Енергоаудит муніципальних систем теплопостачання

Підприємство «НВЦ Теплокомлпект» за останній період виконало ряд енергетичних обстежень систем комунального теплопостачання та промислових підприємств. Крім основної задачі по проведенню енергетичних обстежень перед фахівцями підприємства була поставлена задача напрацювання методології проведення енергетичних обстежень, що здатна об’єктивно та якісно визначити потенціал енергозбереження системи теплопостачання та забезпечити ранжування і якісне визначення показників економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи.

На думку фахівців «НВЦ Теплокомплект» необхідність удосконалення методології проведення енергетичного аудиту систем теплопостчання в Україні є досить актуальною.

Погляди енергоаудиторів нашої компанії на цю проблему приведені в розділі сайту «О компании. Разработки, проблемы, внедрения»