Спілка енергетичного сервісу України

В Україні створена громадська організація «Спілка енергетичного сервісу України». Державна реєстрація здійснена 21.05.2013 р. Мета громадського об’єднання: задоволення інтересів та захист законних прав своїх членів у сфері енергетичного сервісу та забезпечення реальної участі її членів у реалізації державної політики  у сфері енергоефектив- ності, технічного та організаційно-методичного регулювання енергозбе-реження та екологічної безпеки.

Основним завданням Спілки є сприяння створенню в Україні ефективно діючого ринку енергетичного сервісу. Спілка декларує, що є організацією з правами саморегулювання.

ПП «НВЦ Теплокомплект», що є одним з засновників Спілки, покладає надії та докладе всіх зусиль, щоб новостворена «Спілка енергетичного сервісу України» стала діяльним учасником процесів енергоефектив-ності в Україні.

Свідоцтво про реєстрацію  «Спілки енергетичного сервісу України»:  Открыть