ПП «НВЦ теплокомплект» удосконалює прийняту в компанії методологію проведення енергетичних обстежень.

Енергоаудитори компанії відпрацьовують методологію визначення енергетичної ефективності впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Якщо доцільність впровадження ІТП сумнівів не викликає, то визначення реальних кількісних характеристик потенціалу енергозбереження від їх впровадження недостатньо врегульоване. Питанням визначення потенціалу енергозбереження при впровадженні індивідуальних теплових пунктів  присвячена нова стаття, що приводиться в розділі «О компании» / «Разработки, проблемы, внедрения».

http://tecom.com.ua/otsinka-efektivnosti-vprovadzhennya-individualnih-teplovih-punktiv.html