Актуальна тема: скорочення споживання енергії, підвищення енергоефективності будівель та ринкової вартості нерухомості.

1Застарілі будівлі стають однією із головних причин зниження рівня життя українців. Мова йде про житлові будівлі (індивідуальні та багатоквартирні) та громадські будівлі.  Для обігріву будинків в Україні використовується половина всієї енергії, що споживається. З цієї енергії більше 50% – це прямі втрати. Такий стан речей тяжким фінансовим тягарем лягає на плечі власників житла. Але обов’язкові щомісячні платежі за енергоносії – це ще не всі проблеми. Для багатьох мешканців українських будинків єдиним найціннішим активом є їх квартири або будинки. В сучасних умовах ринкова вартість будівель все більше залежить від їх енергетичної ефективності. Така практика існує у всіх цивілізованих країнах світу. В Україні незабаром буде прийнятий закон «Про енергетичну ефективність будівель», який передбачає сертифікацію енергетичної ефективності будинків або окремих квартир в разі їх продажу або передачі в найм. Сертифікат енергетичної ефективності стане одним із важливих факторів формування вартості нерухомості. Тому ринкова вартість більшої частини житла суттєво впаде. Таким чином підвищення енергетичної ефективність будівель стає чи не найголовнішим фактором зростання добробуту, який дає змогу зменшити поточні комунальні платежі та підвищити ринкову вартість нерухомості.

На формування рівня життя громадян України  суттєво впливають три важливі фактори: рівень  доходів,  ефективність використання енергії та її ціна.
2На сучасному періоді ситуація є абсолютно критичною, бо на власника нерухомості — споживача енергії одночасно негативно впливають усі три фактори: перевитрати енергії, висока ціна енергії та низькі доходи, які здатні перетворити народ в жебраків. Чи може український споживач енергії впливати на приведену вище ситуацію? Низькі доходи та ціна енергії – це ті фактори на які, на жаль, кожному окремому споживачеві впливати неможливо. Це питання економічного стану держави та значною мірою це політичне питання. Безперечно, об’єднавшись, громадяни країни можуть мати вплив на вирішення цих питань, але зараз ми ці питання розглядати не будемо. Звернемось до фактору перевитрат енергії. Епоха дешевих енергоносіїв, яка десятиліттями панувала на території України, залишила нам у спадок будівлі, які дуже слабо зберігають тепло. Крім того наші системи теплопостачання та опалення надто примітивні, щоб забезпечити їх якісну експлуатацію та економічність, та позбавлені можливості регулювання виробництва та відпуску енергії. В Україні фактично не використовуються альтернативні види енергії: енергія сонця, енергія землі, енергія води та вітру. Починає використовуватись біопаливо, але цей процес  не досить цивілізований, бо поки він несе більше загроз, ніж позитивних змін. Українські будівлі втрачають більше 50-60% тепла непродуктивно, причини відомі. Тобто витрати тепла можливо знизити більше ніж в два рази. Такого рівня енергоефективності можна досягти орієнтуючись на мінімально допустимі показники діючих в Україні нормативів. Але сучасні технології мають змогу досягти кращих показників. Існує таке поняття, як пасивний будинок – це енергоефективний будинок, у якому створюються комфор3тні умови проживання при мінімальному споживанні енергії. Існують європейські стандарти, згідно яких пасивний будинок має споживати енергії не більше 10 вт/м2.   4
Такі витрати енергії в десятки разів нижчі за витрати тепла на обігрів будівель в Україні. На жаль для України впровадження пасивних будинків – це далеке майбутнє. Але Україна вже зараз імплементує європейське законодавство, яке передбачає впровадження таких будинків. Пасивний будинок – це орієнтир, на який необхідно рівнятись. У високій ринковій вартості пасивного будинку капітальні витрати на його спорудження складають лише меншу частину цієї вартості. Більша частина ринкової вартості пасивного будинку формується за рахунок досягнутої ефективності – високої енергетичної ефективності.
Я добре розумію, що отримаю безліч заперечень, що для того, щоб хоча б в 2 рази знизити споживання енергії потрібно мати багато грошей. Настільки багато, що в Україні скільки немає взагалі. Це безперечно так. І це не дає змоги почати активний процес підвищення енергоефективності. Коштів дійсно не вистачає. А вільні кошти відсутні взагалі і завжди. Тому здається, що ми не маємо жодної перспективи зрушити з місця цей надзвичайно важливий процес.
Але вихід має бути. І він є. Є безліч варіантів виходу із цієї непростої ситуації. Пошук і реалізація цих варіантів потребує зусиль, в першу чергу інтелектуальних.
Перш за все необхідно усвідомити, що  при високій вартості впровадження проектів енергоефективності ці проекти самі є генераторами фінансових ресурсів, бо вдало реалізований проект дає економію енергетичних ресурсів. Ця економія не разова – вона постійна: щоденна, щомісячна, щорічна….
5Вдалий проект енергоефективності створює постійно діючий грошовий потік. Це не красиві слова, а терміни з курсу економіки. Тобто замість постійних переплат за енергоресурси – постійний потік коштів у зворотному напрямку.
Це не казка, а абсолютно реальна можливість. Такий грошовий потік дає можливість використання кредитів для модернізації будівель.
Крім того не будемо забувати про ринкову вартість нерухомості.
Але цей грошовий потік не виникає автоматично після вкладання коштів в новий котел, нову систему опалення, тепловий насос чи сонячний колектор. Проект енергоефективності має бути ефективним. Тобто добре продуманим, обґрунтованим і обрахованим. Має бути врахований досвід впровадження аналогічних проектів та враховані їх помилки. На жаль сьогодні в Україні більше помилок, ніж досягнень. Тому є можливість для їх аналізу.
Проекти енергоефективності іноді реалізуються досить тривалий час. На протязі всього так званого терміну життя проекту його мають супроводжувати кваліфіковані фахівці. Ці фахівці мають нести моральну та матеріальну відповідальність за ефективність впровадження проекту.
Роботи по впровадженню енергозберігаючих заходів не вірно розглядати, як виконання окремих разових робіт. Наприклад: спочатку провести заміну котла; через деякий час реконструювати систему опалення; через 2 роки утеплити будинок; в перспективі встановити сонячний колектор.
Таке безсистемне виконання робіт потребує підвищених капітальних витрат та не гарантує досягнення економії. Якщо спершу замінити котел, а потім утеплити будинок, то це означає, що певна частина коштів викинута на вітер. Утеплення будинку має скоротити витрати теплової енергії, що дасть змогу зменшити потужність котла. Котел, що має меншу потужність буде коштувати дешевше. Потужність котла має відповідати потребам теплової енергії. Якщо потужність котла вище необхідної, то його експлуатація неминуче приводить до перевитрат енергії. Таку послідовність виконання робіт можна назвати дорогою та неефективною. Звісно, якщо відсутні кошти на комплексне утеплення будинку, а старий котел виходить з ладу, то його необхідно міняти зразу. Але бажано порадитись з фахівцем, який добре розуміє весь комплекс проблем, пов’язаних з енергоефективністю, а не лише досконально знайомий з котлами.
Підприємство «НВЦ Теплокомплект» має відповідний досвід та кваліфікацію для розробки і впровадження проектів енергоефективності. Пропонуємо системний підхід до вирішення проблем енергетичної ефективності будівель.
Фахівці нашого підприємства нададуть такі послуги та виконають роботи:

 • проведення обстеження будівель, виявлення потенціалу економії енергоресурсів та розробка технічних пропозицій по впровадженню заходів з енергоефективності;
 • визначення прогнозованої економії, капітальних витрат та проведення техніко-економічних розрахунків;
 • впровадження заходів з енергоефективності (монтаж обладнання та мереж, налагодження та сервісне обслуговування);
 • моніторинг споживання енергоносіїв, за необхідності коригування параметрів роботи обладнання та впровадження додаткових заходів;
 • виконання відповідних розрахунків та обґрунтувань в разі необхідності отримання замовником банківського кредиту;
 • супровід отримання замовником компенсацій в разі його участі у відповідних програмах енергоефективності (наприклад програмі IQ energy) .
 • Ми пропонуємо довготривалу роботу із замовником по досягненню економії енергоносіїв, підвищенню енергоефективності будівель та створенню передумов для підвищення ринкової вартості нерухомості.
  Пропонуємо гнучкий підхід при формуванні вартості та оплаті наданих послуг та виконаних робіт. Частина оплати може проводитись після підтвердження досягнення задекларованої економії.
  Підприємство «НВЦ Теплокомплект» надає послуги з підвищення енергоефективності для власників індивідуальних житлових будинків, співвласників багатоквартирних житлових будинків (ОСББ), комерційним підприємствам, бюджетним установам.

С. Парасочка

Також вам може бути цікаво і корисно: