Наши взгляды, оценки, разработки

Енергетичний аудит як системна та систематична процедура отримання об'єктивної інформації про споживання енергії

                                                            Директор «НВЦ Теплокомплект»  С. Парасочка

За визначенням Директиви Європейського Союзу  (2012/27/ЄС) «Енергетичний аудит – це систематична процедура,...... >>


Про якість виконання робіт по монтажу систем опалення, встановленню котлів, відновлювальних джерел енергії та інших енергетичних систем.

В  умовах кризи скорочуються або завмирають багато видів діяльності. Підвищується реальне безробіття. Скорочуються об’єми робіт у будівництві. Високий рівень комунальних платежів знижує купівельну спроможність населення. Але населення поставлене перед необхідністю скоротити споживання енергоносіїв з метою зниження комунальних платежів та відмови від принизливих субсидій. Тому незважаючи на кризу найбільш свідомі громадяни...... >>


Про вибір виконавців робіт з енергетичної ефективності.

25 років тому група колег, фахівців в питаннях теплопостачання та автоматики, подала документи  на реєстрацію товариства з обмеженою відповідальнвстю, яке обрало предметом своєї діяльності ті види робіт, на яких базується сучасний енергетичний сервіс. Так почалась діяльність фахівців нашої компанії. Ми виконували монтаж котелень та систем опалення, проводили пусконалагоджувальні роботи на...... >>


Актуальна тема: скорочення споживання енергії, підвищення енергоефективності будівель та ринкової вартості нерухомості.

Застарілі будівлі стають однією із головних причин зниження рівня життя українців. Мова йде про житлові будівлі (індивідуальні та багатоквартирні) та громадські будівлі.  Для обігріву будинків в Україні використовується половина всієї енергії, що споживається. З цієї енергії більше 50% – це прямі втрати. Такий стан речей тяжким фінансовим тягарем лягає на...... >>


Думки та враження щодо проекту Закону "Про енергетичну ефективність будівель"

Будь-який фахівець, що має відношення до проблем енергоефективності, не може не цікавитись процесами, що відбуваються навколо цієї важливої тематики. Тому розробка та введення в дію  нових законодавчих актів представляє особливий інтерес. Розумію, що для розробки та аналізу законопроектів існують депутати, спеціальні структури  та безліч громадських діячів та об’єднань. Але для...... >>


Про концепцію фонду енергоефективності та відсутність стратегії енергоефективності.

Читав Концепцію та План створення «Фонду енергоефективності», запропонованого Міністарством регіонального розвитку , будіництва та житлово-комунального господарства Україн, що розглядалась на засіданні Національної ради реформ 7 червня 2016 р. Читав довго, наполегливо намагаючись вникнути і зрозуміти. Сподівався, що Концепція буде сприяти створенню чіткої та зрозумілої стратегії української політики енергоефективності. Мої сподівання не виправдалися.  Читання концепції нічого...... >>


Про облік енергії та енергоефективність.

В умовах відсутності приладів обліку теплової енергії в системах комунального теплопостачання втрачається будь-який сенс говорити про енергоефективність цієї важливої галузі.

Директива 2012/27/ЄС «Про енергоефективність» визначає  енергоефективність  як «співвідношення … між енергією на виході та енергією на вході». Енергоефективним процесом можна вважати той процес, де найменші втрати енергії. Тому без постійних вимірювань...... >>


Екологічні аспекти використання твердого біопалива для потреб теплопостачання

Заяви, схожі на приведені в епіграфі цієї статті, доводиться чути досить часто. Тверде біопаливо відносять до «екологічно чистих». Таку оцінку біопалива можна почути в повідомленнях засобів масової інформації та прочитати в статтях фахівців з біоенергетики. Згаданий в епіграфі статті «Посібник…», порівнюючи характеристики газових та  твердопаливних котлів,...... >>


Про екологічні аспекти теплопостачання населених пунктів України.

Проблема енергоефективності залишається для України однією із найбільш актуальних проблем. Ця проблема підлягає негайному та системному вирішенню. Але останнім часом необхідність забезпечення ефективного використання енергоносіїв чомусь підмінили неповноцінним терміном «заміщення газу». І вся Україна почала рапортувати про переведення котелень з газу на дрова, забувши при цьому, що яку б назву...... >>


Енергетичний аудит систем теплопостачання. Оцінка ефективності використання енергії.

Компанія «НВЦ Теплокомплект» продовжує удосконалювати методологічні підходи до проведення енергетичного аудиту систем теплопостачання. Ключовим моментом при проведенні енергетичного аудиту є оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та оцінка ефективності впровадження енергозберігаючих заходів. Ці питання є найголовнішими, бо саме з них починається формування стратегії докорінної модернізації систем теплопостачання, створення та...... >>


Оцінка ефективності впровадження індивідуальних теплових пунктів.

Однією з найактуальніших тем українського енергозбереження є проблеми, пов’язані з низькою енергетичною ефективністю комунальних систем теплопостачання. Є різні  оцінки потенціалу енергозбереження: від 20-30% до 60-70%. Головною метою проведення енергетичного аудиту є визначення  реальних кількісних характеристик потенціалу енергозбереження. Але, на жаль, у звітах про проведення енергетичного аудиту аргументація прийнятих...... >>


До питання температурних графіків відпуску теплової енергії.

Традиційні системи центрального теплопостачання, що дістались нам в спадщину від Радянського Союзу та ті, що побудовані після 1991 року, але за тими ж принципами, передбачають регулювання відпуску теплової енергії, так званим, якісним методом, що реалізується безпосередньо на котельні. Цей метод полягає в тому, що в системах теплопостачання циркулює...... >>


До питання методології проведення енергетичного аудиту систем теплопостачання. Тепловий баланс - основа алгоритму проведення енергетичних обстежень.

Підприємство «НВЦ Теплокомлпект» за останній період виконало ряд енергетичних обстежень систем комунального теплопостачання та промислових підприємств. Крім основної задачі по проведенню енергетичних обстежень перед фахівцями підприємства була поставлена задача напрацювання методології проведення енергетичних обстежень, що здатна об’єктивно та якісно визначити потенціал енергозбереження системи теплопостачання та забезпечити ранжування і...... >>


Проблеми комунального теплопостачання. Місцеве паливо та індивідуальні системи опалення.

«Досягнення» України в питаннях енерговитратності відомі вже давно. Зараз лише ледачі не приймають участь в обговоренні цієї проблеми. Існує багато рецептів для «лікування» цього важкого захворювання. Багаторічні обговорення цієї проблеми на всіх рівнях нашої держави та поза її межами здавалося б не повинні залишити сумнівів, що шляхи подолання...... >>


До питання економічної оцінки пропозицій інвестиційних та інноваційних проектів.

Для прийняття рішень щодо інвестування енергозберігаючого проекту необхідною умовою є проведення оцінки його економічної ефективності. Питання застосування сучасних показників ефективності інвестицій грунтовно  розкриті в зарубіжній літературі. Сучасний економічний аналіз використовує такі економічні показники: витрати часу життя проекету (Life Cycle Cost Value = LCCA), NS (Net Saving) — чисті збереження; IRR —...... >>


Об эффективности инвестиций во внедрение тепловых насосов в коммунальном теплоснабжении

Тепловые насосы, трансформирующие теплоту с низкого температурного уровня на более высокий, позволяют использовать энергию нетрадиционных возобновляемых источников. Доля возобновляемых источников энергии в мировом потреблении составляет около 14%. Для Украины этот показатель практически равен нулю. В то же время коммунальное хозяйство Украины имеет значительный потенциал низкотемпературного тепла  в виде...... >>


Енергозбереження в бюджетній сфері. "Тимчасові методичні рекомендації по підготовці та впровадженню заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області"

Загальновідомо, що фактичне споживання енергоносіїв об’єктами бюджетної сфери значно перевищує встановлені в Україні нормативи. За оцінками фахівців потенціал ресурсозбереження в будівлях бюджетної сфери може сягати 40% від існуючого енергоспоживання. Саме неефективність витрат бюджету на постачання комунальних ресурсів визначає необхідність підвищення ефективності споживання енергії в бюджетних установах.

Ускладнення ситуації на газовому ринку змусили Україну внести корективи в паливну стратегію. В 2009 році вийшов ряд Розпоряджень Кабінету Міністрів України, які встановлюють обмеження  на використання природного газу комунальними підприємствами та бюджетними установами. Натомість рекомендовано  широко застосувати нетрадиційні джерела енергії.

В 2009 році нашим підприємством проведений енергетичний аудит декількох бюджетних установ –...... >>