективності. Виникає зачароване коло: значною мірою саме низький рівень енергоефективності є причиною високих процентних ставок кредитів, без яких вирішення питань підвищення енергоефективності практично неможливе.
Реальним та в той же час непростим шляхом залучення кредитів у процеси енергоефективності є:
— компенсація процентів по кредитам за рахунок місцевих бюджетів;
— використання цільових кредитів міжнародних фінансових структур.

Забезпечення  умов  для інвестування.
Інвестиції в енергоефективність – це видатки на створення, розширення, реконструкцію об’єктів генерації, транспортування, розподілу та споживання енергії.
Створення сприятливого інвестиційного клімату є однією з найважливіших умов залучення інвестицій. Інвестиції відіграють центральну роль  в розвитку процесів підвищення енергоефективності. Від ефективності інвестиційної політики залежить стан енергоефективності, який в свою чергу суттєво впливає на стан економіки та соціальної сфери.
Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату є питанням стратегічної важливості.
Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних , правових, політичних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування. Сприятливий інвестиційний клімат повинен забезпечити захист прав інвестора від інвестиційних ризиків, тобто непередбачених втрат доходу і капіталу.
Основні фактори, що формують інвестиційний клімат в галузі енергоефективності:
— Організаційно-правовий фактор: адекватна законодавча база; рівень управління інвестиційною діяльністю.
— Політичний фактор: стабільність політичної ситуації; рівень довіри суспільства до влади.
— Економічний фактор: стан економіки країни; рівень тіньової економіки.
— Характеристика потенціалу країни: трудові ресурси; науковотехнічні ресурси.
— Фінансовий фактор: дохідність бюджету; розмір відсоткових ставок по кредитам; платоспроможність населення та сума вкладів на рахунках населення.
— Міжнародні відносини: міжнародний рейтинг держави; співпраця з міжнародними організаціями.
— Розвиток ринкової економіки: нявність вільної конкуренції; рівень інфляції.

Інвестор – це суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладання власних, позичкових коштів в об’єкт інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів і покупців.
Інвесторами можуть бути:
— органи уповноважені управляти державними і муніципальним  майном (бюджетні кошти);
— організації і підприємства, підприємницькі об’єднання, громадські організації, інші юридичні особи усіх форм власності;
— міжнародні організації, іноземні юридичні особи;
— фізичні особи – громадяни України та іноземні громадяни;
— фінансові структури, банки та фонди (в т.ч. Національний Фонд енергоефективності).

Аналіз факторів, що формують інвестиційний клімат в Україні, показує, що інвестиційний клімат можна характеризувати, як несприятливий. Ця обставина суттєво ускладнює впровадження енергозберігаючих заходів. Тому питання інвестиційного клімату на даному етапі є найважливішим.
Які стимулюючі фактори необхідно вважати першочерговими для здійснення інвестицій в енергетичну ефективність.Найбільш важливими і ефективними заходами, що забезпечують найбільше скорочення споживання енергоносіїв, на сучасному етапі є термомодернізація житлових будинків (утеплення огороджувальних конструкцій та модернізація систем енергоспоживання) та впровадження відновлювальних ждерел енергії. Важливим напрямком підвищення енергоефективності є бюджетна сфера (в першу чергу школи, дитсадки та лікувальні заклади)
Для забезпечення  сприятливих умов для впровадження заходів з енергоефективності на об’єктах регіональних громад з урахуванням сподівань на децентралізацію влади доцільно розглядати застосування таких стимулюючих факторів:
Термомодернізація житлових будинків:
   — Державна фінансова підтримка на рівні не нижче 30-40% від об’єму інвестицій (без цього фактора неможливо створити необхідний інвестиційний клімат для залучення мешканців в якості інвесторів);
— Впровадження політики, що стимулює самоорганізацію мешканців будинків;
— Забезпечення прийнятних умов для кредитування  (зниження відсоткових ставок по кредитам або компенсації відсотків державою);
— Податкове кредитування для підрядних енергосервісних компаній.

Термомодернізація об’єктів бюджетної сфери та впровадження відновлювальних джерел енергії:
     — Державна фінансова підтримка, що забезпечує необхідну для потенційних інвесторів інвестиційну привабливість;
— Податкове кредитування для сертифікованих підприємств;

Зараз актуальною темою є залучення інвестицій у проекти, що мають реалізовуватись на умовах енергосервісних контрактів. Сучасний стан економіки, однією з характеристик якої є облікова ставка Національного банку, знаходиться  в такому стані, що реальні терміни повернення інвестицій є абсолютно недосяжними. (В період січень-червень 2016 року облікова ставка становила 18-22%). Так, проект, що може бути реалізований при обліковій ставці 6% з терміном повернення інвестицій 5 років, при діючій обліковій ставці буде мати дисконтний строк окупності близько 20 років. За таких умов інвестори не прийдуть.
Для створення сприятливих інвестиційних умов держава має взяти на себе частину витрат з метою покращення економічних показників для інвесторів. Це і має бути одна із найголовніших функцій Фонду.
Об’єм державної фінансової допомоги має визначатись на основі техніко-економічних обгрунтувань та забезпечувати прийнятний термін повернення інвестицій.

Забезпечення  захисту  вітчизняного виробника. Розвиток  напрямків  діяльності,  пов’язаної  із  підвищенням енергоефективності економіки  та  створення додаткових робочих місць.
Лише один приклад. Держава має велетенський потенційний ринок термомодернізації будівель. Ємність цього ринку дозволяє створити власну потужну виробничу базу. Не треба віддавати цей ринок європейстким виробникам.
Програма ЄБРР IQenergy, що має наміри сприяти удосконаленням у сфері енергоефекетивності в житловому секторі України, передбачає надання кредитів за умов використання матеріалів та обладнання європейських виробників. У каталогу рекомендованих постачальників теплоізоляційних матеріалів жодного українського виробника. Європейці надають гранти для стимулювання українців інвестувати у розвиток європейських виробників. Але на жаль маємо повну відсутність стимулів для розвитку українських виробників та створення додаткових робочих місць.
В Україні мають діяти фінансові та регуляторні стимули для розвитку власних виробників та створення додаткових робочих місць. Це має стосуватись і виробників матеріалів та обладнання і енергосервісних компаній.
Приведений приклад, що стосується утеплення огороджувальних конструкцій, ілюструє великі потенційні можливості досягати енергоефективності одночасно розвиваючи власного виробника.
Підвищення енергоефективності в Україні за рахунок розвитку Європи залишає пересічним українцям лише ганебні субсидії.

Можливість отримання доходу  від  продажу  квот на викиди парникових газів.
Інтенсивна діяльність людей та надмірне споживання природних ресурсів негативно впливає на стан кліматичної системи нашої планети через зростання концентрації парникових газів, що затримують інфрачервоне випромінення Землі. До парникових газів належать: вуглекислий газ – СО2; метан – СН4; окисли азоту – NOх та інші. Названі гази містяться у викидах паливовикористовуючого обладнання.
Наслідками зміни клімату є:  підвищення температури на поверхні землі; підвищення рівня світового океану; збільшення частоти і сили екстремальних природних явищ (землетруси, урагани, цунамі та інші).
Проблема зміни клімату уже давно турбує світову спільноту. Існує ряд міжнародних конвенцій, підписаних більшістю країн світу, в яких запропоновані кількісні зобов’язання по обмеженню викидів парникових газів.
Промислово розвинені країни здебільшого перевищують встановлений для них рівень викидів парникових газів, а країни з перехідними економіками та країни, що активно підвищують енергоефективність мають викиди нижче встановлених. Така нерівність квот є передумовою ринкового підходу до виконання країнами своїх зобов’язань по скороченню викидів парникових газів. Наприклад є такий варіант спільного вирішення проблем, пов’язаних із скороченням викидів парникових газів. Якщо в одній із країн реалізуються проекти енергоефективності, що забезпечують скорочення викидів парникових газів, то існує можливість передати право на це скорочення іншій країні, яка має надлишок викидів СО2. Ця країна, отримуючи право на додаткові викиди, стає інвестором, що приймає участь у фінансуванні проекту енергоефективності.
Якщо врахувати, що Україна має енергоємність, що в 2,5 рази перевищує середньоєвропейський рівень, то можна стверджувати, що Україна має значний інвестиційний потенціал.
Отримання екологічних міжнародних інвестицій для реалізації проектів енергоефективності – це досить складний процес, що триває значний період та залежить від стану міжнародних домовленостей. Для отримання інвестицій в обмін на скорочення викидів необхідно виконати значний об’єм робіт, пов’язаних з підготовкою, обробкою та погодженням великої кількості документів. Цей проект потребує наявності фахівців високої кваліфікації.
Шлях отримання екологічних інвестицій досить тривалий і складний. Але ринок екологічних інвестицій значний, а тому має розглядатись як потенційно перспективний.

Введення   системи   сетрифікації будівель та системи їх рейтингів.
Для України, як і для інших країх світу, найбільш енерговитратними є будівлі. Зменшення експлуатаційних витрат енергії є досить дорогим процесом. Термін повернення інвестицій у створення будівель з мінімальним споживанням енергії буже тривалий. В умовах нестійкої економіки зробити так звані «зелені будівлі» інвестиційно привабливими неможливо. Навіть для економічно розвинених країн процес впровадження «зелених будівель» є досить складним. При будівництві або реконструкції будівель завжди  перед інвесторами стоять задачі:
— як знизити вартість будівель;
— як досягти мінімальних витрат  при експлуатації;
— як підвищити капіталізацію проекта (збільшити ринкову вартість будівлі.

Для комплексного вирішення цих задач необхідно мати систему критеріїв та механізм досягнення найвищих значень цих критеріїв. В розвинених країнах світу такий комплексний підхід до вирішення цих задач забезпечують системи рейтингів будівель, яких достатньо багато діє в цих країнах. Ці рейтинги ставлять за мету досягнення будівлями відповідності вимогам так званих «зелених стандартів» щодо рівня комфортності,  енергоефективності та економічності будівель.
Такий «зелений стандарт» та відповідна система рейтингів вперше з’явились в Англії. Практика «зелених стандартів» широко поширена в світі та є потужним стимулом для досягнення найвищих показників, що характеризують будівлі, серед яких найголовнішими є комфортність, енергоефективність та ринкова вартість. В останні роки ЄС проявляє високу активність до «зелених будівель». В США діє розроблений Радою США по зеленим будівлям рейтинг LEED (The Leadership in Energy and Environmentac Desing – лідерство в енергетиці та екологічному дизайні).
(Про знайомство з системою LEED в США на посиланні:
http://tecom.com.ua/leed-sistema-rejtinga-zelenyh-zdanij-v-ssha-programma-sabit.html )
Переможці рейтингу отримують сертифікати, які суттєво підвищують статус будівель та їх ринкову вартість. Крім того власники цих будівель отримують значні фінансові компенсації. В розвинених країнах світу системи рейтингів будівель активно стимулюються державою. Така сертифікація найбільш досконалих енергоефективних будівель є потужним стимулом керованого розвитку у відповідності до теорії сталого розвитку та  не має нічого спільного із сертифікацією будівель, що планується  в Україні. Краще на 1% будівель на видних місцях встановити відзнаки про високу якість сертифікованих будівель, ніж на 99% будівель повісити підтвердження повної відсутності ознак енергоефективності.
Тема рейтингів енергоефективних будівель могла б стати одним із напрямків діяльності Фонду, що мало би позитивний вплив на розвиток процесів енергоефективності.

Перелік можливих напрямків стимулювання не вичерпується приведеними вище. Кожний регіон може мати особливості щодо можливих напрямків ститмулювання. Головним має бути розуміння ролі стимулювання енергоефективності. Лише пряме фінансове стимулювання якогось конкретного заходу з енергоефіективності в якомусь перифирійному селищі,  рішення про впровадження  якого прийнято безпосередньо в столиці, справу не вирішить. Необхідно стимулювати суспільство, необхідно стимулювати розвиток саморегульованого ринку енергетичного сервісу. Держава має створити правила гри, які запустять механізм енергетичного сервісу. Поки такі правила відсутні.

Розглянемо потенційні напрямки та зони впровадження енергоефективності в теплопостачанні.
Споживачами теплової енергії в Україні є житловий сектор (багатоквартирні та індивідуальні будинки), громадські будівлі, комерційний сектор  та промисловість. Потенціал енергозбереження цих об’єктів дуже великий до — 50-70%. Але так само великий потенціал енергозбереження мають комунальні системи центрального теплопостачання.
З матеріалом, що стосується проблем центрального комунального теплопостачання можна ознайомитись на сайті компанії «НВЦ Теплокомплект»:  http://tecom.com.ua/pro-komunalne-teplopostachannya-opalennya-zhitlovih-budinkiv-ta-energoefektivnist.html

3

Фактором, без якого неможлива ефективна модернізація систем генерації, транспортування та розподілу тепла, а також систем споживання тепла, крім системи стимулювання,  має бути система управління – система енергетичного менеджменту.

4

Для здійснення енергетичного менеджменту на рівні регіонів та муніципалітетів мають бути створені спеціальні управліньські структури нового типу (умовно – енергетичні агенства)

5

Функції енергоменеджменту на рівні підприємств та установ, а також будівель мають здійснювати спеціально підготовлені фахівці зі складу підприємств та установ спільно з енергосервісними компаніями

6

Розвиток ринку енергетичного сервісу – це один із найголовніших факторів досягнення енергоефективності. Енергосервіс разом із добре організованою системою стимулів має створити ланцюгову реакцію ініціювання та реалізації заходів з енергоефективності. Ініціативи мають генеруватись не зверху, а безпосередньо у кінцевих споживачів енергії. Яскравим прикладом цій тезі є приклад США.

7

Ринок енергетичного сервісу разом із дієвою багаторівневою системою енергетичного менеджменту та системою регуляторних та фінансових стимулів – це схема успіху на шляху досягнення енергетичної ефективності. В такій системі надзвичайно високою має бути роль Національного Фонду енергетичної ефективності.
Своє бачення функціонування системи, що має забезпечувати постійний процес підвищення енергетичної ефективноситі, я розглядаю лише для того, щоб зрозуміти яка роль може відводитись задекларованому Фонду. На жаль, я не побачив ні ролі Фонду в системі, ні самої системи.

Створення Фонду енергоефективності є одним із положень Директиви 2012/27/ЄС. А Україна, згідно Угоди про Асоціацію, має імплементувати Директиву в українську законодавчу базу. Директива передбачає створення Національного фонду  енергоефективності, мета якого – підтримка національних ініціатив у сфері енергоефективності (ст. 20 п.4). Національний фонд енергоефективності  розглядається Директивою, як інструмент фінансування заходів із покращення енергоефективності для отримання максимальної користі від численних потоків фінансування (ст. 20 п.1). Тобто Фонд має виконувати функції, які стосуються усіх напрямків покращення енергоефективності України. Запропоноване Директивою №27 призначення Фонду цілком логічне – скоординувати численні можливі потоки фінансування з метою отримання максимально можливого ефекту. При цьому передбачається, що в державі діє відповідна стратегія енергоефективності та на всіх рівнях (від високих державних структур – до кінцевого споживача енергії) функціонує система енергетичного менеджменту.
Фонд має виконувати функції, які стосуються усіх напрямків покращення енергоефективності в Україні. В дійсності, навіть після поверхового ознайомлення з концепцією Фонду, стає зрозуміло, що Фонд ніяким чином не відповідає вимогам Директиви. Функції, що покладаються на Фонд, не дають змоги притендувати Фонду на роль національного. Останнє ускладнюється тим фактом, що в Україні відсутня стратегія енергоефективності. Тому Фонд не має змоги зайняти своє місце в чіткій системі дій через її відсутність. А спроби взяти на себе всі необхідні функції виглядають непереконливо.
У відповідності до проекту Статуту Фонду він розгдядається, як спеціалізована фінансова установа.
Незважаючи на чітке визначення Фонду, як фінансової установи, концепція Фонду та проект Статуту Фонду надають Фонду безліч технічних та організаційних функцій, які не мають жодного відношення до фінансових послуг:

 • «…Фонд повинен зосередити свою діяльність на заходах, які забезпечили б інструменти для вимірювання споживання тепла та регулювання його подачі»;
 • «Фонд повинен надавати експертні знання та консультації щодо типових проектів для будинків, надавати технічні рекомендації … тренінги для будівельних компаній та енергоаудиторів»;
 • «Фонд повинен пояснювати українським домогосподарствам «… переваги від заходів з підвищення енергоефективноситі, причини підвищення тарифів»;
 • На Фонд покладається «виконання статей 7 та 20 Директиви 2012/27/ЄС — це великий перелік функцій, які не стосуються фінансових послуг.
  Складається дивне враження. З одного боку Фонд забирає на себе функції, які не мають до нього ніякого відношення. Фонд притендує на виключну керівну та спрямовуючу роль у процесах енергоефективності. З іншого боку Фонд бере на себе лише невелику частину технічних і організаційних функцій та об’єктів спрямування своєї діяльності.  До того ж невідомий повний перелік фінансових функцій, які бере на себе Фонд.
  Фонд виходить за рамки свого прямого призначення, як фінансової установи, декларує розширене коло задач, створюючи ілюзію, що в Україні діє «струнка» та комплексна система по забезпеченню енергоефективності. Але це ілюзія, і шкідлива ілюзія. Роль Фонду має бути окреслена більш конструктивно, фонд не має претендувати на виконання всього комплексу функцій по забезпеченню енергоефективності усіх напрямків споживання енергії. Фонд має визначитись із тим місцем, яке він повинен займати в загальній сиситемі забезпечення енергоефективності, яка має бути створена в Україні
  Загальна концепція функціонування системи, що забезпечує високу енергоефективність української економіки та місце Фонду в цій системі, на мій погдяд, має мати приблизно такий вигляд:8Впровадження Фонду в тому вигляді, як задекларовано, на мою думку, стане не прогресивним, а деструктивним явищем, що загальмує процеси створення енергоефективної економіки.
  Концепція Фонду недостатньо чітка та не достатньо виважена. Не виключено, що на суд громадськості представлена лише частина задумів. Але виникає безліч питань.
  Сферою діяльності Фонду визначені лише багатоповерхові будинки та домогосподарства. Не розглядається  надзвичайно важлива і непроста складова – комунальне теплопостачання, що в дійсності є проблемнішою, ніж термомодернізація житла. Жодного слова про бюджетні, комерційні та промислові об’єкти. Створюється враження, що замахнувшись на роль лідера і координатора Фонд лише доповнює чи замінює неадикватні «теплі кредити»


  До ключових функцій Фонду, серед інших непритаманних фінансовій структурі функцій, включена така фажлива функція, як «контакти рекомендованих інженерів, енергоаудиторів». Енергетичний аудит є ключовою функцією енергосервісних компаній. За визначенням Директиви 2012/27/ЄС «енергетичний аудит – це систематична процедура, що проводиться з метою отримання належного розуміння стану … оцінки можливостей енергозбереження».
  Енергоаудит – це не фукція фінансової установи (хоча фахівці з верифікації, що тонко розуміють процеси, там мають бути), а ключова функція енергетичного сервісу, який згідно термінології ЄС іменується енергетичними послугами. Згідно Директиви 2012/27/ЄС «енергетична послуга – це матеріальна вигода, послуга або товар, що походять із комбінації енергії з енергоефективною технологією та (або) заходом …, що надається на підставі договору та за звичайних умов має підтвердити покращення енергоефективності або економію первинної енергії, які можуть бути перевірені або оцінені». Коротко кажучи: енергетична послуга (енергосервіс) – це комбінація енергії з енергоефективною технологією з метою покращення енергоефективності. Як бачимо Директива мудро розставляє все на свої місця – без енергетичного аудиту, який має систематично оцінювати можливості енергозбереження, неможливо досягти певного рівня енергозбереження, чим і має займатись енергосервісна компанія. Тому зі сказаного вище зрозуміло, що енергетичний аудит має бути виключно у складі компаній, що виконують функції енергетичного сервісу.
  З концепції Фонду можна зробити висновок, що будь-які пересічні будівельні компанії можуть виконувати складні функції енергетичного сервісу завдяки «рекомендованим інженерам енергоаудиторам» від Фонду. Такий підхід має згубну дію на розвиток ринку енергоефективності. Необхідно розвивати енергетичний сервіс, де енергоаудит є лише однією з функцій. Такий підхід дуже важливий ще із точки  зору недопущення корупції.


  В концепції Фонду та при її обговореннях часто згадується енергоаудит та необхідність сертифікації енергоаудиторів. В той же час одним із центральних моментів  в  концепції  розглядаються «4 стандартизовані пакети проектів». При встановленні таких формалізованих «пакетів» енергоаудитори не потрібні взагалі, бо жоден із дійсно кваліфікованих енергоаудиторів не додумається до таких «пакетів». Чого варті такі пункти «пакетів», як «заміна всіх труб» або «заміна радіаторів». Навіщо їх огульно міняти ? Напевно, щоб швидше «освоювати» кошти, не інакше. Можливо і треба міняти труби та радіатори, але для цього спочатку треба встановити доцільність та порядок таких дій. Кожний об’єкт має свою специфіку та особливості фінансування.
  Далі мудрий «пакетний енергоаудит» дає припис спочатку встановити ІТП та балансувальні вентилі, а потім уже в наступному «пакеті» утеплити всі огороджувальні конструкції будівель, скорочуючи вдвічі споживання теплової енергії та замінити труби, на яких уже стоять нові балансувальні вентилі. Зменшення теплової потужності в 2 рази потребує коригування ІТП та заміну теплового лічильника.
  Для чого зі старту планувати бардак, ведучи розмови про визначну роль енергетичного аудиту ?


  «Пакети» 2 та 4 виглядають жалюгідними на фоні того, як проводиться досягнення енергоефективності індивідуальних житлових будинків в розвинених країнах, наприклад в США. Мені довелось вивчати цей досвід в різних регіонах Сполучених Штатів, там дійсно є чому повчитись  http://tecom.com.ua/energoaudit-zhilyh-domov-v-ssha-programma-sabit.html


  Серед інформації щодо цілей та функцій Фонду часто вживаються слова: «фінансовий продукт» та «фінансовий інструмент». Що мають являти собою ці «фінансові продукти» та «фінансові інструменти» невідомо. Але схоже на те, що основною функцією Фонду буде надання кредитів. Інформація щодо умов кредитування відсутня. Невідомо чим ці кредити будуть відрізнятися від існуючих. Зате в концепції Фонду досить велика частина матеріалів присвячена структурі установи, винагородам та заробітній платі менеджерів Фонду.
  Особисто я очікував дещо іншої інформації. Мені здавалось, що було б абсолютно логічним якби в концепції Фонду в якості основної була б закладена функція стимулювання усіх напрямків досягнення енергоефективності, включаючи розвиток енергетичного сервісу, захист вітчизняного виробника, створення робочих місць. Але головний акцент мав би бути зроблений на створенні привабливого інвестиційного клімату в Україні. Доречі в концепцію Фонду мали би бути закладені фукції, які б стали ін’єкцією для оживлення Закону про ЕСКО. Я маю на увазі фінансову участь Фонду у реалізації проектів за енергосервісними контрактами з метою створення привабливого інвестиційного клімату. Така участь у енергосервісних контрактах могла би сприяти залученню приватного капіталу бо сучасний стан економіки при обліковій ставці НБУ   16,5 % виключає можливість залучення приватного капіталу.


  Згадані вище «стандартизовані пакети проектів» дуже яскраво ілюструють підходи до такого важливого процесу, яким є досягнення енергоефективності. Приклад «пакетів» символізує безсистемний підхів до вирішення ключової проблеми українскої економіки. В Україні відсутнє  саме визначення енергоефективності, відсутня загальна стратегія дій, відсутнє розуміння важливості підпорядкованості стратегій сталого (керованого) розвитку, відсутнє відчуття напрямку майбутнього розвитку людства, що витікає із концепції третьої промислової революції. Останнє червоною ниткою проходить через Дмирективи ЄС, які ми намагаємось старанно імплементувати.


  Це далеко не всі питання, які чекають відповідей або конструктивних рішень. На жаль, знайомство з концепцією Фонду не додало оптимізму, швидше навпаки. Здається, що ми не лише не рухаємось в потрібному напрямку, а постійно кружляємо не розуміючи куди маємо рухатись. Концепція – це система погляді. В концепції фонду я не помітив конструктивної системи поглядів, яка б відповідала ситуації та потребам країни.

  С. Парасочка