Про «типові помилки» при проведенні енергетичного аудиту (Зібрання Асоціаці енергоаудиторів 20.12.12р)

20 грудня 2012 року в Києві відбулось зібрання енергоаудиторів України, проведене «Асоціацією енергоаудиторів». Асоціація має на меті здійснення координації дій енергоаудиторів України. Взявши за мету досягнення статусу Саморегульованої організації,Асоціація ставить перед собою велику кількість завдань, серед яких:

  • координація дій енергоаудиторів на промислових, комунальних об’єктах та при проведенні енергоаудиту будівель;
  • нормативне і методологічне забезпечення якості енергетичного аудиту;
  • взаємодія з Мінрегіонбудом (МінЖКГ);
  • координація міжнародних проектів з енергоефективності;
  • розвиток ЕСКО;
  • взаємодія з ОСББ.

Поставлені завдання дуже важливі і дійсно потребують координації та узгодження дій енергоаудиторів України. Успіху у вирішенні поставлених завдань має сприяти підвищення ролі енергетичного аудиту та підняття престижу праці енергоаудиторів. Висока актуальність теми енергозбереження та підвищення енергоефективності ставить перед енергоаудиторами підвищені вимоги. Україна потребує кваліфікованих енергоаудиторів. При досить значній кількості зареєстрованих енергоаудиторів в Україні існує дефіцит енергоаудиторів, що відповідають вимогам світової практики. Одним з головним завдань об’єднання енергоаудиторів має стати сприяння процесу підготовки енергоаудиторів, здатних якісно та кваліфіковано виконати свої завдання: постановки діагнозів нашим недосконалим системам енергоспоживання та розробки практичних проектів підвищення енергоефективності.

Крім високих вимог до кваліфікації та досвіду практичної роботи на об’єктах споживання та генерації енергії енергоаудитору необхідно бути фахівцем широкого профілю та мати такі важливі якості, як ерудицію, психологічну підготовку, вміння контактувати з людьми, мати знання, та постійно навчатись, з питань маркетингу, передових енергозберігаючих технологій та економіки, вміння та здібності до аналітичного мислення. Саме аналітичне мислення має бути основною рисою енергоаудитора.

На Зібранні енергоаудиторів була проведена презентація «Програмного продукту (калькулятора) для автоматизованої підготовки звітів з енергоаудитів будівель». Чи сприятиме цей «продукт» розвитку справжнього енергетичного аудиту? Впевнений, що ні. Метою впровадження «калькулятора» його розробники вважають: введення «єдиної форми вводу та виводу інформації», «автоматизація процесів розрахунків» та «затвердження єдиної методики розрахунків». На моє переконання, до методик розрахунків, а тим більше їх затвердження, Асоціація не має прямого відношення. Для цього в Україні діють: ДБН В 2.6-31:2006; ДСТУ НБА.8.2-5:2007; ДСТУ БА.2.2-8:2010 та інш., а «єдина форма виводу інформації» регламентується згаданими вище нормативними документами та Типовою методикою «Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту», затвердженою наказом НАЕР від 20.05.2010 уар. №56. Запропонований «Програмний продукт» є лише першим кроком на шляху до надання методологічної допомоги енергоаудиторам в «автоматизації процесів розрахунків». Прийняття «Програмного продукту» як прямого керівництва до дій не може бути корисним для розвитку енергетичного сервісу в Україні. Цей «продукт» прирівнює енергоаудитора до простого рахівника (счетовода), про це свідчить навідь слово з назви «Програмного продукту»: КАЛЬКУЛЯТОР. (Вікіпедія: калькулятор – це обчислювальний пристрій для виконання операцій над числами або алгебраїчними формулами). В разі якщо український енергоудитор буде «калькулятором», а не носієм сучасних енергоефективних технологій стан справ в Україні не покращиться.

Розробники «Програмного продукту» практично зводять функції енергоаудитора до «прикріплення фотографії» та «роздруківки звіту», а це є спробою поставити енергетичний аудит на поток, що є згубним для розвитку енергетичного сервісу.

4_3

Кожний енергоаудитор проходить навчання у відповідних Центрах підготовки енергоаудиторів. Серед великої кількості матеріалів, які пропонують до засвоєння енергоаудиторам, є і розділ «Типові помилки при проведенні енергоаудиту». Згідно одного з пунктів цого розділу: «В процесі прийняття рішень не повинно бути ШТАМПІВ: в кожному конкретному випадку всю процедуру вибору рішень необхідно виконувати повністю». Штампування звітів — це шлях дискредитації енергетичного аудиту та енергосервісу в Україні