Оцінка ефективності впровадження індивідуальних теплових пунктів.

Однією з найактуальніших тем українського енергозбереження є проблеми, пов’язані з низькою енергетичною ефективністю комунальних систем теплопостачання. Є різні  оцінки потенціалу енергозбереження: від 20-30% до 60-70%. Головною метою проведення енергетичного аудиту є визначення  реальних кількісних характеристик потенціалу енергозбереження. Але, на жаль, у звітах про проведення енергетичного аудиту аргументація прийнятих значень потенціалу енергозбереження дуже часто відсутня. Натомість для кожного із запропонованих енергозберігаючих заходів приймаються середньостатистичні проценти економії.

Ряд методичних рекомендацій та публікацій дають орієнтовну оцінку потенціалу енергозбереження для окремих напрямків енергозберігаючих заходів. Ця інформація досить часто використовується при проведенні енергетичних обстежень. Але ці дані оціночні і, як правило, не спираються на реально проведені дослідження і не враховують особливості кожного об’єкта. Сучасний стан процесів енергоефективності не може задовольнятись використанням лише узагальнених прогнозів. Необхідно впроваджувати практику достовірного прогнозування потенціалу енергозбереження індивідуально для кожного об’єкту досліджень.

Нашим підприємством «НВЦ Теплокомплект» проводяться роботи по обстеженню ряду бюджетних будівель з метою відпрацювання методології, що дає можливість спрогнозувати величину потенціальної економії теплової енергії індивідуально для кожної будівлі, що можливо досягти за рахунок впровадження індивідуальних теплових пунктів.

Матеріали, що знаходяться на  посиланні

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/Itp_efekt.pdf

містять запропоновану методологію визначення ефективності впровадження індивідуальних теплових пунктів.