До питання методології проведення енергетичного аудиту систем теплопостачання. Тепловий баланс — основа алгоритму проведення енергетичних обстежень.

Підприємство «НВЦ Теплокомлпект» за останній період виконало ряд енергетичних обстежень систем комунального теплопостачання та промислових підприємств. Крім основної задачі по проведенню енергетичних обстежень перед фахівцями підприємства була поставлена задача напрацювання методології проведення енергетичних обстежень, що здатна об’єктивно та якісно визначити потенціал енергозбереження системи теплопостачання та забезпечити ранжування і якісне визначення показників економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи. Методологія повинна забезпечити можливість внесення коригувань в оцінку основних техніко-економічних показників в наступні періоди, наприклад після часткового впровадження енергозберігаючих заходів. При роботі над методологією особлива увага приділялась аналізу нормативної літератури, щодо питань виконання енергетичних обстежень систем теплопостачання та аналізу розроблених для деяких міст України міських енергетичних планів, схем теплопостачання та енергетичних аудитів.

Звертає на себе увагу та обставина, що в багатьох виконаних роботах відсутнє аргументоване визначення потенціалу енергозбереження систем теплопостачання незважаючи на те, що саме визначення потенціалу енергозбереження є однією з основних цілей проведення енергетичного аудиту.

Фахівці нашого підприємства прийшли до висновку, що при проведенні енергетичних обстежень систем теплопостачання, рекомендований багатьма посібниками та типовими методиками  ТЕПЛОВИ БАЛАНС, є саме тим механізмом, що забезпечує коректне проведення оцінки потенціалу енергозбереження систем теплопостачання  та вирішує інші поставлені задачі.

Необхідність розробки теплових балансів для систем теплопостачання дещо збільшує трудомісткість проведення енергетичних обстежень, але значно підвищує вагомість таких робіт. Крім того, суттєво підвищується відповідальність енергоаудиторів за результати виконаних робіт.

Із згаданими матеріалами можна ознайомитись тут: Открыть