Про пошуки механізмів стимулювання заміщення газу у сфері теплопостачання.

2_3(чи стануть інвесторами процесів заміщення газу власники індивідуальних будівель?)

Зупинка поставок газу та конфлікт з Росією не залишають Україні іншого вибору, ніж кардинальне вирішення питань енергетичної безпеки. Основним інструментом для цього має стати енергоефективність та енергозбереження.

Першочерговими заходами має стати заміщення газу альтернативними місцевими паливами та впровадження відновлювальних джерел енергії.

В існуючій ситуації дуже важливо створити передумови для широкого впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, за допомогою яких можливо скоротити споживання газу. Один із перспективних напрямків – це індивідуальні будівлі житлового сектору, де можливе та доцільне впровадження теплових насосів та сонячних колекторів.

Після заяви уряду про наміри широкого сприяння заміні газу альтернативними та відновлювальними джерелами енергії впровадження таких систем теплопостачання  для індивідуальних будинків має стати пріоритетним. Хотілося б вірити, що прийняті рішення є зваженими, що курс на енергоефективність буде впевнений і безповоротний, що держава розуміє свою роль у стимулюванні цих процесів. Так хотілося переконатись, що здоровий глузд щодо проблем теплопостачання починає перемагати.

Проведені фахівцями нашого підприємства розрахунки, виконані на прикладах реальних житлових об’єктів, розвіяли туман сподівань.

Проведений аналіз базувався на реальних даних про тарифи на енергоносії в Полтавській області. Тарифи на газ для індивідуального житлового сектору залежить від річного об’єму споживання газу:

 • річне споживання газу до 2,5 тис. м3 ……………….ціна газу 1,089 грн/м.куб;
 • річне споживання газу від 2,5 до 6,0 тис. м3 …… ціна газу 1,788 грн/м.куб;
 • річне споживання газу більше 6,0 тис. м3 ………. ціна газу 3,645 грн/м.куб.

Залежність цін на газ від річних об’ємів споживання газу та від теплової потужності системи опалення будинку в сільській місцевості Полтавської області, приведені на графіку:

3Графік залежності цін на газ від річного об’єму його споживання доповнений показником, що характеризує теплову потужність системи опалення. Аналіз графіку показує, що якщо потужність системи опалення будинку більше 25 квт (або, що те саме, опалювальна площа будинку більше 250-350 м2) ціна газу буде становити 3,65 грн/м2.

Якщо житловий будинок буде опалюватись з використанням електроенергії, то для будинку площею 250-350 м2 споживається значно більше 800 квт-год за місяць. Отже ціна електроенергії становить 1,34 грн/квт.

Критерієм економічної ефективності енергоносіїв є показник вартості певної кількості енергоносія, що витрачається для приготування 1 Гкал теплової енергії.

Нескладні розрахунки показують, що вартість паливної складової однієї гігакалорії теплової енергії становитиме  близько 500 грн – для газу та близько 1500 грн для електроенергії. Таким чином вартість одиниці тепла для газу, за існуючих в серпні 2014 року цін на енергоносії для населення в Полтавській області буде в 3 рази вища, ніж вартість одиниці тепла для елергоенергії.

В Україні задекларовані наміри сприяння скороченню споживання газу шляхом здешевлення електроенергії, що використається для потреб опалення. НКРЕ підтвердило – ціни на електроенергію для опалення будуть знижені на 30%. Якщо буде введене таке здешевлення, то безперечно співвідношення, що розглядалось вище буде не 1 до 3, а 1 до 2,0. Але, що це змінює ? Економічна доцільність заміни газу на електричну енергію не з’явиться. Теплова енергія «газова» залишається в два рази дешевшою, ніж теплова енергія «електрична».

Плануючи заміну газу альтернативними енергоносіями часто згадують нічні пільгові тарифи на електроенергію. Так, дійсно, вночі можливо отримати дешеву електроенергію. Але лише на протязі 7 годин за  добу. В пікові години дня ціни на електроенергію зростає рівно на стільки, наскільки  потрібно, щоб компенсувати нічне здешевлення. Звичайно за 7 годин є можливіость, використовуючи «дешеву» електроенергію, виробити таку кількість тепла, щоб його вистачило на цілу добу. Але для цього потрібно мати потужність теплогенеруючого обладнання в 3 рази вищу, ніж розрахункове навантаження на опалення. Як правило, енергетики таку можливість не забезпечують. Хто сумнівається, може спробувати отримати технічні умови в Обленерго. А якщо, навіть, такі технічні умови будуть видані, то необхідно вирішити питання акумуляції виробленого за ніч тепла для обігріву будинку на протязі решти 17 годин. Влаштування теплових акумуляторів – це досить дорогий захід.

Теоретично все це можливо, але далеко не всюди і не так просто, як здається на перший погляд. Але якщо вдасться впровадити нічне електроакумуляційне опалення, то в цьому випадку паливна складова 1 Гкал теплової енергії і буде становити: (1000000/860)*1,34* 0,35* 0,7 = 382 грн, що майже в два рази вигідніше за природний газ. На жаль, реальні спроби впровадження електроакумуляційної  системи опалення показали, що існує дуже багато перешкод, щоб такі схеми стали доступними для широкого кола споживачів теплової енергії.

Реалізувавши такий супердорогий і маловірогідний проект отримаємо лише 24% економії по відношенню до «газового» варіанту опалення. Інвестиції в реалізацію такого проекту будуть окупатись дуже довгий період, а можуть не окупитись взагалі, якщо енергетики змінять умови нічного тарифу. І ніхто не дасть інвесторам ніяких гарантій.

Є ще один спосіб заміни газу на електричну енергію. Цей спосіб передбачає використання теплових насосів. Тепловий насос надзвичайно перспективний різновид відновлювальних джерел енергії, який відкриває широкі можливості використання природного тепла: тепла грунту, повітря, води, сонця. За допомогою теплових насосів та сонячних колекторів споживання органічного палива та електроенергії може скоротитись на 60-70% від загальної потреби в енергії. З точки зору економії енергії все виглядає надзвичайно привабливо.

Для забезпечення зацікавленості споживачів тепла та потенційних інвесторів у впровадженні теплових насосів необхідно, щоб забезпечувалась інвестиційна привабливість. Тобто мала місце об’єктивна інформація про вигоди, які можливо отримати: розрахунковий термін повернення інвестицій та інші позитивні показники економічної ефективності. Прийнятним терміном повернення інвестицій для теплових насосів можна вважати термін 8-12 років. Чи буде у випадку, що розглядається  забезпечуватись згаданий вище термін окупності ? Як правило, для визначення економічних показників ефективності інвестицій необхідне проведення складних економічних розрахунків. В даному випадку і без складних розрахунків зрозуміло, що економічна зацікавленість заміни газу шляхом впровадження теплових насосів відсутня.

Вище показано, що витрати коштів на енергоносії для індивідуальних будинків площею більше 250-300 м2 для газу і електроенергії співвідносяться як 1 до 3. Для забезпечення передумов для розгляду економічної привабливості тепловий насос повинен мати коефіцієнт перетворення СОР = 4-5, тобто співвідношення енергії, що споживається тепловим насосом до його теплопродуктивності повинне бути більше, ніж співвідношення витрат: «газ-електроенергія». Для теплових насосів типу «грунт-вода» при температурі теплоносія системи опалення 45 оС може бути забезпечений СОР = 4.

Для теплового насосу типу «повітря-вода», при тих же умовах, значення СОР не перевищуватиме 2. Це свідчить про те, що повітряний тепловий насос при використанні для потреб опалення в кліматичних умовах України буде збитковим.

Все, що було сказане вище про коефіцієнт перетворення теплових насосів стосувалось власне теплових насосів. Але до складу теплонасосних установок, крім теплових насосів входять і інші споживачі енергії, це: насоси гідравлічної схеми, пікові підігрівачі, засоби автоматизації. Враховуючи споживання енергії іншими споживачами середній за сезон (рік) коефіцієнт перетворення теплонасосної установки для грунтового теплового насосу не буде перевищувати СОР=3. Таким чином, в найкращому випадку експлуатаційні витрати для теплового насосу не будуть перевищувати експлуатаційні витрати  для газового варіанту. Про термін окупності говорити не доводиться, бо при значних капітальних витратах теплових насосів він становитиме не один десяток років.

Таким чином революція енергоефективності, про яку так багато говорили на верхніх рівнях, відміняється.

Для стимулювання процесів енергоефективності будівель житлового сектору, що стали об’єктом приведеного дослідження, необхідно:

 • коригування тарифів на газ і електроенергію;
 • впровадження державного стимулювання енергоефективності.

Багатообіцяючу назву має Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 року №293 «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання». На жаль, маючи таку оптимістичну назву, вона стосується лише сектору комунального теплопостачання. Жодного слова в Постанові не сказано про суб’єктів господарювання, бюджетну сферу та індивідуальних власників житла. Значну популярність в Україні отримали котеджі та котеджні містечка. Власники котеджів є перспективними потенційними інвесторами для впровадження відновлювальних джерел енергії. Саме пошукам стимулів для заміщення газу індивідуальними забудовниками були присвячені, викладені вище, матеріали. Розглядався сектор найбільш перспективних інвесторів – власників або забудовників індивідуальних будинків площею більше 250-350 квадратних метрів.

Висновок проведених досліджень дуже сумний: навіть найбільш вірогідний інвестор енергоефективності – власник або потенційний власник котеджу, «хатинки» або «палацу», який дуже хоче інвестувати в українську енергоефективність, не має жодного стимулу для цього.

Слухаеш радіо, дивишся телевізор або читаєш Постанову і розумієш, що знову виходить «як завжди» і сумнів бере, що хотіли «як краще».

Входити в зиму без достатньої кількості газу та до того ж із сумнівами чи є в державі зважене, конструктивне розуміння виходу із цього становища, дуже важко. Ніяким закликами та наказами неможливо змінити енергетичну ситуацію. Справа не зрушиться з місця. Для цього треба мати не лише необхідні умови (жорстка необхідність зниження споживання енергоносіїв). Потрібно мати ще й достатні умови: відповідну нормативну базу та діючу систему стимулювання впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

Діюча нормативна база в питаннях енергоефективності не лише не сприяє впровадженню енергоефективних технологій, а і активно перешкоджає залученню інвестицій у цю важливу галузь економіки. Слово «стимулювання» по відношенню до енергоефективності вперше з’явилось в назві Постанови. Поки не зрозуміло, чи буде мати це слово реальний сенс.

У всьому цивілізованому світі є розуміння важливості державного стимулювання процесів енергоефективності. саме завдяки впровадженню цієї обов’язкової умови стали реальністю наміри Європейського Союзу здійснити свою суперпрограму «20-20-20» (до 2020 року знизити споживання енергоносіїв і викидів в атмосферу на 20% та збільшити частку відновлювальних джерел енергії на 20%).

6_6

Досконалою є система стимулювання енергоефективності, яка діє в Сполучених Штатах Америки. Ця система детально вивчалась фахівцями нашої компанії безпосерньо в багатьох штатах Північної Америки. Інформація про досвід США на посиланні:

http://tecom.com.ua/2013/04/07/programma-sabit-energoeffektivnost-obraz-zhizni-razvityh-stran/.

За наявності системи стимулювання (державних субсидій в енергоефективність) спрацьовує принцип «халяви». Якщо надається субсидія, то гріх нею не скористатись. Це той випадок, коли вади людської натури спрацьовують на користь суспільства. Субсидія стимулює до інвестицій приватних інвесторів. Держави, які зрозуміли, що субсидії в енергоефективність – це важливі інвестиції в розвиток, а не втрати коштів, взяли твердий курс на сталий і впевнений розвиток, на високий рівень життя своїх громадян.

Хто може дати відповідь на питання: чому маючи найбільш енерговитратну еноміку у світі, заявивши про європейську орієнтацію, Україна ніяк не може створити умови для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання та теплоспоживання ?                                                                               

С.Парасочка

Кінець міфам про дешевий газ.

41Дешевий газ – це звичайно непогано для нашої країни. Зниження витрат на енергоносії для нас є життєво важливим фактором.  Але, в Україні досить часто пошуки шляхів для отримання дешевого газу підміняють ведення конструктивної, планомірної та наполегливої роботи по підвищенню енергоефективності української економіки. Сьогодняшні відносини з монопольним постачальником природного газу, що фактичнохарактеризуються станом реальної війни, ставлять крапку на міфах про дешевий газ. Шкода, що лише ціною значних людських, політичних та економічних втрат приходить таке розуміння. Залишається сподіватись, що нова влада в Україні належним чином оцінить стан споживання енергії в нашій державі та поставить питання підвищення енергоефективності в Україні на належний рівень.

З точки зору енергоспоживання Україна є унікальною країною, бо має найбільш енергоємку  економіку. Еенергоємність, що характеризується величиною витрат енергії на 1$ ВВП (валового внутрішнього продукту), є самою високою у світі, що в 3,5 рази перевищує середньосвітовий рівень. Тому енергоефективність в Україні має стати найбільш важливою темою та напрямком дій. Ми повинні подолати відставання України від світового співтовариства в питаннях енергозбереження та енергоефективності.

В гонитві за міфом «дешевого газу»  Україна втратила дуже багато часу. Політична та економічна ситуація в Україні, що має місце сьогодні, вимагає негайних конструктивних та інтенсивних дій на шляху підвищення енергоефективності української економіки. Необхідно вийти із залежності від російського газу. Україна, яка пов’язує своє майбутнє із Європейським Союзом та прогресивною світовою спільнотою, повинна прийняти для себе нову економічну стратегію, яка вже досить давно прийнята провідними країнами світу. Сьогодні широко розповсюджений рух за впровадження «зеленої енергетики». Мова йде про розвиток нових енергетичних технологій, що дають можливість в рази скоротити споживання енергії. Цього можна досягти шляхом широкого впровадження  відновлювальних джерел енергії (геліосистеми, теплові насоси, вітроенергетика та інше) при одночасному підвищенні теплової ізоляції будівель.

В ЄС діють директиви, які поставили перед своїми членами завдання реалізувати програму «20-20-20», яка передбачає до 2020 року скоротити загальне споживання енергії та викиди в оточуюче середовище забруднюючих речовин на 20%, та до 20% довести частку відновлювальних джерел енергії від загального її споживання. І це не просто декларації. Ця ідея набула широкого розповсюдження. З 2008 року почала діяти Угода Мерів, яка поєднує та координує діяльність муніципалітетів міст різних країн світу, що прийняли до виконання ідеологію «зеленої енергетики», або, точніше, «зеленої економіки». Сьогодні цю угоду вже підписали Мери більше як 5 тисяч міст з 50 країн світу. Від України Угоду підписали Мери 48 міст. В Полтавській області цю Угоду підписав лише Мер міста Миргород.

Реалізація ідеології «зеленої енергетики» може бути досягнута шляхом реалізації комплексної технології ведення робіт. Така технологія має назву енергетичний сервіс і передбачає комплекс заходів, включаючи питання фінансування, з метою досягнення кінцевого результату. В багатьох містах України вже зроблені перші кроки на шляху впровадження сучасної комплексної технології енергетичного сервісу. На жаль, Полтавська область серед лідерів впровадження сучасних енергозберігаючих технологій не помічена.

Підприємство «НВЦ Теплокомплект» підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на поєднання зусиль для впровадження в Полтаві і Полтавській області процесів енергозбереження, енергоефективності та прийняття ідеології «зеленої енергетики» для Полтавщини.

На пропозицію компанії «Енергосфера» наша компанія «НВЦ Теплокомплект» прийняла участь у організації стенду для участі у щорічній виставці «НАФТА, ГАЗ, СЕРВІС», що відбулась у Полтавському виставковому центрі в лютому 2014 року.

Символічним є розміщення виставкового стенду компанії «Енергосфера» (за участі компанії «НВЦ Теплокомплект»), що закликає до заміщення органічних енергетичних ресурсів відновлювальними джерелами енергії, поряд зі стендами компаній та монопольних структур, що не зацікавлені в економії споживання органічних палив.

Такою є вимога часу!

 

ПП «НВЦ теплокомплект» удосконалює прийняту в компанії методологію проведення енергетичних обстежень.

Енергоаудитори компанії відпрацьовують методологію визначення енергетичної ефективності впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Якщо доцільність впровадження ІТП сумнівів не викликає, то визначення реальних кількісних характеристик потенціалу енергозбереження від їх впровадження недостатньо врегульоване. Питанням визначення потенціалу енергозбереження при впровадженні індивідуальних теплових пунктів  присвячена нова стаття, що приводиться в розділі «О компании» / «Разработки, проблемы, внедрения».

http://tecom.com.ua/otsinka-efektivnosti-vprovadzhennya-individualnih-teplovih-punktiv.html

 

Українська енергоефективність в світлі євроінтеграції.

Останніми   днями  в  суспільстві активно обговорюється питання про невикористаний шанс підписання «Угоди  про  асоціацію  між Україною та Європейським Союзом». Текст Угоди містить інформацію, що стосується усіх напрямків життя і діяльності суспільства і, в тому числі, про співробітництво у сфері енергоефективності.

Чи була б корисною для України тісна співпраця з ЄС в питаннях енергозбереження та енегоефективності?

Країни Європейського Союзу є взірцем для всього світу з питань ефективності використання енергоносіїв. Навіть фахівці Сполучених Штатів Америки, що мають власну добре відпрацьовану політику енергоефективності, з великою повагою ставляться до досвіду європейських країн.

ЄС має прогресивну законодавчу та нормативну базу з питань енергоефективності. Основні положення Директив ЄС є актуальними і для нас. Звичайно для нас планка дещо зависока, але задачі, шляхи вирішення та перспективи є актуальними. Ось деякі положення нормативних документів Євросоюзу, що характеризують європейські принципи енергоефективності:

 1. Основне стратегічне завдання країн ЄС в питаннях енергоефективності має коротке формулювання «20-20-20», що означає:
 • загальне зниження споживання енергии на 20%;
 • доведення частки енергії відновлювальних джерел до 20%;
 • скорочення емісії парникових газів на 20% (від рівня 1990 року)
 1. Враховуючи, що близько 40% енергії використовується будівлями, декларується сприяння підвищенню енергоефективності будівель шляхом утеплення огороджувальних конструкцій з одночасною модернізацією інженерних мереж;
 2. Значна увага приділяється не лише економії енергії, а і забезпеченню необхідних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях;
 3. Введена обов’язкова паспортизація і сертифікація будівель;
 4. Сформульовані вимоги до систем теплопостачання будівель:
  — районні, блочні або децентралізовані системи теплопостачання з широким  використанням відновлювальних джерел;

— когенерація та теплові  насоси;

 1. До 31.12.2020 року всі нові будівлі мають стати будівлями з майже нульовим споживанням енергії;
 2. До 31.12.2018 року всі будівлі, що належать або використовуються органами державної влади мають бути переоснащені в будівлі з майже нульовим споживанням енергії;
 3. За умов встановлення економічно оптимального рівня енергетичної ефективності  будівель надаються пільги на будівництво або капітальний ремонт будівель;
 4. Опалювальні системи тепловою потужністю більше 20 квт (теплогенератори, насоси, засоби автоматизації) підлягають регулярним перевіркам, при цьому системи опалення з котлами 100 квт і більше – не рідше 1 разу в 2 роки.

Загальновідомо, що Україна є світовим лідером в питаннях енергоНЕефективності. Проблеми аномально високого споживання енергії в Україні потребують негайного вирішення. Саме негайного, бо життя в Україні вже давно перестало бути життям, а стало «виживанням». Саме це слово сьогодні є ключовим для більшості підприємств та громадян України.

Як вписується проблема енергоефективності України в цю ситуацію?

В умовах дефіциту власних енергетичних ресурсів та надвисоких цін на газ, який є основним видом палива в Україні, енергетична складова в діяльності будь-якого підприємства та для кожного сімейного бюджету дуже висока. Цей факт є причиною значного зниження ефективності господарювання підприємств та зниження рівня життя громадян. Підвищення енергоефективності може, і повинно, стати початком створення цілого ряду переваг: підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємств і, на цій основі, підвищення рівня життя громадян України.

В Україні на протязі значного періоду ведуться спроби налагодити процеси, що мають забезпечити підвищення енергоефективності. Певні зрушення є, але досягнень значно менше, ніж проблем. Не створена чітка і прозора законодавча база. Зараз робляться спроби вдосконалення нормативної бази енергозбереження шляхом прийняття ряду законів. На розгляді ціла низка законопроектів (№2548;  №,2550а; №3013; №3014; 30871), що мають унормувати питання проведення енергетичного аудиту, виконання енергосервісних робіт, фінансування впровадження проектів енергоефективності в бюджетній сфері. Знайомство з цими законопроектами особисто мені не додало оптимізму. Ми продовжуємо блукати в темряві, не визначившись з напрямком руху.

На протязі останніх років в Україні внесені певні зміни в нормативну базу процесів, пов’язаних із споживанням енергоносіїв. Я маю на увазі в першу чергу:

 • ДСТУ ВА.2.2-8:2010 «Енергоефективність у складі проектної документації»;
 • ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»;
 • ДСТУ Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова з розробки енергетичного паспорт
 • ДСТУ Б.В.2.5-44: 2000 «Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами» та багато інших.

Переконаний, що нові нормативи щодо теплового захисту огороджувальних конструкцій та енергоефективності будівель цілком відповідають сучасним вимогам та забезпечують основу для якісного проведення енергетичних обстежень та розробки  інвестиційних проектів термомодернзації і санації будівель та впровадження відновлювальних джерел енергії. Відчувається, що ці нормативи розроблені під впливом діючих Директив Європейського Союзу. Цей процес імплементації положень європейських нормативів в українську нормативну базу має продовжуватись. Країни ЄС накопичили велетенський позитивний досвід в питаннях ощадного використання енергії, який сконцентрований у цілому ряді відповідних Директив.

В главі 1 «Співробітництво у сфері енергетики» розділу V Угоди передбачається здійснювати співробітництво у сфері енергетики та енергоефективності, що має базуватись всеохоплюючому партнерстві та включати:

 • імплементацію енергетичної стратегії ЄС в законодавство України;
 • сприяння енергоефективності та енергозбереженню;
 • досягнення прогресу на шляху встановлення привабливого та стабільного інвести-ційного клімату;
 • ефективне співробітництво з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європей-ським банком з реконструкції і розвитку (ЄБРР) та іншими міжнародними фінансовими організаціями;
 • розвиток та підтримка відновлювальної енергетики;
 • науково-технічне співробітництво.

Стаття 341 та додаток ХХVІІ до Угоди визначають порядок встановлення співробітництва на базі Директив Європейського Союзу (приклад):

2

Положення «Угоди про асоціацію…» підлягає детальному вивченню та свідомому і критичному сприйняттю кожної позиції її тексту. Але однозначним є той факт, що Європа є лідером світових процесів енергоефективності.

Навряд чи власний пошук шляхів підвищення енергоефективності дасть кращі результати, ніж використання багаторічних напрацювань країн ЄС. Пошуки власного шляху на протязі майже 20 років не привели до мети. Тому доцільно, ставши учасником загальноєвропейських процесів, скористатись запропонованим досвідом, підтвердженим позитивними результатами. Відмова від підписання Угоди про асоціацію з ЄС надовго залишить нашій країні титул найНЕефективнішої країни світу.

Енергоаудит муніципальних систем теплопостачання

Підприємство «НВЦ Теплокомлпект» за останній період виконало ряд енергетичних обстежень систем комунального теплопостачання та промислових підприємств. Крім основної задачі по проведенню енергетичних обстежень перед фахівцями підприємства була поставлена задача напрацювання методології проведення енергетичних обстежень, що здатна об’єктивно та якісно визначити потенціал енергозбереження системи теплопостачання та забезпечити ранжування і якісне визначення показників економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи.

На думку фахівців «НВЦ Теплокомплект» необхідність удосконалення методології проведення енергетичного аудиту систем теплопостчання в Україні є досить актуальною.

Погляди енергоаудиторів нашої компанії на цю проблему приведені в розділі сайту «О компании. Разработки, проблемы, внедрения»

 

Термомодернізація житлових будинків має стати реальністю

Теплова ізоляція українських будівель, зокрема житлових, не відповідає не лише сучасним світовим вимогам, а навіть вимогам теплотехнічних нормативів тих періодів, коли ці будівлі зводились. Втрати теплової енергії житловими будівлями велечезні. Необхідність утеплення огороджувальних конструкцій житлових будинків не викликає сумнівів. Вже більше 6 років в Україні діє новий ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель». Утеплення, або як сьогодні прийнято називати «термомодернізація» житлових будинків у відповідності до вимог згаданого ДБН може вдвічі скоротити споживання теплової енергії. З 1 липня 2013 року в ДБН внесені зміни, які підняли рівень вимог до теплової ізоляції будівель. Виконання термомодернізації за останніми вимогами може забезпечити зниження витрат теплової енергії на 60-70%. Широке впровадження термомодернізації може дати значну економію енергоносіїв та покращити умови життя мешканцям українських будинків.

Розуміння, що утеплення житлових будинків в Україні має стати масовим, існує не менше 20 років. Але до цього часу термомодернізація житла здійснюється лише подекуди, як реалізація пілотних проектів. В той же час засоби масової інформації, подаючи матеріали  про впровадження  пілотних проектів термомодернізації житлових будинків, створюють враження, що процеси масового утеплення будівель вже почались. На жаль, це лише враження. Для широкомасштабного утеплення житла необхідні значні кошти. Держава таких коштів не має. Виходом із ситуації мають стати кредити та залучення приватних інвесторів. В Україні вже існує таке поняття, як «державно-приватне партнерство». Як мені здається, системи відносин, що означають ці слова, ще не існує, але саме поняття вже є. В рамках згаданої системи відносин інвестиції мають бути повернуті. Причому термін повернення інвестицій має бути не досить значним. Інвестор повинен повернути свої кошти та отримати додатковий прибуток. І цей прибуток повинен бути не менший, ніж та сума, яку може отримати інвестор просто розмістивши свої кошти на депозиті. Ось тут і виникає проблема – повернення інвестицій може стати реальним лише на протязі 20-30 років. Про додатковий прибуток мова взагалі не ведеться. Причиною цього є той факт, що тарифи на теплову енергію для житла, як і газ для житлового сектору, мають нереально низькі ціни. А як наслідок і економія від утеплення невелика. Не вистачає її для повернення інвестицій. Тут нагадує про себе давно відома істина, яку в нашій країні чомусь не дуже визнають – низькі тарифи не завжди благо.

На перший погляд може скластись враження, що ми маємо дешеве тепло для житлових будівель. Насправді воно дешеве тільки для того, щоб не мати економії від утеплення будівель. В реальності  теплопостачання житлових будинків дуже дороге, бо держава компенсує значні кошти постачальнику газу НАК «Нафтогаз України» та виробникам теплової енергії – підприємствам системи «Теплоенерго». Розміри компенсацій значні, але вони не носять регулярного, системного характеру і тому їх практично неможливо врахувати при розробці інвестиційних проектів. До того ж, якщо їх і врахувати на папері, то відсутня будь-яка правова основа для повернення заощаджених коштів інвесторам.

За таких умов в неоднозначній ситуації опиняються енергоаудитори і розробники інвестиційних проектів. Якщо вони орієнтуються лише на ціни газу та тарифи на теплову енергію для житла, то висновки завжди будуть невтішними. Термін повернення інвестицій становитиме 2–3  десятки років. Інвесторів такі показники зацікавити не можуть. Ситуація погіршується ще й тим, що висновки енергоудиторів декларують повну безперспективність впровадження в житловому секторі проектів енергоефективності. Такі висновки  спонукають до песимізму… На жаль, у енергоаудиторів відсутні будь-які підстави для використання більш реальної інформації про фактичну вартість тепла в наших будинках.

Існує два шляхи вирішення проблеми: або забути про перспективи термомодернізації житлових будинків, або встановити порядок, при якому енергоаудитор буде оперувати реальною ціною тепла, а інвестор отримає гарантії повернення інвестицій. Мені особисто імпонує останній варіант вирішення питання.

Компанія «НВЦ Теплокомплект» звернулась з листом до «Спілки енергетичного сервісу України» з пропозицією розглянути ситуацію, що склалася та знайти шляхи сприяння позитивного вирішення питання.

З листом та пояснювальною запискою можливо ознайомитися тут: Открыть

Спілка енергетичного сервісу України

В Україні створена громадська організація «Спілка енергетичного сервісу України». Державна реєстрація здійснена 21.05.2013 р. Мета громадського об’єднання: задоволення інтересів та захист законних прав своїх членів у сфері енергетичного сервісу та забезпечення реальної участі її членів у реалізації державної політики  у сфері енергоефектив- ності, технічного та організаційно-методичного регулювання енергозбе-реження та екологічної безпеки.

Основним завданням Спілки є сприяння створенню в Україні ефективно діючого ринку енергетичного сервісу. Спілка декларує, що є організацією з правами саморегулювання.

ПП «НВЦ Теплокомплект», що є одним з засновників Спілки, покладає надії та докладе всіх зусиль, щоб новостворена «Спілка енергетичного сервісу України» стала діяльним учасником процесів енергоефектив-ності в Україні.

Свідоцтво про реєстрацію  «Спілки енергетичного сервісу України»:  Открыть

Программа SABIT. Энергоэффективность — образ жизни развитых стран

В современном мире для любой из стран очень важным и актуальным является решение вопросов экономного и эффективного использования истощающихся запасов энергетических ресурсов. Для одних стран этот вопрос является важнейшим. От его решения зависят не только благосостояние и жизненный уровень граждан, но и энергетическая безопасность и даже независимость страны.  К числу таких стран относиться Украина. Для других стран, обеспечивающих своим гражданам высокий жизненный уровень и не испытывающих трудностей с энергоносителями решение этого вопроса менее актуально. Соединенные Штаты Америки относятся именно к таким странам.

С точки зрения упомянутых проблем Украина и США занимают диаметрально противоположные позиции. Украина – страна, имеющая наивысшие показатели энергоемкости в мире, а США – наиболее развитая и богатая страна Мира. Энергоемкость внутреннего валового продукта Украины (ВВП) – важнейшего параметра, определяющего энергетическую эффективность национальной экономики – в 2,5 раза выше, чем энергоемкость ВВП США. Развивающиеся страны, к числу которых  относится Украина, должны стремиться уменьшить энергоемкость экономики. Для этого необходимо находить средства для структурной перестройки, перехода к новым технологиям и более жестким стандартам энергопотребления.

Какой опыт в плане повышения энергоэффективности может позаимствовать Украина и другие, входившие в состав Советского Союза страны, у мирового лидера, одной  из наиболее энергоэффективных стран мира Соединенных Штатов Америки? Ответ на этот вопрос и искали представители стран СНГ, входившие в состав группы стажеров, которые  на протяжении 4-х недель изучали вопросы энергоэффективности строительства в США по программе американского правительства «SABIT».

Структура потребления энергии в Соединенных Штатах относительно близка к структуре потребления энергии в Украине. В США потребление первичной энергии зданиями (жилыми и коммерческими) составляет 40 %. Здания потребляют 73 % от общего потребления электроэнергии и 55 % природного газа.

   

В процессе стажировки, встречаясь с представителями многих государственных и коммерческих структур, удалось получить достаточно много информации о потреблении энергии и о политике обеспечения энергоэффективности в США. Мы имели возможность познакомиться с презентациями, обменяться мнениями и получить материалы, объясняющие и обосновывающие политику энергоэффек-тивности США. Идеология и политика энергоэффективности США в значительной степени формируется в Министерстве энергетики США и Национальном институте.

Screenshot_2013-03-17-18-08-07-1

Министерство энергетики США проводит свою деятельность по пути обеспечения внедрения энерго-эффективных технологий для зданий (жилых и коммер-ческих), транспортных и энергетических систем, промыш-ленности. Его Управление по энергетической эффек-тивности инвестирует в экономически чистые энерго-эффективные технологии, которые позволяют укрепить экономику, повысить уровень благосостояния и комфортности граждан страны и обеспечить защиту окружающей среды.

Screenshot_2013-03-17-18-02-54-1

Национальный институт строительных наук (NIBS) является некоммерческой, неправительственной организацией, объединяю-щей представителей правительства, отрасли, потребителей, и направленной на выявление и решение проблем, которые препятствуют строительству  доступного и безопасного жилья, а также торговых, общественных и промышленных зданий в США. Институт ведет большую работу, направленную на энергоэффек-тивность строительства.

В основу идеологии и политики энергоэффективности и экономической безопасности США заложена довольно прочная и устойчивая конструкция, которая не только декларируется, но и обеспечивается на всех уровнях. Эта конструкция имеет три мощных столба, которые и обеспечивают жесткость всей конструкции энергоэффективности.

Основополагающими моментами являются:

Screenshot_2013-03-17-17-43-25-1-1

правовая основа и нормативная база;

новые технологии;

стимулирование рынка.

Если образно сравнивать эту конструкцию со столом или табуреткой, которые могут устойчиво стоять, если ножек будет не менее 3-х, и все они имеют одинаковую длину и прочность, то можно сделать выводы какие факторы и в какой мере определяют успех политики энергоэффективности. На успех можно рассчитывать, если все три основополагающих фактора будут развиты сбалансировано. Судя по всему в Америке это достичь удается.

В процесс подготовки к круглому столу, который состоялся в Министерстве энергетики США, представителям стран СНГ – стажерам программы SABIT, было предложено дать ответы на ряд вопросов, среди которых были такие вопросы:

1. Есть ли понимание важности процессов энергоэффективности в вашей стране?
2.Способствует ли законодательство и нормативная база развитию процессов энергоэффективности в вашей стране?
3. Существует ли в вашей стране система экономического стимулиро-вания (субсидий) процессов энергоэффективности?

По своей сути эти вопросы являются ключевыми для создания условий, при которых возможно функционирование процессов, обеспечивавших достижение энергоэффективности. Поэтому заданные в Министерстве энергетики США вопросы были не случайными. К сожалению, для Украины положительный ответ на эти ключевые вопросы энергоэффективности дать невозможно.

Рынок энергосберегающих технологий в Украине не стимулируется. Более того, рынок энергосбережения практически еще не сформирован. Понимание того факта, что современное развитие экономики – это новые технологии, обеспечивающие резкое снижение потребления энергии еще не наступило. В Украине еще не произошло изменение мышления в пользу энергоэффективности. Как результат, вместо активизации усилий по снижению потребления энергии Украина ждет от России дешевый газ, при этом не желая понимать, что снижение цены на газ не изменит статус Украины, как самой энергорасточительной державы.

Далекой от совершенства остается украинская правовая и нормативная база в вопросах энергоэффективности. Если продолжить образное сравнение с «табуреткой», то наша украинская «табуретка» не имеет достаточного количества ног, а те, которые есть не обладают необходимой прочностью. При этом можно с уверенностью сказать, что технический потенциал в Украине есть. Есть достаточно много специалистов, обладающих знаниями и опытом, и способных внедрять самые современные технологии. Однако продолжительный период топтания на месте  существенно снижает число энергетических оптимистов. Многие компании и квалифицированные специалисты, знающие толк в энергетическом сервисе, ищут возможность применения своего опыта за пределами Украины.

Очень хочется, что бы в Украине заработал надежный механизм, обеспечивающий энергоэффективное будущее. Для создания такого механизма американский опыт может сыграть свою положительную роль. Проблемы энергоэффективности в США и в Украине существенно отличаются. Копировать все нюансы американской политики энергоэффективности наверное не имеет смысла. Однако понимание американского механизма энергоэффективности дает возможность лучше увидеть те проблемы, которые не дают возможности  развить наши украинские процессы, обеспечивающие устойчивое движение по пути энергоэффективности

Знакомство с системой субсидирования энергоэффективности и защиты природы в Соединенных Штатах Америки дает понимание роли государственных экономических стимулов  в вопросах внедрения возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Таких стимулов  в Украине нет. В США практически все природоохранные и энергосберегающие мероприятия осуществляются с использованием государственных субсидий. Субсидии – это главный двигатель процесса. Энергосберегающие мероприятия, как правило, требуют значительных капитальных затрат и имеют большие периоды возврата инвестиций. Но переоценить значение таких мероприятий невозможно. Дальновидное государство это понимает, на то оно и государство, и оказывает финансовую поддержку для внедрения современных энергоэффективных технологий. Такая поддержка оказывается коммерческим структурам, муниципальным объектам, отдельным гражданам. Другого пути просто нет. Это важный вывод для понимания процессов энергоэффективности в Украине. В Америке и в других развитых странах это поняли давно и открыли широкую зеленую улицу для энергоэффективности. В США соответствующие стимулы установлены федеральным правительством, правительствами штатов и органами местного самоуправления. Каждый штат имеет свои особенности экономического стимулирования мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности. Способы экономического стимулирования очень разнообразны – это корпоративные и личные налоговые льготы, кредитные льготы, прямые денежные компенсации. Широко используются грантовые программы для поощрения программ энергоэффективности. Существуют и другие способы экономического стимулирования энергоэффективности.

Любой гражданин США на сайте Министерства энергетики http://www.dsireusa.org/ может ознакомиться с информацией о политике энергоэффективности в США и об условиях экономического стимулирования энергосберегающих проектов. Полученная информация может быть использована в своих интересах и рядовими гражданами страны, и коммерческими или муниципальными структурами. И во всех случаях энергетические интересы государства совпадают с интересами граждан.

Screenshot_2013-03-19-21-19-41

Развитие энергоэффективности в США осуществляется благодаря действенной финансовой поддержке государства, развитой законодательной базе и широкому развитию местного самоуправления, являющегося фундаментальной основой государства.

Мы, стажеры программы SABIT, познакомились со многими зданиям, построенными с учетом последних достижений энергоэффективных технологий. Решение подобных задач, с технической точки зрения, под силу отечественным специалистам. Но что бы это стало возможным необходимо поставить на прочные ноги «табуретку» отечественной энергоэффективности.

С.Парасочка

Энерго-экологический анализ зданий от «The Weidt Group». Программа SABIT

weidt

Компания «The Weidt Group» основана в 1977 году с целью анализа последствий воздействия на окружающую среду проектирования, строительства и эксплуатации зданий.

Компания предлагает анализ энергоэффективности и экологичности проектируемых и эксплуатируемых объектов:
 • сбор информации по энергоэффективности и экологической чистоте действующих объектов, ее обобщение, анализ и разработка рекомендаций  по обеспечению энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду;
 • разработка предпроектных предложений для проектиролвания зда- ний с учетом требований экологической безопасности и энергоэффек- тивности;
  разработка  программного  обеспечения по тематике энергоэф-фективность и экологическая безопасность.

  

Группа Weidt осуществляет сравнительный анализ фактически внедренных энергосберегающих мероприятий в новом строительстве и на существующих зданиях для оценки эффективности применения новых технологий строительства, материалов и оборудования.

Net-Zero-Court-448x280

Объектами исследования группы Weidt есть жилые, коммунальные, муниципальные и коммерческие здания.

Потребителями продукции компании Weidt есть архитекторы, инженеры, строители службы эксплуатации, коммунальные предприятия, муниципалитеты, политики. Глубокая аналитическая деятельность в течении нескольких десятилетий является основанием для успешной работы The Weidt Group в энергетической политике, разработке программных продуктов, подготовке рекомендаций. Группа Weidt является одной из движущих сил в политике энергоэффективности США. Группа предлагает новые инструменты для новой политики зеленого строительства. Группа Weidt, как энергетическая компания консультирует более чем 1200 новых строительных проектов. Weidt ведет свою работу на международном уровне. В базе данных группы более 7600 объектов.
Программное обеспечение группы Weidt, используемое на веб-основе, позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры эксплуатации зданий. Используя большой массив накопленной информации и собственное программное обеспечение группа Weidt с 1988 года занимается моделированием параметров эксплуатации существующих и проектируемых зданий. Энергетическая модель здания, составленная с высоким уровнем достоверности – это мощный инструмент в продвижении идеологии энергосервиса.
Screenshot_2013-03-08-18-36-59-1
Одним из важных элементов работы компании является сотрудничество «Агенством США по охране окружающей среды» и с «Советом США по зеленым зданиям» в вопросах сертификации зданий по стандартав Energy Stag и LEED. Группа Weidt имеет свои офисы в штатах: Миннесота, Колорадо, Айова.
В план стажировки в США по программе SABIT по теме «Энергоэффективность строительства» была включена презентация компании «The Weidt Group», которая состоялась в офисе Weidt  в городе Де-Мойн штата Айова. 29 января 2013 года.
100_3397
Презентацию была проведена одним из руководителей программы Weidt  Юлией Готье. За короткое время презентации трудно вникнуть во все особенности деятельности «The Weidt Group». Однако презентация сразу стала для меня одной из самых значимых среди всех деловых встреч  в США. Деятельность Weidt участвует в образовании одного из главных звеньев политики энергоэффективности в США – накопление и систематизация информации, ее анализ и разработка дальнейшей стратегии развития энергоэффективности. В деятельности компании я увидел пример, который необходимо наследовать нам. В Украине подобная деятельность вообще не ведется.  Weidt связывает в единую систему все усилия, направленные на повышение энергоэффективности и придает этим усилиям системность: не отдельные разобщенные усилия, а система действий. Weidt накапливает информацию об энергетических и экологических характеристиках зданий, обобщает и анализирует эту информацию, что бы использовать ее при проведении энергетических аудитов, разработке предпроектных предложений или выполнении технико-экономических обоснований, при розработке  рекомендаций и компьютерных программ . «The Weidt Group» постоянно совершенствует свою деятельность. Не случайно слова американского историка, юриста и писателя Дэниела Бурстина: «Самое большое препятствие  к открытию не невежество – это иллюзия знания» используются компанией в своих презентациях. Этих слов, принятых в качестве девиза, очень не хватает украинскому энергосбережению/энергоэффективности. Все иллюзии, даже очень красивые, должны быть исключены. А все действия, обеспечивающие реализацию проектов энергоэффективности, должны быть основаны на практических знаниях и объективной информации.
Сейчас сложно говорить каким образом можно было бы использовать опыт «The Weidt Group» в Украине. Политика энергоэффективности в США и в Украине строится на разной почве и каждая страна имеет свою специфику и находится на различных стадиях развитияю Однако не вызывает сомнений необходимость использования этого полезного опыта.
На нашем сайте в разделе «НОВОСТИ» за 23.12.2012 года мы говорили об опасных тенденциях в развитии украинского энергоаудита. Предложения Ассоциации энергоаудиторов принять за основу для проведения энергетического аудита зданий некий «калькулятор» — это путь к дискредитации такого важного этапа в структуре программ энергоэффективности, каким является энергетический аудит
По моему мнению, полезный опыт группы Weidt может быть применен в Украине именно через развитие Энергетического Аудита. Использование понятия ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ при проведении энергоаудита в Украине представляется вполне оправданным. Введенный еще в 2007 году, но с большими потугами входящий в жизнь, ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий» предусматривает обязательную разработку для каждого здания энергетического паспорта. Логическим продолжением и дополнением к энергетическому паспорту может стать энергетическая модель здания. На сегодняшний день очень важно недопустить развитие процесса «штамповки» паспортов и энергетических аудитов, не представляющих реальной ценности. Вместо «штамповки», так называемых аудитов, выполненных с использованием «калькуляторов», необходимо существенно поднять роль аудита, в том числе и путем включения в его состав разработки энергетической модели здания.
Любое здание и его система энергопотребления представляют собой довольно сложный механизм. Все составляющие этого механизма  имеют свои алгоритмы в зависимости от назначения здания, особенностей эксплуатации, климатических факторов, периода года, дней недели, времени суток. На потребление энергии существенно влияют факторы рынка и многое другое. Каждое здание имеет свои особенности. Для объективной оценки факторов энергопотребления и воздействия на окружающую среду необходимо создать модель – упрощенное представление сложного механизма здания и всех энергетических процессов, протекающих в нем. Такая энергетическая модель здания должна создаваться на стадии проведения энергетического аудита, разработки предпроектных предложений или технико-экономических обоснований и сопровождать здание на протяжении всего периода его эксплуатации.
Введение энергетической модели здания, использующей передовой мировой опыт, даст возможность:
 • получать более полную, комплексную и качественную оценку энергетического состояния здания;
 • разработки качественных программ энергоэффективности зданий, использующих объективнуюи достоверную информацию;
 • полного и качественного анализа технико-экономической целесообразности проведения модернизации здания и его энергетичсеких систем;
 • оценки полноты и качества реализации проектов энергоэффективности;
 • оценки эффективности использования энергии в динамике в режиме реального времени;
 • повысить роль и престижность энергетического аудита.

 Разработка энергетической модели здания – это сложный и трудоемкий процесс. Однако использование элементов энергетической модели здания должно стать обязательным условием выполнения энергетического аудита зданий. Специалисты нашей компании приложат максимум усилий к совершенствованию отчетов о проведении энергетического аудита с учетом полученного опыта. Опыт компании «The Weidt Group» мы будем продолжать изучать и использовать в своей работе на основе постоянных контактов с этой компанией.

Энергоаудит жилых домов в США. Программа SABIT

По данным Агенства США по охране окружающей среды более 17% всех видов энергии в США используются в жилых домах. Это составляет довольно большую часть от общего потребления энергии страной. Поэтому в США большое внимание уделяется вопросам оптимизации потребления энергии жилыми домами. На это, в частности, направлен стандарт Energy Star, внедрение которого в США дает реальные плоды. Первым шагом на пути к оптимизации энергопотребления жилых домов является проведение энергетического аудита жилых домов.

В ходе стажировки «Энергоэффективность в строительстве» по программе SABIT для нашей группы были предложены встречи с американскими компаниями, которые специализируются на проведении энергетического аудита в жилых домах. Первая встреча состоялась 17 января 2013 года в городе Манассас, штат Вирджиния c компанией «The Home Energy Detective».

С компанией «TDS Sustom Construction» мы встретились в начале февраля 2013 года в городе Мадисон, штат Висконтин.

Прежде, чем рассказать о методологии проведения энергетического аудита, принятой в США,  хочется сказать несколько слов о жилых домах, в которых живут американские семьи и в которых проводится энергетический аудит. Большинство американцев проживает в индивидуальных домах. Дома американцы строят из деревянных панелей. Кирпичных или бетонных жилых домов в Америке практически нет. (Есть мнение, что торнадо, разрушив каменный дом, не оставляет шансов на выживание его обитателям, а из под обломков деревянного дома выбраться значительно легче

Американцы любят удобства и комфорт. Каждый дом снабжен кондиционером. Системы отопления в домах преимущественно воздушные. Потребность американцев в комфорте во многом определяет и характер действий по обеспечению экономного использования энергоносителей. Создание оптимальных условий в помещениях – это первоочередная задача. Идеология экономии любой ценой («энергосбережении»), принятая у нас, является тормозом к развитию процессов энергоэффективности («Разруха не в клозетах, а в головах» М.Булгаков).

Концепции деятельности обоих компаний очень схожи. Методологии проведения энергетических аудитов очень близки. Перечень приборов, который используется при проведении энергетического аудита практически одинаков. Целью проведения аудита является:

 • ликвидация сквозняков и холодных полов с целью обеспечения комфортных условий:
 • достижение эффективной работы  систем обогрева и охлаждения;
  проверка безопасности использования газового оборудования и повышение эффективности его эксплуатации;
 • предотвращение причин образования повышенной влажности и плесени в помещениях;
 • проверка эффективности эксплуатации и испытание вентиляцион- ных систем;
 • разработка мероприятий по герметизации и утеплению ограждающих конструкций здания.

При желании владельца дома компании-аудиторы могут практически выполнить

 • все работы по повышению эффективности использования энергии:
 • герметизацию конструкций дома;
 • тепловую изоляцию ограждающих конструкций;
 • гидроизоляцию и пароизоляцию конструкций;
 • герметизацию воздуховодов систем вентиляции и кондиционирова- ния;
 • наладку отопительно-вентиляционных систем;
 • другие работы.

Энергоаудиторы предоставляют владельцам домов информацию о возможности получения государственных стимулов для выполнения упомянутых выше работ. Государственные стимулы – субсидии – являются одним из главных факторов создающих мотивацию к выполнению энергетической модернизации жилых домов.

Среднестатистическая стоимость проведения энергетического аудита жилого дома составляет $400-500. Затраты на проведение термомодернизации дома в соответствии с выводами энергетического аудита – до 5-6 тысяч долларов. Понесенные затраты, с учетом предоставления государственных компенсаций, окупаются довольно быстро. Проведение такого комплекса работ распространено на всей территории Соединенных Штатов.

В условиях Украины стоимость работ будет значительно ниже. Однако, наше государство субсидий не предлагает и похоже об этом пока не задумывается.

При проведении энергетического аудита жилых домов в США и других странах Запада особое внимание уделяется ограничению неконтролируемого обмена воздуха между внутренним подогретым воздухом и холодным наружным воздухом. Речь идет о достижении практически полной герметичности дома, что позволяет уменьшать расходы энергии. Такой подход существенно повышает ответственность за обеспечение качественного функционирования систем вентиляции дома. Ситуация усугубляется тем фактом, что в домах, как правило, эксплуатируются газовые приборы.

Для испытаний герметичности дома в США широко распространено специальное устройство, которое имеет наименование BLOWER DOOR SYSTEM, что представляет собой: вентилятор, установленный на специальных дверях-трансформере. В комплект устройства входит компьютер.

При проведении испытаний из помещения вентилятором удаляется определенное количество воздуха, достаточное для создания в доме разрежения 50 паскалей. При этом все двери, окна и вентиляционные каналы закрыты. Такой метод испытаний позволяет определить объем наружного воздуха, присасывающегося через неплотности и оценить суммарную площадь щелей, которые имеются в доме. При проведении испытаний в холодное время время года, когда температура наружного воздуха значительно ниже температуры внутреннего воздуха, при помощи тепловизора возможно относительно легко выявить места расположения щелей и ликвидировать их.

В период испытаний двери-трансформеры устанавливаются в проеме входных дверей.

 Хочется искренне поблагодарить господина Troy Tanner, президента компании «The Home Energy Detective» и господина Sam Breidenbach, президента компании «TDS Custom Construction» за предоставленную возможность ознакомиться с опытом работы компаний, за их гостеприимство и радушие.

Screenshot_2013-03-03-12-28-33

Screenshot_2013-03-03-12-32-22

Полученный опыт будет полезен для нашей компании. Надеемся на дальнейшее продолжение контактов с американскими компаниями. Особенности нашей страны не позволяют рассчитывать на достаточно емкий рынок в этой области на современном этапе. Однако, несомненно, мы предпримем усилия к выполнению подобных работ, невзирая на то, что выполнение таких работ требует наличия большого количества дорогостоящего оборудования. Будущее за этими работами.

Заинтересованных владельцев индивидуальных домов просим обращаться к нам. Будем рады сотрудничеству.

С.Парасочка