Кінець міфам про дешевий газ.

41Дешевий газ – це звичайно непогано для нашої країни. Зниження витрат на енергоносії для нас є життєво важливим фактором.  Але, в Україні досить часто пошуки шляхів для отримання дешевого газу підміняють ведення конструктивної, планомірної та наполегливої роботи по підвищенню енергоефективності української економіки. Сьогодняшні відносини з монопольним постачальником природного газу, що фактичнохарактеризуються станом реальної війни, ставлять крапку на міфах про дешевий газ. Шкода, що лише ціною значних людських, політичних та економічних втрат приходить таке розуміння. Залишається сподіватись, що нова влада в Україні належним чином оцінить стан споживання енергії в нашій державі та поставить питання підвищення енергоефективності в Україні на належний рівень.

З точки зору енергоспоживання Україна є унікальною країною, бо має найбільш енергоємку  економіку. Еенергоємність, що характеризується величиною витрат енергії на 1$ ВВП (валового внутрішнього продукту), є самою високою у світі, що в 3,5 рази перевищує середньосвітовий рівень. Тому енергоефективність в Україні має стати найбільш важливою темою та напрямком дій. Ми повинні подолати відставання України від світового співтовариства в питаннях енергозбереження та енергоефективності.

В гонитві за міфом «дешевого газу»  Україна втратила дуже багато часу. Політична та економічна ситуація в Україні, що має місце сьогодні, вимагає негайних конструктивних та інтенсивних дій на шляху підвищення енергоефективності української економіки. Необхідно вийти із залежності від російського газу. Україна, яка пов’язує своє майбутнє із Європейським Союзом та прогресивною світовою спільнотою, повинна прийняти для себе нову економічну стратегію, яка вже досить давно прийнята провідними країнами світу. Сьогодні широко розповсюджений рух за впровадження «зеленої енергетики». Мова йде про розвиток нових енергетичних технологій, що дають можливість в рази скоротити споживання енергії. Цього можна досягти шляхом широкого впровадження  відновлювальних джерел енергії (геліосистеми, теплові насоси, вітроенергетика та інше) при одночасному підвищенні теплової ізоляції будівель.

В ЄС діють директиви, які поставили перед своїми членами завдання реалізувати програму «20-20-20», яка передбачає до 2020 року скоротити загальне споживання енергії та викиди в оточуюче середовище забруднюючих речовин на 20%, та до 20% довести частку відновлювальних джерел енергії від загального її споживання. І це не просто декларації. Ця ідея набула широкого розповсюдження. З 2008 року почала діяти Угода Мерів, яка поєднує та координує діяльність муніципалітетів міст різних країн світу, що прийняли до виконання ідеологію «зеленої енергетики», або, точніше, «зеленої економіки». Сьогодні цю угоду вже підписали Мери більше як 5 тисяч міст з 50 країн світу. Від України Угоду підписали Мери 48 міст. В Полтавській області цю Угоду підписав лише Мер міста Миргород.

Реалізація ідеології «зеленої енергетики» може бути досягнута шляхом реалізації комплексної технології ведення робіт. Така технологія має назву енергетичний сервіс і передбачає комплекс заходів, включаючи питання фінансування, з метою досягнення кінцевого результату. В багатьох містах України вже зроблені перші кроки на шляху впровадження сучасної комплексної технології енергетичного сервісу. На жаль, Полтавська область серед лідерів впровадження сучасних енергозберігаючих технологій не помічена.

Підприємство «НВЦ Теплокомплект» підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на поєднання зусиль для впровадження в Полтаві і Полтавській області процесів енергозбереження, енергоефективності та прийняття ідеології «зеленої енергетики» для Полтавщини.

На пропозицію компанії «Енергосфера» наша компанія «НВЦ Теплокомплект» прийняла участь у організації стенду для участі у щорічній виставці «НАФТА, ГАЗ, СЕРВІС», що відбулась у Полтавському виставковому центрі в лютому 2014 року.

Символічним є розміщення виставкового стенду компанії «Енергосфера» (за участі компанії «НВЦ Теплокомплект»), що закликає до заміщення органічних енергетичних ресурсів відновлювальними джерелами енергії, поряд зі стендами компаній та монопольних структур, що не зацікавлені в економії споживання органічних палив.

Такою є вимога часу!