До питання температурних графіків відпуску теплової енергії.

Традиційні системи центрального теплопостачання, що дістались нам в спадщину від Радянського Союзу та ті, що побудовані після 1991 року, але за тими ж принципами, передбачають регулювання відпуску теплової енергії, так званим, якісним методом, що реалізується безпосередньо на котельні. Цей метод полягає в тому, що в системах теплопостачання циркулює постійна незмінна кількість теплоносія, який змінює свою температуру в залежності від температури зовнішнього повітря. Для кожної системи застосовується певний тип температурного графіка. Наприклад, 95/70оС; 115/70оС; 130/70оС. Температурні графіки позначаються за значеннями температури в прямому та зворотньому трубопроводах на виході із котельні, що відповідають розрахунковим значенням зовнішнього повітря.

Параметри температурного графіка залежать від витрат теплоносія, що циркулює в системі та від теплових втрат будівель, що опалюються.

Зараз практично для всіх систем центрального теплопостачання є характериним недотримання (заниження) розрахункових температурних графіків відпуску теплової енергії. Що це: порушення нормативних параметрів, що приводить до погіршення гігієнічних умов, чи необхідність пов’язана із забезпеченням енергетичної ефективності ?

Необхідно вжити заходів по недопущенню заниження температурних графіків ? Чи допомогти теплопостачаючим компаніям обгрунтувати зниження розрахункових температурних графіків відпуску тепла ?

Нижче приведені матеріали з цього приводу, основані на досвіді роботи нашої компанії

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/tempgraf.pdf

С.Парасочка