Енергетичний аудит систем теплопостачання. Оцінка ефективності використання енергії.

Компанія «НВЦ Теплокомплект» продовжує удосконалювати методологічні підходи до проведення енергетичного аудиту систем теплопостачання. Ключовим моментом при проведенні енергетичного аудиту є оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та оцінка ефективності впровадження енергозберігаючих заходів. Ці питання є найголовнішими, бо саме з них починається формування стратегії докорінної модернізації систем теплопостачання, створення та планування впровадження ідеології «зеленого середовища» — екологічно чистого середовища для проживання та трудової діяльності людей з мінімально можливим споживанням енергії.

Аналіз власного досвіду та знайомство із рядом звітів про виконання енергетичних аудитів систем теплопостачання деяких населених пунктів України та з декількома міськими енергопланами показує, що досить часто оцінки енергоефективності використання паливно-енергетичних ресурсів не досить об’єктивні, не досить аргументовані та не досить повні. На жаль, практично у всіх роботах, з якими довелось ознайомитись, відсутні матеріали по аргументованій оцінці потенціалу енергозбереження систем теплопостачання. Питання необхідності та обов’язковості оцінки потенціалу енергозбереження серед фахівців енергетичного аудиту сьогодні є дискусійним. Є думка, що відсутність достатньої кількості приладів обліку та не завжди об’єктивна бухгалтерська та статистична інформація виключають можливість визначення потенціалу енергозбереження існуючих систем теплопостачання. Так, дійсно, складності є. Але енергоаудитори нашої компанії твердо визначились щодо цього питання: без визначення потенціалу енергозбереження відсутній і сам енергетичний аудит.

Відзвітувати про проведений енергоаудит без розробки детального теплового балансу та виходу на потенціал енергозбереження досить зручно та економно, з точки зору трудомісткості. Розробка теплового балансу в умовах відсутності достовірного обліку і необ’єктивної статистики достатньо трудомістка задача і, що головніше, підвищує відповідальність енергоаудитора та якість виконаних робіт.

Погляди на згадані вище витання викладені в статті, яку можна знайти за посиланням:

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/efzahodiv.pdf

P.S. Можливо я скажу непопулярні речі, але у мене склалось враження, що проведена велетенська робота в рамках програми американського Агенства США по міжнародному розвитку (USAID) «Реформа міського теплозабезпечення» могла б бути значно ефективнішою, якби американський досвід був би більше адаптований до умов України. США досягли значних успіхів у питаннях енергоефективності. Я в цьому переконався на протязі 4-х тижнів вивчаючи це питання в різних штатах США. Досвід США безцінний і корисний для нашої країни. Але США і Україна знаходяться в різних умовах і першочергові задачі у нас різні. Це ж стосується і розвинених країн Європи. Тому світовий досвід необхідно «підганяти» під наші умови. В США поняття потенціалу енергозбереження взагалі відсутнє. Там інші пріоритети, серед яких найголовніший – створення оптимальних умов у будівлях та, на цій основі, підняття рейтингу будівель та масове впровадження «зелених» технологій. Для нас потенціал енергозбереження та його реалізація – питання номер один.