Енергозбереження в бюджетній сфері. «Тимчасові методичні рекомендації по підготовці та впровадженню заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області»

Загальновідомо, що фактичне споживання енергоносіїв об’єктами бюджетної сфери значно перевищує встановлені в Україні нормативи. За оцінками фахівців потенціал ресурсозбереження в будівлях бюджетної сфери може сягати 40% від існуючого енергоспоживання. Саме неефективність витрат бюджету на постачання комунальних ресурсів визначає необхідність підвищення ефективності споживання енергії в бюджетних установах.

На жаль, визначення потенціалу енергозбереження та розробка пропозицій по впровадженню енергозберігаючих заходів загальнові- домим шляхом — шляхом проведення енергетичного аудиту на бюджетних об’єктах України діє лише частково. Обов’язкове проведення енергетичного аудиту, про що довгий час велись розмови, не введено. Не впроваджений і механізм енергетичного менеджменту на бюджетних об’єктах. Така ситуація не стимулює розвиток процесів енергозбереження. Тому посадовими особами Полтавської обласної адміністратрації ведеться пошук шляхів оптимізації ведення роботи по забезпеченню енергоефективності на об’єктах бюджетної сфери. В рамках ведення цієї роботи нашому підприємству запропоновано надати свої пропозиції до розробки «Тимчасових методичних рекомендацій по підготовці та впровадженню заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області». Ці рекомендації розраховані на керівників бюджетних установ та посадових осіб районних державних адміністрацій, міських, сільських та селищних рад і мають використовуватись в період підготовки попередніх пропозицій по розробці і впровадженню заходів з енергозбереження.

Такі пропозиції нами були розроблені. Ознайомитись з ними можливо по посиланню: